Tijdlijn 1933 – 1950

Gebeurtenissen uit de periode 1933-1950, gesorteerd op dag, maand en jaartal.
Voorbeeld 1: alle gebeurtenissen in januari 1944 zijn te vinden door -01-1944 in te typen.
Voorbeeld 2: alle gebeurtenissen in alle maanden juli vindt men door -07- in te typen.

DatumWat gebeurde er op deze dag?
01-01-1941Nieuwjaarsbal van dansschool Visser in de Stadsgehoorzaal met twee dansorkesten!
01-01-1941Nieuwjaarsbal bij Van Wijk aan de Hogewoerd met orkest.
01-01-1941Zomerzorg aan de Stationsweg heeft de hele maand januari een Hollands damesorkest.
01-01-1942In het Luxortheater de toneelklucht ‘Hoe ouder hoe gekker’ met Piet Köhler, Cor Smit, Kalman Knaack, Martha Posno. Lachen en nog eens lachen!
01-01-1943In de Stadsgehoorzaal Peter Pech en Prominenten: "een oceaan van vrolijkheid".
01-01-1944In de schouwburg de Haghespelers met 'Liefde op de boerderij'. Roosje Köhler, Mien van der Lugt Melsert en Piet Steenbergen.
01-01-1945Deze week verstrekken de gaarkeukens keukens bijna 22.000 maaltijden per dag. Dat zijn er 2500 meer dan vorige week.
01-02-1942In de Stadsgehoorzaal vanaf vandaag de tentoonstelling Het katholieke boek.
01-02-1944De Sipo Rotterdam arresteert Rachel Cosman-Mendes da Costa.
01-02-1945De Rotterdamse Bank aan het Rapenburg wordt overvallen door illegalen tegen de zin van de districtscommandant van de BS.
01-02-1946Na een schorsing op grond van het Tijdelijk Persbesluit 1944 verschijnt vandaag weer het Leidsch Dagblad.
01-03-1939Jhr. mr. Ernst W. de Jonge benoemd tot reserve-1e-luitenant bij het 6e Regiment Veldartillerie (Doelenkazerne).
01-03-1940Witte lichtkogels gezien in westelijke richting en oranje lichtseinen richting Wassenaar.
01-03-1941Op de houten bekisting van de zandzakken rond het Kamerlingh Onneslaboratorium staan teksten: Leve de Koningin, Hitler kan stikken, OZO, Engeland zal de overwinning behalen en Leve Oranje.
01-03-1942Buurtbewoners van de Transvaalkade stelen kolen uit de opslag bij het station.
01-03-1943Het Parteihaus van de NSDAP is besmeurd met zwarte verf.
01-03-1945Afgelopen week aten bijna 54.500 inwoners maaltijden van de gaarkeuken van slechts 200 kcal.
01-04-1941Vandaag is de eerste werkdag van de nieuwe NSB-burgemeester mr. R.N. de Ruyter van Steveninck.
01-04-1942Inspecteur Hoffmann arresteert Arnold Polak uit Gouda. Die sterft op 20 juni in KZ Mauthausen.
01-04-1942Bedrijfsappel van het gelijkgeschakelde NVV bij de suikerwerkfabriek Gebr. Pel.
01-04-1945De gaarkeukens maken stamppot spinazie.
01-05-1943Staking bij diverse bedrijven in Leiden. Avondklok vanaf 21.00 tot 04 uur.
01-05-1944Er is geld zat! De Leidsche Spaarbank vergoedt geen rente meer voor tegoeden boven de fl. 3000. Rente blijft 2,64%.
01-05-1945De avondklok geldt vanaf 21.00 tot 4.00 uur.
01-06-1940Het Comité voor gewonde militairen in Leidse ziekenhuizen heeft al fl 653,00 opgehaald en veel giften in natura ontvangen.
01-06-1941J.H. Kasten werkt 50 jaar bij de Sterrewacht als technicus. Gedurende de hele oorlog hield hij een dagboek bij.
01-07-1940 De Dienst Gemeentewerken betrekt als eerste het nieuwe Stadhuis aan de Breestraat. Het is nog niet helemaal af.
01-07-1941Erik Hazelhoff Roelfzema kiest op de St. Cergue het ruime sop. Ook Peter Tazelaar en Bob van der Stok zijn aan boord.
01-07-1943Guus Reitsma uit Oegstgeest geëxecuteerd wegens zijn deelname aan de aanslag op het bevolkingsregister van Amsterdam op 27 maart. Cees Honig krijgt 15 jaar tuchthuis.
01-08-1941De burgemeester waarschuwt vooral scholieren en studenten met klem om zich niet aan anti-Duitse gedragingen schuldig te maken.
01-08-1942De Nederlandse Volksdienst neemt de Kinderbewaarplaats aan Langebrug 87 over, maar de crèche moet eerst worden gerenoveerd.
01-08-1945Bureau Militair Gezag in Leiden is opgeheven. Majoor Bloemarts vertrekt als Militair Commissaris.
01-09-1939Oorlog! Prins Bernhard inspecteert deze ochtend bij het Haagsche Schouw de voorbijtrekkende militaire colonnes.
01-09-1944In het Luxortheater de Nieuwe Nederlandsche Revue met Gerard Walden, Berry Kievits en Toon Hermans.
01-09-1945Het voormalige illegale blad Het Dagelijks Nieuws houdt een afscheidsavond in de Stadsgehoorzaal met een gezellig en afwisselend programma.
01-10-1943Het Leidsch Dagblad krijgt een speciale politieke redacteur en Haags verslaggever van nationaalsocialistische snit.
01-10-1944De uitdeelpost van de gaarkeuken in de Stadsgehoorzaal had vandaag te weinig erwtensoep. Zeker 100 mensen kregen niets.
01-10-1944Drommen mensen worden bij de uitdeelpost van de gaarkeuken in de Duivenbodestraat in het gareel gedwongen door een agent. Om 12.30 uur was al het eten op.
01-11-1942De eerste Sleutelloop op het terrein van de Leidsche Hout is gewonnen door Wim Slijkhuis. Hij krijgt de Sleutelbokaal.
01-11-1942In de Stadsgehoorzaal Harry Pohl met medewerking van Nick Carson.
01-11-1943Onderduikster Mattje van Engel-van Gelderen vermoord in Auschwitz.
01-11-1944Enkele V1's in de lucht.
01-12-1942Tegen het middaguur worden verschillende panden getroffen door 20 mm kogels uit een vliegtuig.
01-12-1944Agent J. Huisman wordt doodgeschoten door "het verzet". Hij was zeker niet "fout".
02-01-1942In de stadsgehoorzaal Herman Rinket's Variété met de Kilima Hawaiians!
02-01-1944In de Schouwburg dansorkest van Klaas van Beeck en de Kilanea's Hawaiians.
02-01-1944Nieuwjaarsconcert in de Schouwburg: Dans- en Schouworkest van Joop Stoutjesdijk met medewerking van Peter Schilperoort en Johns Hawaiian ensemble.
02-01-1945Johnny van der Sluis sterft in KZ Neuengamme.
02-02-1941Rellen in de stad met bekende plaatselijke NSB'ers. Gehelmde marechaussee patrouilleert.
02-02-1941Vronika van Amerongen-van Frank krijgt een woordenwisseling met enkele NSB'ers.
02-02-1944Gijs Groenewegen wordt opgepakt om opnieuw in krijgsgevangenschap te gaan.
02-02-1945Deze week verkopen de gaarkeukens dagelijks 46.850 porties eten van 214 kcal.
02-02-1945Roofoverval in de Sumatrastraat.
02-03-1941In de Stadsgehoorzaal houdt de NSNAP een bijeenkomst voor ongeveer 40 volwassenen en 15 kinderen. Er waren ook enkele NSB'ers met een kritisch oor.
02-03-1945Vannacht en vanmorgen werden weer veel V-2's gelanceerd. Engelse jagers bestoken Duitse luchtafweerstellingen.
02-03-1945Bij een roofoverval op de manufacturenwinkel van Guldemond aan de Oude Herengracht valt een dode.
02-04-1942Inspecteur Hoffmann arresteert Henri Polak uit Gouda. Die sterft op 13 november 1942 in Auschwitz.
02-04-1942Bedrijfsappel van het gelijkgeschakelde NVV bij de gemeentelijke lichtfabrieken en op het Stadhuis.
02-04-1943Acht inwoners van Leiden worden vermoord in Sobibór.
02-04-1945De gaarkeukens maken stamppot 'vriesprak'.
02-05-1943Rechercheur A. Biesheuvel hout op de Bostelbrug een auto aan met daarin drie Duitse officieren en één halfblote vrouw. De auto rijdt door.
02-05-1944Dr. F. Bursch, conservator van het Rijksmuseum voor Oudheden en directeur van het Rijksbureau voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, wordt buitengewoon hoogleraar prehistorie aan de Universiteit van Amsterdam.
02-06-1944De spanning om de langverwachte invasie loopt op. Dagelijks is er luchtalarm; gewapende Duitsers lopen wacht bij de ondermijnde Wilhelminabrug.
02-06-1945In de foyer van de Stadsgehoorzaal wordt 's middags een dankdienst gehouden voor de helpers van de ondergedoken Joden onder leiding van rabbi B. Rose.
02-07-1943In Sobibór worden negen inwoners van Leiden vermoord, onder wie de vier kinderen Konijn uit het Joods weeshuis.
02-07-1945Samuel van Pijlen van de Gouden Leeuw overlijdt in Maastricht na bevrijding uit Dachau. Hij was in mei 1944 gearresteerd tijdens de razzia in De Kooi.
02-08-1942 Elvire Sanders-Platz wordt opgepakt in verband met het voorlezen an een Herderlijk schrijven in de RK kerken van de bisschoppen over de jodenvervolging.
02-08-1943Gehuwde vrouwen mogen zich na 18.00u niet meer zonder echtgenoot in een café bevinden. De kinderen zijn te vaak de dupe.
02-08-1947Pieter Brandt sterft in Sragi in Nederlands Indië.
02-09-1944Theo Uden Masman treedt vanavond op met een ‘versterkt orkest’ in de Stadsgehoorzaal.
02-10-1942’s Avonds tussen 21 en 23 u komen zeer veel vliegtuigen over. Naar Krefeld, maar dat weet natuurlijk niemand.
02-10-1942Eerste razzia in Leiden: zeven joodse inwoners worden opgepakt.
02-10-1943In een café aan de Beestenmarkt viert de Wehrmacht feest dat tot 1 uur 's nachts mag doorgaan.
02-11-1939Het breicomité voor het Westfront van de Vesting Holland vraagt bijdragen om 3500 kilo wol te kopen om polsmoffen en dergelijke te maken voor onde militairen.
02-11-1940De Leidse uitvinder C.H. van Toorn krijgt een rijkskeur voor Electrosafe-glas voor de verduistering van fietslantaarns. Kost slechts 90 cent.
02-11-1940Een vliegtuig werpt vlugschriften uit boven Oegstgeest
02-11-1942De vereniging Oud Leiden bestaat 40 jaar. Twee van de oprichters zijn nog steeds lid.
02-11-1944De druiven zijn niet zuur maar te duur bij een fruithandel in de Prinsenstraat.
02-12-1942De familie Turksma wordt verklikt omdat ze wilde onderduiken.
02-12-1944De illegale Kroniek van de Week laat weten dat ingezonden stukken van lezers zullen worden geplaatst. Kopij graag inleveren bij de verspreiders.
03-01-1943Marinus Jelier sterft in KZ Neuengamme.
03-01-1943In de Stadsgehoorzaal een avondje swingen met Boyd Bachman.
03-01-1944Om 19.00u wordt op het Rapenburg de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau Leiden neergeschoten. Hij raakt zwaargewond. De drie daders van deze aanslag ontkomen.
03-02-1941Het lichaam van de kapelaan van de Hartebrugkerk pater Gregorius van Heusden OFM wordt in de Haarlemmertrekvaart gevonden. Hij was sinds 18 december 1940 vermist nadat hij op huisbezoek was geweest. Van Heusden was ook directeur van de Katholieke Jeugd Centrale KJC.
03-02-1944 Burgemeester Geert Hermans van Rijnsburg gearresteerd wegens betrokkenheid bij de KP van Johannes Post.
03-02-1945Helder koud weer. Engelse vliegtuigen gooien bommen op de spoorbrug over de Nieuwe Vaart. Veel schade in de buurt. Onder andere Petrus Kloots is slachtoffer.
03-02-1945Hulp aan Burgerbevolking in Oorlogstijd (HABO) organiseert een maaltijd voor 500 personen in de Stadsgehoorzaal.
03-03-1945Willie Kooreman sterft in Neuengamme en Cornelis Arnoldus in Paderborn.
03-03-1945Er is 300 kilo tarwe gestolen uit een pand aan de Rijnsburgerweg.
03-04-1942Inspecteur Hoffmann brengt vader Henri en zoon Arnold Polak uit Gouda naar de Sipo in Den Haag.
03-04-1945De gaarkeukens maken erwtensoep.
03-04-1945De in Leiden opgepakte Joodse onderduiker Alex Meijler wordt met nog negentien anderen gefusilleerd in Rotterdam als represaille.
03-05-1941Ruim 1000 schoolkinderen krijgen per dag een extra maaltijd. In 1940 werd veel kleding verstrekt aan arme kinderen.
03-05-1943De boterbon is 12 dagen langer geldig. Nu dus maar een half pond boter in 24 dagen.
03-05-1945Willem Flim en Lambertus Koppens overleven het torpederen van de Cap Arcona niet. Ook de Thielbek en de Athen zinken: er vallen: 7000 slachtoffers.
03-05-1946Vandaag verschijnt het laatste nummer van het RK dagblad De Burcht; het verscheen vanaf 19 juni 1945 in plaats van De Leidsche Courant. Die was door het Militair Gezag verboden.
03-06-1944Wethouder J. van Stralen (SDAP) wordt opgevolgd door Arie van Duijn (NSB).
03-07-1943Typhoon JP392 (56 Sqn) stort neer in de hoek Heynsiusstraai/Van der Helmkade (thans Stationsplein). De piloot Ronald G. Gravett komt om, evenals Johannes Siera uit het Transvaalhof.
03-07-1944Opnieuw een bontveiling in 'de Turk' met 250 kavels bont, vossen, marters enz. Er is geld zat bij de mensen. Zwart geld?!
03-07-1944Stadsgehoorzaal: Dansorkest Boyd Bachman. Jazzy drummer doet mensen lachen.
03-08-1942Alle textielwinkels zijn deze week gesloten wegens vakantie.
03-08-1943Bij de in- en uitgang van het station staan voor het eerst vrouwelijke conductrices in opleiding. Zij dragen een gewone treinpet.
03-08-1943In Casino: de Ufa-kleurenfilm Münchhausen met Hans Albers, Brigitte Horney en Ilse Werner.
03-08-1944In Casino: de Ufa-kleurenfilm Münchhausen met Hans Albers, Brigitte Horney en Ilse Werner.
03-09-1940Gemeenteraadslid mr. H.F.A. Donders (RKStP) stapt over naar het Nationaal Front (Zwart Front)
03-09-1941Hartog Brander vermoord in Mauthausen. Eerste Leidse slachtoffer van de Holocaust.
03-09-1941Ongeveer 200 jongeren hossen in de Paul Krugerstraat en zingen 'oranje boven'.
03-09-1944De nationale atletiekwedstrijden van AV Holland op baan de Leidsche Hout met tien kampioenen onder wie Wim Slijkhuis zijn afgelast: veel deelnemers ontbreken.
03-09-1944In de Stadsgehoorzaal optredens van de Waikkiki Hawaiians en de Spelbrekers misschien is het niet doorgegaan?).
03-10-1939Geen openlijke festiviteiten in verband met de mobilisatie en de oorlog.
03-10-1940Volgens een satirisch feestprogramma begint het feest vandaag om 7 uur met reveille door
luchtafweergeschut.
03-10-1941Ds. Henny Touw houdt een heel bijzondere dienst ter gelegenheid van Leidens Ontzet in de Pieterskerk.
03-10-1942De Wervelwind heeft een artikel over Adriaan van der Werff.
03-10-1942Zeven Joodse Leidenaren naar de Sipo in Den Haag gebracht.
03-10-1942Er hangt toch weer een krans aan het standbeeld van burgemeester Van der Werff.
03-10-1942Vannacht zijn vijf arbeiders van dekenfabriek Zaalberg in Krefeld omgekomen door een bombardement.
03-10-1943De Pieterskerk is mudvol met mensen die de herdenkingsdienst willen bijwonen.
03-10-1943Tegen het middaguur komt er een vloot bommenwerpers over begeleid door jagers.
03-10-1944Toch weer een krans bij het monument voor burgemeester Van der Werff.
03-10-1944Vanavond om 7 uur wordt de gaslevering aan particulieren afgesloten wegens gebrek aan steenkolen.
03-11-1940Door het slechte weer en de verduistering is 60-jarige Bartholomeus Groeneveld uit de Julianastraat in het water van de Oude Herengracht gevallen en verdronken.
03-11-1944In Trianon de lachschlager Baron Kneut met Siem Nieuwenhuyzen.
03-12-1940Directeur Ies Leman van Batteljee & Terpstra wordt ontslagen.
03-12-1946Huis-aan-huiscollecte ten bate van een fonds voor verminkten, weduwen en wezen van gesneuvelden brengt fl. 1750 op.
04-01-1942 In de Schouwburg Lou Bandy in Drie Vrijgezellen, geschreven door de Leidse winkelier Han de Wilde.
04-01-1944Bij een Silbertanne Aktion worden drie Leidse burgers vermoord.
04-01-1944Het raadhuis van Leiderdorp wordt overvallen door de knokploeg van Johannes Post.
04-01-1944Ruim 30 gijzelaars gaan op transport naar Kamp Vught.
04-02-1943Vandaag in de Stadsgehoorzaal demonstraties van het bereiden van mosselen. Komt dat proeven!
04-02-1943Tot en met 6 februari is alle vertier verboden wegens de rouw om het verlies van Stalingrad.
04-02-1945 De Leidse gaarkeukens verstrekken deze week ruim 55.000 maaltijden per dag van 264 kcal per portie.
04-02-1946Vanavond het toneelstuk Oranjehotel in de Stadsgehoorzaal, gespeeld door de de Katholieke Jonge Mannenvereniging KJMV.
04-03-1943In Lido draait Zwischen Himmel und Erde met Werner Krauss, Gisela Uhlen en Wolfgang Lukschy. 18 jr.
04-04-1945De gaarkeukens maken stamp met kroten en suikerbieten.
04-04-1945Na de ogenschijnlijke aftocht van de bezetter zijn veel bielzen van de spoorlijn naar Woerden gestolen.
04-05-1943De boter is bij veel winkels uitverkocht.
04-05-1943De cartotheek van de universiteit is door de Sipo/SD in beslag genomen en overgebracht naar Rotterdam.
04-05-1945De Feldgendarmerie vordert 22 paard-en-wagens.
04-05-1946Onthulling van een monumentje aan de Hooglandse Kerkgracht en Bevrijdingsboom in de Zeemanlaan. Defilé langs het nieuwe monument in de Steenstaat.
04-06-1944Brunhilde organiseert nationale atletiekwedstrijden voor dames op de baan van de Leidsche Hout. Met Fanny Blankers-Koen!
04-06-1945Het Militair Gezag betrekt het voormalige NSB-Kringhuis aan het Rapenburg.
04-07-1943Grote bonte avond in de Stadsgehoorzaal met het duo Wijo, het dames Hawaiian Trio Kamiki's en als klapper de accordeonvirtuozen De Twee Willo's uit Leiden! Komt hoort en ziet uw stadgenooten!!!
04-07-1943Grote bonte avond in de Stadsgehoorzaal met het duo Wijo, het dames Hawaiian Trio Kamiki's en als klapper de accordeonvirtuozen De Twee Will's uit Leiden! Komt hoort en ziet uw stadgenooten!!!
04-07-1945De nachtklok tussen 0 en 4 uur is vandaag opgeheven. Voor het eerst sinds ruim 5 jaar 's nachts vrij op straat.
04-08-1940De NSNAP bekladt enkele gemeentelijke en Joodse panden met leuzen en plakt schotschriften aan.
04-08-1940De NSNAP heeft onder andere op de winkel van Loeb anti-Joodse leuzen geklad.
04-08-1944Cornelis Frentrop (20 jr) overlijdt in Berlijn.
04-09-1939Vorige week nog vrijwillig, nu verplicht op grond van de wet: kelders aanmelden om tot schuilkelder te worden verbouwd.
04-09-1942Aron van Leeuwen uit de Haarlemmerstraat vermoord in Auschwitz.
04-09-1943Antje Kroon doet namens het gereformeerd kerkbestuur aangifte van oplichting door Pieter Lagerman.
04-09-1944De Duitsers pikken jongemannen op op de Korevaarstraat en de Hogewoerd. Een grote Duitse colonne trekt richting Utrecht. De avondklok is verscherpt.
04-09-1944Een Landwachter schiet op burgers met enkele gewonden tot gevolg.
04-10-1940Colporteurs van De Nederlandsche Unie en van de NSB raken slaags op de hoek van de Breestraat en het Gangetje.
04-10-1941In de Stadsgehoorzaal een jazzavond met onder andere The Moochers uit Den Haag. Met een piepjonge Boy Edgar.
04-10-1942De Leidse Ortsgruppe van de NSDAP en de Kring Leiden van de NSB houden ’s middags een Erntedankfest in de foyer van de Stadsgehoorzaal.
