Vertrouwelijkheid en privacy 2020

Met ingang van 25 mei 2018 regelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het verwerken van persoonsgegevens van levende personen. De AVG is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de gegevens op de website Leiden4045 is de AVG niet van toepassing omdat alleen namen en adressen worden vermeld van personen die aantoonbaar zijn overleden of van wie redelijkerwijze mag worden aangenomen dat ze niet meer in leven zijn. Voor de website wordt geen onderzoek gedaan naar nog levende personen.
Bezoekers van de website vragen regelmatig of er iets bekend is over familieleden. Dergelijke vragen worden allereerst en altijd als vertrouwelijk beschouwd, ook ten aanzien van reeds overleden personen.
Een bericht aan Leiden4045 via het contactformulier op de website of in een email bevat vanzelfsprekend uw mailadres en uw naam. Leiden4045 gebruikt deze persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u op een later tijdstip schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Leiden4045 de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden.

Toestemming
Verwerking van persoonsgegevens is toegestaan wanneer de betrokkene toestemming heeft verleend. U kunt Leiden4045 op twee manieren toestemming verlenen. Allereerst via het contactformulier op de website: door het aanvinken van de keuzemogelijkheid gaat u akkoord met het verwerken van de door u zelf verstrekte gegevens. Daarnaast kunt u expliciet toestemming verlenen in een mailbericht.
Een gegeven toestemming kan ook weer schriftelijk per mail of per brief worden ingetrokken. Dit doet echter geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Worden uw gegevens gedeeld?
Leiden4045 verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden tenzij u daarvoor schritelijk per mail of per brief toestemming hebt gegeven. Dit kan nuttig of nodig zijn voor de verwerking en/of beantwoording van uw vraag. Leiden4045 zal u er zonodig zelf om vragen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Leiden4045. Leiden4045 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

In kaart brengen websitebezoek

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Leiden4045 gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Beveiliging.
Leiden4045 neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Leiden4045 controleert regelmatig of uw persoonsgegevens nog nodig zijn en verwijdert uw persoonsgegevens wanneer dat niet meer het geval is.

 

Bron cookiebeleid