Schlagwein, P.H.J.

Gepubliceerd op

Begin november 1942 werd een gevonden voorwerp naar het politiebureau gebracht: een portefeuille met tabakskaart en een persoonsbewijs op naam van P.H.J.  Schlagwein, geboren in Leiden en wonende aan de Uiterste Gracht 180. Na onderzoek  constateerde rechercheur C. van der Plas van de Documentatiedienst dat het een vervalst persoonsbewijs betrof. Schlagwein bestond echt, maar zijn persoonsbewijs was  gebruikt door de veehandelaar Jozef Meijer, wonende aan de Rijnsburgerweg. Meijer  was een ondergedoken Jood. Schlagwein had op 4 oktober bij het politiebureau aangifte gedaan van vermissing. Volgens zijn verklaring was hij het enkele dagen daarvoor kwijtgeraakt, maar het was hem ‘niet bekend op welke wijze’.