04-10-1942In de Stadsgehoorzaal: Harry Pohl met twaalf solisten onder wie Pierre Wijnnobel en Boy Edgar. Ook een illusionist, accordeons en Hawaiian.
04-11-1939De grote Bourdon, geschenk van LSC, is als laatste opgehesen in de stadhuistoren. Het carillon is nu compleet.
04-11-1939P.J. Eman jr. aan de Morssingel verkoopt gasmaskers uit voorraad voor fl. 6,75 per stuk inclusief doos.
04-11-1944Veertig koeien dreigen V1's te laten ontploffen.
04-12-1939In de gemeenteraad vraagt D. Parmentier (AR) aan B&W te onderzoeken of het wenselijk is in Leiden actieve luchtafweer in te voeren.
04-12-1942Louis de Bolster sterft in KZ Auschwitz. Hij was in juni 1941 opgepakt wegens zijn activiteiten voor de RSAP van Henk Sneevliet.
04-12-1943Bij de sigarenfabriek Edelachtbaar zijn 15.000 sigaren gestolen.
04-12-1947Jan Willem van Ginhoven sterft in Gombong in Nederlands-Indië.
05-01-1940Volop ijspret op de Leidse ijsbaan. Militaire schaatswedstrijden trekken veel deelnemers. 's Avonds is er een militair concert op de ijsclub.
05-02-1940Vastenavond-avond voor DOCOS-leden in het St. Antonius clubhuis.
05-02-1944De Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers in Leiden heeft de afgelopen week fl. 15.000 uitbetaald aan onderduikers.
05-02-1945In de ochtend worden twee V2's afgeschoten.
05-03-1943In Casino draait Rosen in Tirol met Johan Heesters, Hans Moser, Theo Lingen, Leo Slezak en Marte Harell.
05-03-1943Er worden 25 Joden van huis opgehaald en 8 uit het St. Elisabethziekenhuis.
05-03-1943Vandaag is Johnny van der Sluis ondergedoken.
05-03-1943Jacobus Zwaan sterft in Essen.
05-03-1943Alle joodse patiënten moeten in de ziekenhuizen op één kamer worden geplaatst.
05-03-1944Docos organiseert een nationale bosloop met als inzet de Ritz-wisselbeker.
05-03-1945Pierre Frissen sterft in Buchenwald.
05-03-1945Johanna Dubbeldeman-van Weeren sterft in Ravensbrück.
05-03-1945Johannes Barends sterft in Most.
05-04-1941De NSNAP plakt anti-Joodse leuzen 'Eén Führer, één volk'.
05-04-1945Jan Jonk wordt gefusilleerd in Zeist wegens hulp aan ondergedoken Joden.
05-04-1945Theodorus van Westbroek overlijdt in Soest (D).
05-04-1945De gaarkeukens maken erwtensoep.
05-05-1943Studenten die de loyaliteitsverklaring niet hebben getekend moeten zich aanmelden voor de arbeidsinzet.
05-05-1943In een pension aan de Morssingel worden vier ondergedoken Joden gearresteerd.
05-05-1944Volgens spiritisten zou vandaag de langverwachte invasie gaan beginnen.
05-06-1941De WA houdt een mars door de Kooi. Alles blijft rustig.
05-06-1943Baldadige jongens vernielen de schuilkelder in het Kooipark.
05-06-1943In de Fagelstraat worden bij bewoners 17 radiotoestellen in beslag genomen.
05-06-1944In het Luxortheater: Kinderogen (i bambini ci guardano) van Vittorio de Sica: echtbreuk, kind van gescheiden ouders wordt verwaarloosd. Zulke films zag je voor de oorlog niet.
05-07-1942Er circuleren in de stad volop geruchten over de evacuatie van Joden naar Polen. Enkele Joodse Leidenaren zitten al in een werkkamp.
05-08-1939Een ploeg atleten van Docos vertrekt vanaf het station naar Luik voor internationale wedstrijden.
05-08-1939Prinses Irene geboren. Volop feest. Vanavond vaandel- en vlaggendefilé van alle verenigingen vanaf de Kaasmarkt.
05-08-1940Een nationaal-socialist uit Oegstgeest probeert de synagoge in brand te steken. De Leidse politie verhindert de uitvoering.
05-08-1941CPN’er Johannes Lezwijn door de Sipo gearresteerd. Hij was conducteur van de NZHTM (de "blauwe tram". Collega's zamelen geld in voor de nabestaanden.
05-08-1947 Johannes de Boef sneuvelt/sterft? Bij Tanjang Balei in Nederlands Indië.
05-09-1942In de Stadsgehoorzaal treden op de Puka Paka's (Hawaiian) en Jacques Gerlach (My Blue Heaven en I've got Rythm).
05-09-1944Hendrik van Groeningen uit Zoetwerwoude wordt doodgeschoten wanneer hij een Nederlandse vlag aan een mast van het radiozendstation heeft bevestigd.
05-09-1944De Leidse student Jan Mulders wordt in Kamp Vught geëxecuteerd. Hij was provinciaal leider van de LO.
05-09-1944Dolle Dinsdag: op Nederlandse vlaggen wordt geschoten. Bekende Leidse Landwachters patrouilleren door de straten.
05-10-1944Joop de Vries wordt geëxecuteerd in de buurt van Breda.
05-10-1944Leidse clandestiene slachters krijgen zes maanden gevangenisstraf voor het thuis slachten en verwerken van een gestolen koe en kalf.
05-12-1939Gemeenteraadsleden D. van der Kwaak (CHU) en F. Groot Enzerink (CHU) bedanken voor hun zetel in verband met hun mobilisatie.
05-12-1940Sinterklaas en zijn knecht mogen alleen in burger over straat gaan
05-12-1942Een chauffeur van een CITOSA-bus verliest de macht over het stuur en rijdt het Rapenburg in. De Technische Noodhulp slaagt er niet in om de bus er weer uit te krijgen.
05-12-1944Agent J. Huisman, door "het verzet" doodgeschoten, wordt met een plechtige requiemmis vanuit de Petruskerk ten grave gedragen.
06-01-1943Mozes Bierschenk sterft in Auschwitz.
06-01-1944Een beloning van fl 10.000 voor aanwijzingen die leiden tot de aanhouding van de daders van deaanslag op de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau.
06-02-1941De Leidse Winterhulp heeft 1500 van de 2200 aanvragen gehonoreerd met bonnen of goederen voor gemiddeld fl. 8,=.
06-02-1945Opnieuw wordt de spoorbrug bij de Hoge Rijndijk gebombardeerd, 's ochtends en 's middags. De brug in nu goed getroffen. Weer veel schade in de buurt, de meeste ruiten zijn gesneuveld. Diverser gewonden en tien doden onder wie : Willem Kakebeen en Trijntje van Weeren.
06-02-1947 In Trianon première van de film ‘Zes jaren’ over het Leidse studentenverzet. Hoofdrollen voor Jan Glastra van Loon en Els Boon.
06-03-1943Rond 13.40 uur een luchtgevecht.
06-03-1944Caroline van Loen en Jetta Freije-van der Laan vermoord in Auschwitz. Ze zijn gepakt als onderduiksters.
06-03-1945Eerste verstrekking van "Zweeds" wittebrood met 125 gram margarine. Afhalen op eerder uitgereikt volgnummer.
06-03-1945Er is 500 kilo jam gestolen uit de jamfabriek Jawita aan de Oude Vest.
06-03-1945Zoetermeer, Benthuizen, Hazerswoude, Moercapelle en Zoeterwoude krijgen geen "Zweeds" wittebrood.
06-03-1945500 kilo jam in blik gestolen bij jamfabriek Jamita.
06-04-1942In de schouwburg Dik Trom en zijn vrienden. doot 't Haagsch Jeugdtooneel.
06-04-1942Op het RK sportveld aan de Haagweg speelt DOCOS 1 tegen Foreholte 1. Het wordt 5-0.
06-04-1943Een groep Leidse 'asocialen' wordt door de Leidse politie overgebracht naar de werkkampen It Petgat en De Witte Peal.
06-04-1945Het Leidse Nationaal Steunfonds krijgt fl. 370.000 uit Den Haag voor steunuitkeringen.
06-04-1945De gaarkeukens maken stamp met wortelen, bloemkool, selderij en peterselie.
06-05-1943Bij veel winkels is de kaas helemaal uitverkocht.
06-05-1944De Landwacht arresteert 52 mensen die nog in de kroeg zitten terwijl het al spertijd is.
06-05-1944In de Schouwburg Stroober’s variété en de vrouwelijke telepaath Trilby, die een moord oplost.
06-06-1944Henry van Ees, Christiaan Diemel en Adriaan de Rijke geëxecuteerd in verband met de overval op het distributiekantoor van Oude Wetering in mei.
06-07-1940In het Deutsches Haus (Den Burcht) de film: Der Feldzug in Polen, verzorgd door de Ortsgruppe Leiden van de NSDAP.
06-07-1942 Jozua Klein uit de Mariënpoelstraat sterft in Mauthausen.
06-07-1944Hendricus Rozemeijer (21 jr) uit de Alexanderstraat overlijdt in Buchenwald. Ook zijn vader (politieagent) zit in een kamp.
06-08-1940RKSV Docos is financieel gered door een actie van rector L. Beune van het Lidwinahuis. Hij was in 1936 ook de oprichter.
06-08-1941Landarbeiders kunnen zich bij het Leidse arbeidsbureau melden voor werk in de Noordoostpolder. Die is al deels drooggevallen en de ontginning gaat van start.
06-08-1941Oplichters uit Den Haag verkopen nepcognac voor fl. 15 per fles.
06-08-1944Vanavond in de schouwburg: Kinderen van ons volk door Willem Goossens’ Volkstoneel.
06-08-1944Vanmiddag in de schouwburg: De gelaarsde kat door Willem Goossens’ Volkstoneel.
06-09-1939De Vrouwelijke Vrijwillige Hulp heeft ook een breifonds: ondergoed en sokken voor onze gemobiliseerde soldaten. Wie breit mee?
06-09-1939De Vrouwelijke Vrijwillige Hulp start de inzameling van wit, gewassen linnengoed om verbandstof en pluksel van te maken.
06-09-1942Muziek in de Stadsgehoorzaal met jazztrombonist Pi Scheffer met zijn Radio orkest en Kilanea's Hawaiian electro sextet.
06-09-1943In een café in de Vrouwensteeg wordt gegokt om grof geld.
06-09-1943De schuilloopgraaf naast café Zomerzorg aan de Stationsweg wordt gebruikt als latrine.
06-09-1944De Leidse student en Engelandvaarder Cees Droogleever Fortuyn met nog 22 Nederlanders vermoord in Mauthausen.
06-09-1944een patrouille van de Wehrmacht schiet op burgers in de Vestestraat. Enkele gewonden.
06-10-1944Het dansorkest van Frans Wouters treedt op in de Stadsgehoorzaal. Hij heeft een jonge artiest bij zich met een elektrische gitaar: Eddy Christiani. Die heeft een succesnummer Ouwe taaie jippie jippie jee. In het orkest zit accordeonist John de Mol.
