Molhuyzen-Oppenheim, Elsa

Elsa R. Molhuyzen-Oppenheim (1895) werd in november 1940 ontslagen als medewerkster van de Leidse universiteitsbibliotheek wegens haar Joodse afkomst. Zij was in 1911 gepromoveerd in het Nederlands recht. Haar broer was mr. Adriaan Synco Oppenheim, voormalig buitengewoon hoogleraar handelsrecht en burgerlijk privaatrecht aan de Leidse universiteit, die in de oorlogsjaren op Curaçao verbleef. Elsa (die gescheiden was) pleegde op 8 april 1941 zelfmoord.
In 2003 werd in de Universiteitsbibliotheek een gedenkplaat onthuld ter herinnering aan haar en en Caroline van Loen.

Go to Locatie

Locatie

1100+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1100+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

600+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden