De Wervelwind

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Omslag van De Wervelwind nr 7

De Wervelwind nr 7 met een stukje over Adriaan van der Werff.

De Wervelwind was een tijdschriftje op miniformaat, dat 19 maal door Geallieerde vliegtuigen boven Nederland is afgeworpen. Het werd vervaardigd en gedrukt in Engeland. Een aflevering van De Wervelwind had zo rond de 30 pagina’s met gevarieerde achtergrondartikelen.

Op de cover van nummer 7 prijkt  een afbeelding van Adriaan van der Werff, de Leidse burgemeester ten tijde van het beleg van Leiden door de Spanjaarden in 1573-1574. Binnenin staat een artikeltje van prof. M. Bokhorst (uiteraard een pseudoniem) over het verzet tegen de Spanjaarden in Alkmaar, Leiden en nog wat plaatsen. Van der Werff wordt ten voorbeeld gesteld: “Hij volhardde, ondanks het gedoe van de ‘glippers’, ondanks de halfhartigen en de bevreesden voor geld en voor goed. Overloopers, halfhartigen en aanbidders van het gouden kalf – zij zijn er ook nu nog in Nederland. Maar ook nu weer zullen de vastberadenen winnen.” Mooie woorden natuurlijk, maar of ze veel effect zullen hebben gehad valt te betwijfelen. Misschien dat nu juist de halfhartigen en bevreesden dit illegale blad niet durfden te lezen.

Het blad werd verspreid boven Nederland in de eerste drie maanden van 1943. Of het blad boven Leiden is afgeworpen, en zo ja, op welke datum of welke data, is nog niet bekend bij Leiden4045.nl. Het lijkt wel waarschijnlijk dat dat kort na 3 oktober is gebeurd want er wordt een citaat van Hermann Göring van 4 oktober vermeld.

Misschien duikt er nog een bron op zodat we zeker weten dat dit nummer van de Wervelwind ook boven Leiden is uitgeworpen. Dat zou wel logisch zijn.