06-10-1947In de Petruskerk wordt een requiemmis opgedragen voor de katholiek-joodse Elvire Sanders-Platz. Zij stierf op 9 augustus 1942 in Auschwitz.
06-11-1939Apotheker D.C. Kok spreekt op de eerste cursus luchtbescherming van de RK Vrouwenbond in de receptiekamer van de Stadsgehoorzaal.
06-12-1943Inbraak in het pand van de Jeugdstorm aan de Hooglandsekerkgracht.
06-12-1944Jan Boom, schilder bij De Eendracht, overlijdt in KZ Neuengamme, Kdo. Ladelund. Hij was verspreider van De Waarheid.
07-01-1942Vanavond in Casino de Nederlandse film Dik Trom uit 1937.
07-01-1945Het illegale blad The Home Service nr 203 verspreidt de oproep van de regering geen Liese-Ausweise aan te vragen.
07-02-1942In de kleine Stadszaal een propagandamiddag van het NVV. De Beauftragte Dr. E.A. Schwebel houdt een rede: ‘bedrijf is dienend orgaan van de volksgemeenschap’
07-02-1942In de Stadsgehoorzaal een kinderfeest van Winterhulp: 500 kinderen kregen te eten en zagen onder andere een goochelaar en poppenkast.
07-02-1943Vanavond weer naar de revue in het Luxor-theater: Het laatste nieuws met Guus Brox of in Casino naar de film Dans met den keizer met Marika Rökk!
07-02-1943Hauptdienstleiter F. Schmidt spreekt in de Stadsgehoorzaal ter gelegenheid van een vormingsdag voor de NSDAP en de NSB: 'zij of wij'.
07-02-1944Simon Vles bezwijkt in Auschwitz.
07-02-1945In het huis van prof. Gans aan het Rapenburg wordt een kindertehuis ingericht. Het pand was door Duitse militairen volledig uitgewoond.
07-03-1945De Districtscommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten wil geen publiciteit meer over de BS in de illegale pers. Er wordt een contactpersoon aangewezen.
07-04-1941De Leidse politie neemt de bezittingen van het Consultatiebureau voor geslachtskunde in beslag.
07-04-1943Ex Animo verzorgt de Mathäuspassion in de Stadsgehoorzaal met het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
07-04-1945Alweer stamp met kroten en suikerbieten van de gaarkeukens.
07-05-1943Eduard Denekamp wordt vermoord in Sobibór.
07-05-1944De Landwacht arresteert zo’n 50 personen van buiten Leiden en brengt ze naar het politiebureau. hoogstwaarschijnlijk waren ze naar de Ramblers geweest!
07-05-1944Vanavond in de Stadsgehoorzaal het dansorkest van Theo Uden Masman (The Ramblers natuurlijk, maar die naam is niet toegestaan).
07-06-1941De NSB houdt een mars door de Transvaalbuurt.
07-06-1941Er is een volksoploop voor de loterij van de Winterhulp in de Stationsweg.
07-06-1944Proefalarm van de luchtbeschermingssirenes. Voorlopig hier geen invasie.
07-06-1945Ondergedoken Duitse militairen moeten worden aangegeven bij de burgemeester of bij de Field Security in de Burggravenlaan.
07-07-1944Leidenaren uit bepaalde straten moeten acht dagen stellingen, loopgraven en Deckungslocher aanleggen bij het Haagsche Schouw.
07-08-1941De Grofsmederij huldigt maar liefst 30 jubilarissen voor 25, 40 en 50 jaar dienstverband.
07-08-1942De NSB houdt om 20.00u een openluchtbijeenkomst in de Kooiwijk, einde Sumatrastraat. Spreker: C.M. Thoen.
07-08-1943In Trianon een Volkskonzert van de NSDAP voor het Duitse Rode Kruis.
07-09-1949Sportpark de Leidsche Hout wordt officieel in gebruik genomen met gymnastiekdemonstraties.
07-10-1944Vroeg in de middag komt een vloot van meer dan 1000 Vliegende Forten over op weg naar Emmerich en Kleef.
07-11-1942Op de eerste Dag der Nederlandse Politie marcheert de politiekapel door de stad. In de Stadsgehoorzaal een eenpansmaaltijd. Er wordt gecollecteerd voor de Winterhulp.
07-11-1944Inwoners moeten verplicht textiel inleveren ter waarde van fl. 72,50. De illegaliteit verspreidt veel valse ontvangstbewijzen.
07-12-1939Het Leidse Comité voor Waakzaamheid organiseert een lezing van prof. mr. W.A. Bonger over Problemen der democratie.
07-12-1943De burgemeester verbiedt het aanbrengen van permanent-wave bij minderjarigen jonger dan 15 jaar.
08-01-1945In verband met de vervroegde avondklok beginnen de Schouwburg en de bioscopen uiterlijk om 17.00u met de voorstelling.
08-02-1940In de Stadsgehoorzaal vanavond bokswedstrijden voor gemobiliseerde militairen onder leiding van de bekende kapitein K.J.J. (Karel) Lotsy.
08-02-1942Er blijken valse broodbonnen in omloop te zijn.
08-02-1943Bokswedstrijden in de Stadsgehoorzaal met boksers uit Den Haag en Amsterdam. Uit Leiden zes deelnemers onder wie Zuid-Hollands kampioen Dik Snik "de snuiver".
08-02-1943De directeur van de Christelijke HBS in de Kagerstraat waarschuwt zijn leerlingen niet naar school te komen in verband met het risico om opgepakt te worden.
08-02-1945Gisteren, afgelopen nacht en vandaag veel V2's in de lucht.
08-03-1944In de Breestraat opent een Adviesbureau voor werk in het buitenland.
08-03-1945Jacob Key en Theo Talboo uit Oegstgeest gefusilleerd.
08-03-1945Johannes van Wely en Fokko Meyer worden gefusilleerd wegens de aanslag op Rauter.
08-03-1945Vader en zoon Hollebeek worden gefusilleerd wegens de aanslag op Rauter.
08-03-1945Jacobus Lamberts wordt gefusilleerd wegens de aanslag op Rauter.
08-04-1941Elsa Molhuyzen-Oppenheim pleegt zelfmoord op het station door zich voor de trein te werpen.
08-04-1943In de Stadsgehoorzaal Frans Wouters en zijn solisten.
08-04-1944Snip en Snap in de Stadsgehoorzaal. Sleeswijks revue met Cor Steijn.
08-05-1940Een groot aantal stoomtreinen staat bij het station gereed voor het vervoer van militairen. Burgers moeten met de bus of de tram.
08-05-1943Charlotte de Lange sterft in het concentratiekamp Vught.
08-05-1943Aankondiging van de verplichte aanmelding voor de arbeidsinzet voor mannen van18 tot 35 jaar.
08-05-1944De arrestanten die afgelopen nacht zijn opgepakt mogen weer naar huis.
08-05-1945De arrestatieploegen van de BS gaan op pad. Burgemeester R.N. de Ruyter van Steveninck overgebracht naar het politiebureau.
08-05-1945De Canadezen rijden de stad binnen, gevolgd door de Prinses Irenebrigade.
08-05-1945Kaalgeknipte ‘moffenmeiden’ worden opgesloten in een school aan het Rapenburg.
08-05-1945Er staat een joelende menigte voor het woonhuis van de oud-kringleider van de NSNAP.
08-06-1943GAB-ambtenaar Arie Jan van der Hoek wordt gearresteerd.
08-06-1944In Trianon: de schitterende kleurenfilm Immensee van Veit Harlan. In de hoofdrol Kristina Söderbaum. Benieuwd naar de Wochenschau.
08-07-1945Leidse spoorwegstakers danken het NSF (Nationaal Steunfonds) voor de financiële steun en schenken een bedrag aan Volksherstel.
08-07-1945Politie en BS nemen op verschillende plaatsen Belgische shag en alcoholstokerijen in beslag. 1 kg shag kost zwart fl. 70.
08-08-1940NSB-kopstuk Meinoud Rost van Tonningen spreekt in de Stadsgehoorzaal: ‘Wat brengt het Nederlandsche Arbeidsfront’.
08-08-1944Leidse zwemkampioenschappen in zweminrichting De Zijl, met estafette, waterpolo en demonstratie figuurzwemmen.
08-08-1944Verplichte hondenkeuring op de Lammermarkt op last van de Wehrmacht tussen 10 en 11 ’s ochtends.
08-08-1945Theo Talboo uit Oegstgeest wordt herbegraven op Rhijnhof. Hij was op 8 maart op de Leusderheide gefusilleerd wegens illegaal werk.
08-09-1939Begin van de uitreiking van de Rijksdistributiekaarten op 39 plaatsen in de stad.
08-09-1940De sintelbaan van het nieuwe sportpark in de Leidsche Hout wordt in gebruik genomen. Osendarp wint op de 100m van Wim Nota. Ook Fanny Blankers-Koen wint de 100m.
08-09-1944Cornelis Korving overlijdt aan een schotwond.
08-09-1944In Vledder is Christiaan van Tongeren doodgeschoten toen hij gevlucht was uit een kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst.
08-09-1945De Wielerronde van Leiden over 80 km kent veel uitvallers en lekke banden.
08-10-1942Katherina Friedberg en haar zoontje Alexander worden vermoord in Auschwitz.
08-10-1942Elisabeth Hamburger-Placzek vermoord in Auschwits
08-11-1944De textielvordering is meegevallen. Duitse militairen (waaronder Polen) waren snel tevreden met een deken, jas of paar sokken.
08-12-1944Kok Jacob van der Burg (25 jr) overlijdt in Coswig (Anhalt).
08-12-1945 In de Schouwburg Je Maintiendrai van Eduard Veterman.
09-01-1940Het 4e Regiment Infanterie in de Morspoortkazerne bestaat vandaag 126 jaar.
09-01-1945Uit een pand aan de Hogewoerd blijkt 325 kg. aardappelen te zijn ontvreemd.
09-01-1945Uit het laboratorium voor chemische en fysische chemie in de Hugo de Grootstraat is twee ton brandstof verdwenen.
09-02-1940De RK Militairenvereeniging ontving fl. 40,30 plus 100 sigaren en pakjes sigaretten. Opgerookt 'op de gezondheid' van de gever.
09-02-1941In Trianon draait ‘Jeugd’ van Veit Harlan uit 1938 met Kristina Söderbaum. Tragische film. In bioscoop Lido een vrolijke film met Hans Moser.
09-02-1941Student Rudolf van Weel verspreidt pamfletten.
09-02-1942Gasloze uren ’s middags van 3 tot 5 en ’s nachts van 18.00 tot 6.00 ’s ochtends.
09-02-1943Een aantal leerlingen van scholen en studenten wordt opgepakt.
09-02-1944In de Stadsgehoorzaal een kinderfeest voor 800 kinderen, georganiseerd door de Nederlandse Volksdienst en Winterhulp.
09-03-1940Baldadige jeugd zet drie keer het luchtalarm in de Medusaschool in werking. De voordeur stond open vanwege een feestje.
09-03-1942Kolendieven bij de kolenopslag bij het station.
09-03-1943De bonte carnavalsavond in de Schouwburg met Jan en Pierre van Ostades cabaretensemble gaat helaas niet door.
09-04-1943Aleida Goudsmit uit Oegstgeest wordt vermoord in Sobibór.
09-04-1943Het gezin Müller wordt vermoord in Sobibór.
09-04-1946Negenentachtig Leidse kinderen komen terug uit Engeland; vierenveertig kinderen worden door Nederlands Volksherstel op vakantie gestuurd naar Denemarken.
09-05-1940De werkloosheid is in één jaar tijd gezakt van 2824 naar 2175 personen.
09-05-1945Eerste werkdag van de militair commissaris res.-majoor mr. F.P.E. Bloemarts. NSB'ers worden gearresteerd. Heel veel nieuwsblaadjes.
09-06-1941 In een gereformeerd gezin in de Thorbeckestraat wordt een meisje geboren: Beatrix Irene Ilse.
09-06-1943Op de Herengracht 74 worden vijf ondergedoken Joden gearresteerd.
09-07-1940NSB'ers en WA komen bijeen in zaal Mekel aan de Hogewoerd.
09-07-1943Willem Turksma vermoord in Sobibór.
09-07-1943Circus Mandera treedt op voor Vreugde en Arbeid in de Stadsgehoorzaal.
09-07-1943De Haagse Suzanna Ikkersheim, wonende in De Goede Herder in Zoeterwoude -Rijndijk, wordt vermoord in Sobibór.
09-07-1943 In het Luxortheater draait ‘Immer nur Du’ met Johan Heesters, Dora Komor, Fita Benkhoff en Paul Kemp.
09-07-1943In cafés en platenzaken moet Amerikaanse dansplaten in beslag worden genomen.
09-08-1942Elvire Sanders-Platz, weduwe van de zeepfabrikant, vermoord in Auschwitz.
09-08-1943 De afgelopen nacht rond 0.30u zijn de broers Bartholomeus (42) en Willem (40) van Dam verdronken in de Langegracht.
09-08-1944 Zwemwedstrijd in zweminrichting De Zijl van personeelsvereniging De Stalen Band van de Hollandsche Constructiewerkplaatsen en de Electrolasch.
09-08-1945De laatste centrale keuken stopt definitief.
09-09-1940Leon van Gelderen en Feike Asma geven een concert in de Hooglandse kerk.
09-09-1940Alleen Rijksduitsers mogen tussen 22.00 en 4.00 op straat zijn. Anderen alleen met vergunning.
09-09-1941Het Vredegerechtshof (NSB) in Den Haag veroordeelt mej. P. van D. uit Oegstgeest tot 1 week gevangenis wegens belediging van een WA-man.
09-09-1942Samuel en Mietje Messcher-Rosenbach worden gearresteerd in verband met valse persoonsbewijzen.
09-09-1944Wim Stokhuijzen en Piet Vromans blijken te zijn gefusilleerd in Oegstgeest.
09-10-1943Piet Paaltjens is weer terug in Leiden.
09-11-1940Wandelclub Per Pedes Apostolorum organiseert najaarsmars met bijna 800 deelnemers uit heel Nederland.
09-11-1942L.N. Blitz & Co in de Haarlemmerstraat 42 verkoopt verduisteringskarton.
09-11-1943Overval op het gemeentehuis van Oegstgeest door een ploeg uit Koog-Bloemwijk. Doel: distributiebonnen.
09-12-1943Het vredegerechtshof veroordeelt Han Paulides tot 11 maanden met aftrek voor het in brand steken van een kamer van de WA in Den Burcht.
10-01-1943Vanavond in de Stadsgehoorzaal een bonte avond met Hawaimuziek, Cubaanse rumba- en tangomuziek, accordeons en de Lachsprinters!
10-01-1945The Home Service nr 206 drukt de rede van premier Gerbrandy af over de arbeidsinzet van Liese.
10-02-1942De Vrederechter in Den Haag veroordeelt de 72-jarige S. uit Leiden wegens het beledigen van twee leden van de NSB tot een boete van fl. 10 subs. 10 dagen hechtenis.
10-02-1943NSB-leider Anton Mussert bezoekt de neergeschoten kameraad H. Reydon in het St. Elisabethziekenhuis.
10-02-1945Op bon 320 van de 3e noodkaart kan 3 kg suikerbieten worden gekocht.
10-02-1945Slager Jacobus Johannes Stouten van de Oude Rijn sterft in KZ Neuengamme.
10-03-1941Op de Stationsweg loopt een groepje van ongeveer 20 jonge jongens met een oranje lap en ze zingen oranjeliedjes.
10-03-1943Boekhandel Lectura in de Zeemanlaan verkoopt frontenkaarten met een groot aantal plaatsen in Tunesië, Italië en Noord-Afrika. Kost slechts 50 ct.
10-03-1943Elf Leidenaren gaan op transport naar Sobibór.
10-03-1945De in Leiden ondergedoken Alex Meijler uit Noordwijk wordt opgepakt.
10-04-1944Elisabeth Belinfante sterft in Theresienstadt.
10-04-1945400 gram brood en 750 gram rijst van de Zwitserse Bondsraad.
10-04-1945Arthur Schoon overlijdt in de omgeving van Bremervörde (D).
10-04-1945Jacobus Sjardin sterft in KZ Sachsenhausen.
10-05-1940Isaac Bakker sneuvelt in Katwijk ZH.
10-05-1940Petrus Nouwen sneuvelt in Oegstgeest.
10-05-1940Willem van der Reek sneuvelt in Katwijk ZH.
10-05-1940Johan le Roy sneuvelt bij Ypenburg.
10-05-1940Bernardus Rutgers sneuvelt bij Ypenburg.
10-05-1940Hendrik Tendeloo sneuvelt ij Katwijk ZH.
10-05-1940 Bernard Tijssen sneuvelt bij vliegveld Valkenburg ZH.
10-05-1940Carel de Vos van Steenwijk sterft in Driebergen.
10-05-1940Antonius Vuurpijl sneuvelt in Klundert.
10-05-1940Johannes Wagenaar sneuvelt bij Dordrecht.
10-05-1940Johannes Welling sneuvelt in Roermond.
10-05-1940In een pand aan de Korte Mare beslist een militaire rechtbank over de gevangenneming van NSB'ers. Tientallen arrestanten.
10-05-1940Militairen uit de Leidse kazernes en scholen vertrekken naar het slagveld rond Valkenburg ZH.
10-05-1941Ab Nicolaas en enkele andere Leidse jongens opgepakt wegens het kalken van leuzen. Hij belandt in KZ Sachsenhausen.
10-05-1942Brandstichting in een lokaal van de WA in Den Burcht.
10-05-1943Alleen nabestaanden van gesneuvelde militairen mogen een krans leggen bij het monument bij Rhijnhof.
10-06-1941Erik Hazelhoff Roelfzema, schrijver van het ‘Leids manifest’ studeert af.
10-06-1941De Nederlandse SS houdt een openbare bijeenkomst in Den Burcht. SS-Opperschaarleider Heerema zal spreken. Toegang vrij.
10-06-1941De steen bij de Juliana-eik in de Leidse Hout is verdwenen.
10-07-1940De neutrale wandelclub Per Pedes Apostolorum wordt opgericht.
10-07-1945De benoeming van Th. Wilmer, RKSP-raadslid en hoofdredacteur van De Leidsche Courant, tot wethouder ontmoet scepsis.
10-08-1940In Casino draait de film ‘Het mysterie van de Ju 52’ met Willy Fritsch en Olga Tschechowa.
10-08-1944Chauffeur Martinus van Hout (58) overlijdt in Keulen.
10-08-1944In Trianon draait de UFA-film ‘Gevaarlijke lente’ met Olga Tschechowa en Siegfried Breuer. Regie Hans Deppe.
10-08-1945Academielezing door mr. J.E. van Hoogstraten: De bevrijding van Nederlandsch-Indië.
10-08-1947 Gerardus l’Ami sneuvelt/sterft? In Semarang in Nederlands Indië.
10-09-1942Delen van de stad worden afgezet omdat er enkele Engelse vliegeniers zouden rondlopen.
10-09-1943Anton Mussert bezoekt de neergeschoten NSB'er H. Reydon in het St. Elisabethziekenhuis.
10-09-1943In de Maarsmansteeg zijn foto's geplakt van Juliana en Bernard.
10-09-1943In een café aan de Hooglandse Kerkgracht worden negen mannen gearresteerd wegens gokken.
10-09-1944Heimen Klinkenberg sterft na een trambeschieting in Sassenheim.
10-09-1944Maria Piket sterft na een trambeschieting in Sassenheim.
10-09-1944Hendrik Vinkestijn sterft na een trambeschieting in Sassenheim.
10-10-1942Om vijf uur vanmiddag start de Leidse estafette als afsluiting van het atletiekseizoen met Tinus Osendarp, Wim Nota en Wim Slijkhuis.
10-10-1943Vanavond in de Stadsgehoorzaal lachen met de revuekomiek Frits Schakels!
10-10-1943Vanmiddag in de Stadsgehoorzaal een eenpansmaaltijd voor de Winterhulp.
10-11-1940Wandelclub Per Pedes Apostolorum houdt najaarsmarsen van 20 en 30 km. met bijna 800 deelnemers uit heel Nederland.
10-11-1941Om 11 uur is de tentoonstelling van de Duitse Rijksarbeidsdienst en de Nederlandse Arbeidsdienst in Den Burcht geopend.
10-11-1943Het Korps Nunspeet van de Nederlandse Arbeidsdienst houdt een mars door Leiden. De kapel speelt op het Stadhuisplein.
10-11-1944300 kilo aardappelen ontvreemd uit een opslagplaats in de Spilsteeg.
10-12-1943Beloning voor tips inzake de diefstal van een grote hoeveelheid sigaren uit de fabriek van Edelachtbaar aan de Oosterkerkstraat.
10-12-1944De RAF bombardeert het station aan de Herensingel. Meer dan tien doden, vele gewonden en veel schade aan huizen. Het station wordt gemist. Wat gebeurde er?
11-01-1940Aan schaatswedstrijden op de ijsbaan voor in Leiden gelegerde artilleristen doen veel militairen mee. Er is ook veel publiek.
11-01-1943Officier-vlieger Frederik Schut stort neer met een Hudson AM 863 boven de Ierse Zee.
11-01-1945Uit een pakhuis aan de Zuidsingel zijn 400 kg aardappelen gestolen.
11-01-1945Uit een pand in de Hansenstraat zijn 425 kilo aardappelen ontvreemd.
11-02-1944Bij de Leidse spaarbank is in januari fl. 230.500 ingelegd en bijna fl 140.000 uitbetaald. 110 nieuwe spaarders, 29 vertrokken.
11-03-1941Een jongen pikt wat brood uit een Duitse broodauto.
11-03-1942Vijf burgers klimmen op een broodauto van de Wehrmacht. Er wordt geschoten.
11-03-1943Cornelis de Ridder en Gerrit Knul komen om bij een bombardement op Stuttgart, stadsdeel Vaihingen. Totaal 112 doden, 386 gewonden.
11-04-1942Het gewestelijk arbeidsbureau aan de Doezastraat vraagt vrouwelijke arbeidskrachten voor werk in Berlijn.
11-04-1943Theodorus Reijken sterft na een treinbeschieting door een geallieerd toestel.
11-04-1943In de Schouwburg het ensemble van Cor Ruys met "Die brave Brotonneaux".
11-04-1944 Bij het bombardement op Kleykamp (Centraal Bevolkingsregister) in Den Haag door de RAF komen ook vier Leidse ambtenaren om het leven: Jan Engberts, Pieter Masurel, Jannetje van Lieshout en Mitzi Meichlböck.
11-04-1945Franciscus Driessen overlijdt in Hannover (D).
11-04-1945Andries Sira overlijdt in KZ Sandbostel.
11-05-1940Hendrik Ribbers sneuvelt op de Grebbeberg.
11-05-1940Martinus Tuijthof sneuvelt bij Ypenburg.
11-05-1940In de Doelenkazerne zitten 15 gevangengenomen Duitse parachutisten.
11-05-1944De Landwacht arresteert vier mannen met illegale papieren.
11-05-1946In de Pieterskerk een plechtige herdenking voor de gevallenen van 4 RI, 28 RI, 4 Dep. Bat., 4 Grens Bat en 4 Res Grenscompagnie.
11-06-1940In zaal Van Melsen aan de Nieuwe Beestenmarkt luisteren 60 NSNAP'ers naar Rijksleider majoor Kruyt.
11-06-1943Henderika de Vries vermoord in Sobibór.
11-06-1943De ondergedoken en opgepakte Benno Meijer van de Rijnsburgerweg wordt vermoord in Sobibór.
11-06-1943Op de Herengracht 76 worden nogmaals vijf ondergedoken Joden gearresteerd.
11-07-1940Voor een vakantie in Salzkammergut in de Oostmark zijn 70 Leidse kinderen aangemeld bij de GGD. Sommige moeders zijn daar geboren.
11-07-1943Enorme belangstelling voor circus Mandera in de Stadsgehoorzaal.
11-07-1945 Het Comité Kinderuitzending van Volksherstel vraagt een leider voor het op te richten bureau. Galgewater 1.
11-08-1940 Atletiek: Wim Nota (AV Holland) uit Leiden verslaat in Amsterdam Tinus Osendarp en wordt Nederlands kampioen 100m. in 10.7s. Of toch 10.5?
11-08-1941Laatste vergadering van de gemeenteraad. De taken en bevoegdheden komen in handen van de burgemeester.
11-08-1943Leidse zwemkampioenschappen in zweminrichting De Zijl.
11-08-1943Verschillende banketbakkers uit Oegstgeest en Leiden zijn beboet wegens prijsopdrijving.
11-08-1944De ondergedoken en illegaal werkende ambtenaar van het Leidse arbeidsbureau Henk Rodenburg wordt onder zijn valse naam in Vught gefusilleerd.
11-08-1945 Het GAB vraagt bewaaksters voor de bewaking van NSB-vrouwen in het zuiden des lands. Loon: fl. 25-30 per week.
11-10-1941Een zekere G.K. krijgt negen maanden gevangenisstraf wegens de zwarte verkoop van kilo's thee. De koper wordt beboet wegens het betalen met ongeldige marken.
11-11-1939De RK Militairenvereniging ontving deze week slechts fl. 4! Is de belangstelling nu al verdwenen?
11-11-1941De tentoonstelling van de Nederlandse Arbeidsdienst in Den Burcht trok de eerste (zon)dag 1274 bezoekers. Gehoopt wordt op 8000.
11-12-1941De Bank van Lening in de Nieuwsteeg houdt een verkoop van artikelen.
11-12-1943300 man van de Technische Noodhulp marcheren door Leiden en tonen hun materiaal op het Rapenburg.
11-12-1944De RAF poogt tweemaal een loods bij het station te bombarderen. Tientallen doden en gewonden, veel schade. De aanvoer van V2's gaat door. Wat gebeurde er?
11-12-1945In de Schouwburg een opvoering van Je Maintiendrai van Eduard Veterman. Wie was dat ook al weer?
12-01-1945Johannes Teske overlijdt in KZ Dachau. Hij was in augustus 1941 gearresteerd wegens communistische verzetsactiviteiten.
12-02-1943Huiszoeking bij de in Utrecht gearresteerde Simon Wijnnobel. Hij had 20 distributiestamkaarten voor ondergedoken Joden.
12-02-1945Korporaal Frans Mulder uit de De Laat de Kanterstraat sterft als krijgsgevangene in Heidenau-Süd.
12-02-1945De Top van het Leidse Nationaal Steunfonds is diep geschokt door de dood van hun goede vriend Walraven van Hall.
12-02-1945De spoorbrug over het Rijn-Schiekanaal, die op 6 februari was gebombardeerd is weer te gebruiken door treinverkeer. De Technische Noodhulp verricht grondwerk.
12-03-1941In de Stadsgehoorzaal spreekt NSB'er Kees van Geelkerken voor ongeveer 800 aanwezigen.
12-03-1942Burgers proberen brood te stelen uit een broodauto van de Wehrmacht.
12-03-1945Alexander van Leeuwen, Koos van der Weijden, Jan Meeuwse en Aad van Steijn worden gefusilleerd in Rotterdam. Represaille.
12-03-1945Politieagent Johannes Rozemeijer sterft in KZ Buchenwald.
12-04-1942Van 12 tot en met 15 mei kunnen alle volwassenen op bon Algemeen 540 één ei kopen.
12-04-1943Salomon van Broek uit Den Haag wordt in het Academisch Ziekenhuis opgenomen. Hij heeft een schotwond opgelopen in Rijpwetering. Salomon wordt op 7 mei 1943 vermoord in Sobibór.
12-04-1945Ruim 52.000 mensen eten van de gaarkeukens. Een portie bevat 222 kcal. De voedselsituatie wordt nog slechter.
12-05-1940Jacobus Ververs sneuvelt bij Dordrecht.
12-05-1940Johannes Wijsman sneuvelt in Dordrecht.
12-05-1940Gesneuveld: Johan Metz in Dordrecht.
12-05-1942Bij Zomerzorg aan de Stationsweg staat een Wiener Rad van 15 meter hoog en een auto-racebaan waar je je eigen auto kan rijden.
12-05-1943Mozes Brandel uit Den Haag waagt een gok met fatale afloop.
12-05-1944In het Luxortheater variété met Miller Sextet, Toon Hermans en Koos Speenhoff jr.
12-05-1944Vanavond een lezing van dr. Rudolf Steinmetz over Turkije in In den vergulden Turk. Met lichtbeelden!
12-06-1944Bokswedstrijden in de Stadsgehoorzaal met vier landelijk bekende en acht Leidse boksers.
12-07-1940De Vrijwillige Vrouwelijk Hulp zorgt nog steeds voor ernstig gewonde militairen in het Academisch Ziekenhuis.
12-07-1942De Leidse wandelclub Per Pedes Apostolorum organiseert een nationale wandeltocht. Start bij Oud Hortuszicht. Ruim 800 deelnemers ontvangen het Jubelkruis.
12-08-1939De Luchtbeschermingsdienst heeft 6 babybrandspuiten gekregen, elk goed voor 1000 liter p.m. Er moeten er nog 5 bijkomen.
12-08-1940Aanmelden voor de Nederlandsche Unie kan in het Volksgebouw, bij de RK Volksbond, het vrijzinnig christelijk federatiehuis of op Plantsoen 71.
12-08-1942Leidse zwemkampioenschappen in zweminrichting De Zijl.
12-08-1943 Gramophoonhuis W. Grönloh in de Burgsteeg betaalt fl. 2 – fl. 2,50 voor een kilo oude grammofoonplaten.
12-08-1944In de schouwburg: ‘Groot vacantie kinderfeest’ met sprookjes op toneel.
12-08-1946Personeel van Suikerwerkfabriek Gebr. Pel in staking wegens terugkeer van een NSB-directeur; is eigenlijk een gewoon arbeidsconflict.
12-09-1942Drie orgeldraaiers worden door de politie naar dhr. Smit op het arbeidsbureau gebracht.
12-10-1942Elisabeth Hangjas sterft in Auschwitz.
12-11-1941Op last van de Sipo worden twee personen gearresteerd die verdacht worden van het lidmaatschap van het Wachttoren-, Bijbel- en Tractaatgenootschap.
12-11-1943In Luxor draait Hab' mich Lieb! met sexbom Marika Rökk, Victor Staal, Hans Brausewetter en Paul Henckels.
12-11-1945Installatie van de noodgemeenteraad in de nieuwe raadszaal van het Stadhuis.
12-12-1947Aan de gevel van zijn woning wordt een plaquette onthuld voor prof. Benjamin Telders. Waarom werd hij al in 1940 gearresteerd?
13-01-1945Bij een razzia in Leiden worden twee mannen doodgeschoten. Een van hen was Irawan Soejono, lid van de Perhimpoenan Indonesia en medewerker van het illegale blad De Bevrijding.
13-02-1942Mr. H. Donders (Nationaal Front) beledigt de Wehrmacht.
13-02-1943 In de Stadsgehoorzaal Revue Flamingo met Frans van Schaik ('Ketelbinkie'), John de Mol met zijn solisten en John der Kinderen.
13-02-1944De Leidse kunstkring 'Voor allen' presenteert in de Stadsgehoorzaal het Röntgenkwartet.
13-02-1944Een avondje met cabaret en conferenciers in de Stadsgehoorzaal wordt jammerlijk verstoord door een aantal brooddronken jongeren.
13-02-1945De trambrug over de Vliet wordt opgeblazen door de Duitsers.
13-02-1945Een Spitfire van 322 Dutch Sq stort neer bij het Groene Kerkje in Oegstgeest. De Nederlandse Flight Officer Eric Ditmarsch komt om.
13-03-1942Inspecteur U.K.L.E. Hoffmann brengt vier gearresteerde studenten naar de Sipo/SD in Den Haag.
13-03-1943In Sobibór worden elf inwoners van Leiden vermoord. Van het transport van 1105 mensen overleven er dertien de oorlog.
13-03-1943Twee Jehova's getuigen worden opgepakt.
13-04-1944Het Leids Drankweer comité houdt in het Federatiehuis een lezing met lichtbeelden over Zwitserland. Spreker is dhr. J.A. Christiaanse.
13-04-1945Bij een aantal kruideniers is op een bon 4 dl. spijsolie te koop.
13-04-1945De Leidse Binnenlandse Strijdkrachten zijn vandaag Leidse winkels afgelopen om inkopen te doen: voedsel, kleding, gereedschap.
13-05-1940Hendrik Wolff sneuvelt op de Grebbeberg.
13-05-1944Frans Bocxe uit Aarlanderveen sterft in Würzburg. Deze ambtenaar van het Leidse GAB werd gearresteerd in mei 1944.
13-06-1943Stadsgehoorzaal: Dansorkest Harry Pohl met onder andere Liesje Poons (chansons) en jazzgitarist Jan Mol. Swing!
13-07-1940De synagoge en de winkel van Loeb worden beplakt met anti-Joodse leuzen.
13-07-1941Zeilwedstrijden op het Braasemermeer.
13-07-1942De textielwinkels sluiten een week wegens vakantie.
13-07-1944Concert van kerkkoor Ex Animo in de Pieterskerk onder leiding van Herman de Wolff met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en solisten.
13-07-1944Noordwijk moet vóór 22 juli deels worden ontruimd wegens de versterking van de Atlantikwall. Veel Leidenaren werken daar.
13-07-1945Het oud-illegale blad De Geus kondigt een zuivering onder studenten aan onder leiding van mr. J. Drion.
13-08-1936Njord-roeiers Karel Jan Hardeman, Ernst de Jonge en Johan van Walsem uitgeschakeld op de Olympische Spelen in Berlijn.
13-08-1940Erik Hazelhoff Roelfzema probeert voor de eerste keer met vier anderen vanuit Noordwijk naar Engeland te komen.
13-08-1943Lachen in bioscoop Luxor met Heinz Rühmann in Quax, de brokkenpiloot.
13-08-1945Vandaag zitten er 2157 politiek geïnterneerden uit de hele regio in de Doelen- en Wittepoortkazerne opgesloten.
13-09-1939Luchtbeschermingswijk nr VIII oefent op de St. Jacobsgracht. Ondanks de regen zien 1000
mensen de Ontsmettingsdienst in actie.
13-09-1941Er zijn alweer leuzen geklad op de winkelruit van Loeb.
13-09-1943Adrianus de Groot wordt gearresteerd op verdenking van het verbergen van een Jood.
13-11-1943Boyd Bachman met zijn orkest in de Stadsgehoorzaal!
13-11-1944Overval door de RVV op een aannemer aan de Oude Vest.
13-11-1944Politieagent Gerrit-Jan Poortman sterft in een buitenkamp van KZ Neuengamme.
13-11-1944Zes jongens opgepakt wegens het omhakken van een boom op de Beestenmarkt.
13-12-1941De Fa. Van Berge Henegouwen verkoopt voor slechts fl. 59 zelfgemaakte elektrische versterkers voor grammofoon en Hawaiguitaar.
13-12-1941De Nationale Jeugdstorm opent een streekkwartier aan de Hooglandse Kerkgracht. Maar eerst een mars met muziek door de stad.
13-12-1941Het kantoor van De Nederlandsche Unie wordt door de Sicherheitspolizei gesloten en verzegeld.
14-01-1941 Er wordt volop geschaatst op de singels, grachten de Oude Rijn dankzij inzet van vrijwilligers.
14-01-1944Er wordt een bunker gebouwd op het Noordeinde.
14-01-1945Het comité Hulp aan Burgerbevolking in Oorlogstijd (HABO) organiseert een maaltijd voor 500 personen in de Stadsgehoorzaal.
14-02-1942Portretten van nog levende leden van het Koninklijk Huis worden verwijderd uit het tehuis in de Kaarsenmakerssteeg.
14-02-1942Hendrik Koch overlijdt in KZ Neuengamme.
14-02-1944Ars Aemula Naturae hervat vandaag de teken- en schilderlessen. Onder andere naar voorbeeld van gipsen en levende modellen. Jan Wolkers neemt les.
14-02-1945De hele dag Engelse vliegtuigen in de lucht. Bombardementen op Wassenaar zijn goed te horen. Hopelijk worden de V2-lanceerplaatsen getroffen.
14-02-1945Huiszoeking door de Feldgendarmerie of een roofoverval?
14-03-1945Enkele plaatselijk verschijnende illegale bladen besluiten samen te gaan in De Vrije Pers.
14-03-1945De politie schiet op mensen die de gebombardeerde panden in de Haverzaklaan van hout ontdoen.
14-04-1941Een Bristol Blenheim bommenwerper stort neer bij de Nachtegaallaan.
14-04-1942Inspecteur Van Musscher arresteert Abraham Katan uit Rotterdam. Die sterft op 30 september 1942 in Auschwitz.
14-04-1944Deze week in Rex: Zarah Leander in UFA-film Vorstentragedie. Met Willy Birgel, Lotte koch en Will Quadflieg.
14-04-1944In de Stadsgehoorzaal circus Conchita en Carlo Mandera met Friese hengsten, pony's en luchtacrobatiek.
14-04-1944Naar Casino voor het pikant-amoureus verhaal Dans met den keizer (Tanz mit dem Kaiser) met Marika Rökk!! Pittig als paprika en tintelend als champagne!!
14-04-1945De Leidse editie van Trouw waarschuwt voor een bevrijdingsroes en roept op tot voorzichtigheid. ‘De SD is actiever dan ooit'.
14-05-1942De Ronde van Leiden met 198 deelnemers (61 profs). 100 km. door de professorenbuurt. Winnaar J. Hofstede uit Gouda.
14-05-1943Het echtpaar Van Hoorn uit Leiderdorp vermoord in Sobibór.
14-05-1943Vijf inwoners van Leiden worden vermoord in Sobibór.
14-05-1945Kranslegging bij het monument voor de gesneuvelde militairen bij het Haagsche Schouw, Begraafplaats Rhijnhof.
14-06-1942Adrianus van der Poel, 4e stuurman, komt om bij de ondergang van MS Aagtekerk in de Middellandse Zee bij Tobroek.
14-06-1942Er zitten nogal wat minderjarige meisjes in de Instuif van Trianon.
14-06-1943Sportpark Leidse Hout: wedstrijden met Tinus Osendarp, Wim Nota, Wim Slijkhuis en Fanny Blankers-Koen.
14-07-1940Leidenaar Wim Nota (AV Holland) wint op de Nenijto sintelbaan in Rotterdam op de 100m van Tinus Osendarp in 10,8 sec.
14-07-1941Op de Rijnsburgerweg is een letter V geschilderd.
14-07-1941Op verschillende plaatsen zijn de letters OZO gekalkt.
14-07-1942Arnold Warendorf wordt gearresteerd.
14-07-1943De rector van het gymnasium dr. A. Scholte krijgt acht dagen gevangenisstraf wegens afwezigheid bij een nationaalsocialistische lezing.
14-07-1943Werkman's Wilskracht krijgt een berisping wegens het spelen van een Joods muziekstuk.
14-07-1944Jan Wolkers hangt met een vriend een verjaardagskrans aan de plaquette op het geboortehuis van Rembrandt in de Weddesteeg. Dagje te vroeg.
14-07-1945 Het Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie opent een kantoor aan de Garenmarkt 1b op kamer 42. Gezocht: documentatie.
14-08-1943 NSB-prominent mr. dr. Robert van Genechten wordt gewoon hoogleraar strafrecht aan de (nog steeds gesloten) Rijksuniversiteit Leiden.
14-08-1944 De bisschop van Haarlem heeft voor de stad Leiden een rampencomité opgericht.
14-09-1939Om te testen wordt driemaal luchtalarm gegeven met 18 sirenes.
14-09-1941Johannes Teske wordt aangehouden op last van de Sipo.
14-09-1942Vanaf vandaag zit het Nederlandsche Arbeidsfront (NAF) aan het Rapenburg.
14-09-1944Tijdens het luchtalarm zijn van 102 mensen het persoonsbewijs afgenomen omdat ze gewoon op straat liepen.
14-10-1942De Rotterdammers Salomon en Hendrika Hamburger-Cohen worden door de Leidse politie opgepakt met een vals persoonsbewijs.
14-10-1943Bokswedstrijden in de Stadsgehoorzaal met de Leidse club DTS.
14-10-1943Na een opstand wordt het vernietigingskamp Sobibór gesloten en volledig afgebroken. Ongeveer 160 inwoners van Leiden zijn er vermoord.
14-10-1943Een kruidenier in de Buys Ballotstraat stookt clandestien jenever.
14-11-1941Inspecteur Hoffmann arresteert Adriaan de Klerck en Johan van Walsem.
14-11-1941In Casino draait De Jantjes.
14-11-1941Speldjes van Brouwers aardewerk worden verkocht ten bate van de Winterhulp.
14-11-1942Wandelsportvereniging Per Pedes Apostulorum organiseert een wandeltocht over 15, 20 en 25 kilometer.
14-11-1942De Dag der Nederlandsche Politie wordt o.a. gevierd met een éénpansmaaltijd in de
Stadsgehoorzaal voor 500 kinderen. Geslaagde PR
14-12-1942Vanaf vandaag is het distributiekantoor gevestigd aan het Steenschuur.
14-12-1944Roofoverval op een voedseldepot aan de Haagweg.
15-01-1941Student Erik Hazelhoff Roelfzema verspreidt een pamflet ‘Aan de burgerij van Leiden’.
15-01-1944 Dr. W.H. Tenhaeff houdt in het Volkshuis aan de Apothekersdijk een lezing over ‘suggestie en hypnose’.
15-01-1945 Het Comité 'Extra voeding voor de jeugd' verstrekt 1e maaltijd voor katholieke, protestantse en neutrale schooljeugd.
15-02-1940Prof. J.J. Schrieke houdt in Leiden een lezing over 'Het militaire in ons volkskarakter’ voor gemobiliseerde militairen.
15-02-1944Het bevolkingsregister van Lisse wordt overvallen door Johannes Post c.s.
15-03-1941Bommen van het neergestorte Engelse toestel worden tot ontploffing gebracht.
15-03-1943Een baby "van Henk Dienske" van de LO overlijdt in het Academisch Ziekenhuis. Het was een Joodse baby van onderduikers in Boskoop.
15-03-1943Een 11-jarige jongen schrijft op de verwijderde luidklok van het Academiegebouw: 'klokkendief'.
15-03-1944Cornelis Duivenvoorde raakt in zijn woning ernstig gewond door een kogel uit een vliegtuig.
15-03-1944Het Nederlandsche Arbeidsfront houdt een lezing in de Stadsgehoorzaal: Waarheen gaat het
met den Nederlandschen werker?
15-04-1942Inspecteur Hoffmann arresteert Ernst Loeb.
15-04-1945Marinus Jongbloed overlijdt in KZ Neuengamme.
15-04-1945Isaac Verwoerd overlijdt in KZ Neuengamme.
15-04-1945Tot nu toe heeft Leiden 175 ton bloem uit Zweden en 200 ton roggemeel van het Zwitserse Rode Kruis ontvangen.
15-05-1940Veel vluchtelingen uit Rotterdam en omgeving komen in de stad en zoeken onderdak. Tegen de middag arriveren de eerste Duitse troepen in de stad.
15-05-1943Een tiental Leidse oud-beroepsmilitairen worden in Breda in krijgsgevangenschap weggevoerd naar Duitsland.
15-05-1945In de HBS voor jongens zijn al ruim 200 mannen en vrouwen uit Leiden en omgeving door de arrestatieploegen van de BS binnengebracht.
15-06-1941Vanavond een Grosskundgebung van de Leidse Ortsgruppe vd NSDAP in de Stadsgehoorzaal met kapel van de Luftwaffe.
15-06-1945Civil Affairs vertrekt uit Leiden.
15-07-1940Zestig Leidse kinderen gaan op vakantie naar Noord-Oostenrijk. Met dank aan Seyss-Inquart.
15-07-1943Het Rheinisches Theater speelt in de schouwburg ‘Wo die Lerche singt’ van Franz Lehar.
15-07-1945Nederlands Volksherstel houdt een kunstavond in de Stadsgehoorzaal ten bate van zwaar getroffen landgenoten onder leiding van Herman Stenz.
15-08-1941Een kapel van de Luftwaffe geeft een uitvoering op de Beestenmarkt.
15-08-1942Openbare vergadering van de NSB op de Nieuwe Beestenmarkt. C.M. Thoen zal spreken: "Wij strijden voor ons volk". Komt allen!
15-08-1944Tussen 11.45 en 12.45 zijn veel vliegtuigen overgekomen op weg naar Duitsland.
15-08-1945In Oegstgeest heeft een hulpactie voor Berlicum veel huisraad opgeleverd. Opgeslagen in de school aan de Terweeweg.
15-09-1939Het Stadhuiscarillon is compleet met 45 klokken die bij elkaar 25 ton wegen.
15-09-1940Een NSB'er in WA-uniform trekt veel bekijks van de jeugd
15-09-1945Begin 74e lustrum van de universiteit.
15-10-1944Een huis aan de Lammenschansweg wordt opgeblazen omdat er een geheim agent met een zender in verborgen zat.
15-11-1942Wandelsportvereniging Per Pedes Apostulorum organiseert een wandeltocht over 15, 20 en 25 kilometer.
15-12-1941Bij de ondergang van Hr Ms O 16 in de Golf van Siam verdrinken Frans van Tol en Daniël Janssen. Slechts één overlevende.
15-12-1944Roofoverval bij de zuivelwinkel Leune in de Von Sieboldstraat.
15-051944Razzia in De Kooi met vele arrestanten.
16-01-1942Scharensliep Henk Wouda sterft in KZ Neuengamme. Hij was op 25 juni 1941 gearresteerd wegens communistisch verzet.
16-01-1945Razzia op de Hoge Rijndijk, de Haagweg en in Leiderdorp. Vermoedelijk wordt daarbij Jacques Toussaint uit Naaldwijk dodelijk getroffen.
16-01-1945Jacobus Toussaint uit Honselerdijk sterft aan een schotwond na een razzia.
16-01-1945Gerard Elshof wordt op het Kort Rapenburg doodgereden door een truck van de Wehrmacht.
16-02-1943Henk Woudenberg van het Nederlands Arbeids Front spreekt in de Stadsgehoorzaal.
16-02-1943Drie luidklokken van de Dekenale kerk worden verwijderd vanwege de klokkenvordering.
16-02-1945De spoorbrug bij Warmond opgeblazen door ‘het verzet’. Avondklok vanaf 18.00 uur.
16-02-1945Andreas van der Zalm (19090 uit Leidschendam wordt om kwart voor vijf 's ochtends aangeschoten door een Duits militair terwijl hij op zijn schuit de spoorbrug over het Rijn en Schiekanaal passeert. Hij overlijdt nog dezelfde dag. De schuit vervoerde volgens de Feldgendarmerie vermoedelijk gestolen meel.
16-02-1945Overval op de Fabriek van suikerwerken v/h Gebr. Pel.
16-03-1943De luidklok van de Kooikapel wordt verwijderd vanwege de klokkenvordering.
16-03-1944Cornelis en Ida Beekenkamp-Visser worden door de Haagse Sipo gearresteerd.
16-04-1943Gerrit en Hendrika de Vries-Messcher worden vermoord in Sobibór.
16-04-1944Avondvoorstelling in de Schouwburg: de revue Baron Kneut met de komiek Siem Nieuwenhuijzen. Lachen!
16-04-1944Middagvoorsteling in de Schouwburg: het poppentheater van Henri Nolles Hans en Grietje en de boze heks.
16-04-1945Op bon 401 van de 4e noodkaart kan drie kilo suikerbieten worden gekocht.
16-05-1942Vanavond in Rex ‘: Stuka’s, zwarte huzaren der lucht’, een Ufa-film vol spanning en sensatie .over de Ju-87
16-06-1941In de gemeentelijke monumentencommissie wordt een vervanger benoemd om de afgetreden R.A. Levisson op te volgen.
16-07-1940De winkel van Loeb wordt wederom beplakt met anti-Joodse leuzen.
16-07-1941In de De Kempenaerstraat wordt een meisje geboren met de namen: Elisabeth Beatrix Irene.
16-07-1943Vanuit Westerbork arriveert het 18e transport in Sobibór. 1988 mensen worden vermoord onder wie Sophia Bamberger-Rosenbaum, Leo Klein, Mietje van Kloeten-Bamberger, Eliazar de Metz en Max de Vries.
16-07-1944Gerard B. sterft in Rouen (F). Hij wordt pas in 1967 officieel doodverklaard.
16-07-1944Het orkest van Theo Uden Masman speelt in de Stadsgehoorzaal. Kaartjes 2 gulden.
16-08-1940Militairen van de Landmacht moeten uiterlijk 7 september hun uitrusting inleveren in het gebouw aan de Oude Vest 35.
16-08-1940RK Sportvereniging DOCOS met international Kick Smit verslaat Lugdunum aan de Haagweg met 3-1. Smit scoort tweemaal.
16-08-1942Leids accordeongezelschap Hohner onder leiding van H. v.d. Velden van 13.40u tot 14.00u voor de Nederlandse Omroep op Hilversum II.
16-08-1945Academielezing door jhr. mr. J.W.M. van Eysinga: Het Wereldhandvest van San Francisco en het Grondverdrag van Genève.
16-08-1945Op de nationale feestdag wegens de capitulatie van Japan trekken muziekkorpsen door de stad met veel jeugd er achter aan.
16-08-1945Voetballen om het Leids kampioenschap op de nationale feestdag wegens de capitulatie Japan: UVS verslaat LFC met 4-1.
16-09-1944Bij een treinbeschieting vlak bij het station vallen gewonden.
16-09-1944Kandidaat Indologie Adriaan van de Ven (23 jr) sterft in Dachau.
16-10-1941Bijeenkomst van de Nederlandsche Unie in de Stadsgehoorzaal. Spreker mr. L. Einthoven.
16-10-1943Nathan Kornalijnslijper en Theo Witte worden gearresteerd door Biesheuvel en De Groot.
16-10-1943Anton Mussert bezoekt het NSB-Kringhuis aan het Rapenburg. Op straat staan vendels van Jeugdstorm, WA en SS.
16-11-1938Een verduisteringsproef in Leiden is geslaagd.
16-11-1941Inspecteur Hoffmann arresteert Jan de Blanken uit Zoeterwoude.
16-12-1941Goud- en zilverhandel Van Amerongen in de Haarlemmerstraat is opgeheven. De zaak wordt geliquideerd
door de Ortsgruppeleiter van de Leidse NSDAP.
17-01-1941In de omgeving van de Witte Singel worden pamfletten verspreid die gericht zijn aan de Nederlandse studenten.
17-01-1944De Leidse politieman Willem de Groot wordt in Rijnsburg doodgeschoten door een lid van de KP van Johannes Post.
17-01-1944De Joodse onderduikster Sophia Hartogs overlijdt op haar onderduikadres.
17-02-1943De klok van het Elisabethziekenhuis wordt verwijderd vanwege de klokkenvordering.
17-02-1943De luidklok van de Oosterkerk wordt verwijderd vanwege de klokkenvordering.
17-02-1945 Een schip, geladen met Zweedse voedingsmiddelen, is uit Delfzijl in Leiden aangekomen. Het bevat lading uit de Noreg en de Dagmar Bratt.
17-02-1945Hulp aan Burgerbevolking in Oorlogstijd (HABO) organiseert een maaltijd voor 500 personen in de Stadsgehoorzaal.
17-03-1941Carel Droogleever Fortuyn en Pierre d’Aulnis vertrekken naar België in de hoop om Engeland te bereiken.
17-03-1943De kapel van de Technische Noodhulp geeft een concert in de Stadsgehoorzaal.
17-03-1943In Rex draait De vrouw met de blauwe vos met Zarah Leander (Der Blaufuchs uit 1938) met prachtliedje Kann denn Liebe Sünde sein.
17-03-1943Ontruiming van het Joods weeshuis.
17-03-1944De RVV probeert vergeefs vuurwerkfabriek Kat in brand te steken.
17-04-1943De Nederlandse Volksdienst houdt straatcollecte voor de op 31 maart door een bombardement getroffen Rotterdammers.
17-04-1944Ars Aemula hervat de dag- en avondcursussen. Aanmelden bij mw. O. van Iterson-Knöpfle.
17-04-1944In de Schouwburg Boefje van het Amsterdamsch Toneel met Annie v.d. Lugt Melsert-van Ees.
17-04-1945Vandaag in de gaarkeukens linzensoep van linzen uit Zweden.
17-04-1950De Oosterkerk krijgt eindelijk een nieuwe luidklok.
17-05-1940 In bioscoop Lido draait: ‘De Tiran’ (Tempête sur l’Asie 1938) met Conrad Veidt en Sessue Hayakawa.
17-05-1940Om middernacht moest de klok 1 uur en veertig minuten vooruit worden gezet.
17-05-1941Feestavond in het Schuttershof voor het personeel van de Hollandsche Contructiewerkplaatsen en de Electrolasch met een optreden van het nieuwe dansorkest De Stalen Band.
17-06-1942De Technische Noodhulp geeft een demonstratie van de hulp die bij een bomaanval kan worden gegeven.
17-06-1944Deurwaarders Grondel en Van Koetsveld houden een grote bontveiling in 'In den vergulden Turk'. 250 mantels, vossen, marters etc.
17-07-1941Zwemwedstrijden in zweminrichting De Zijl. Deelname van politie spoorweg- en trampersoneel. Leidse zwemkampioenschappen. Er komen 1700 toeschouwers op af.
17-07-1945Het St. Franciscus Liefdewerk stuurt 250 Leidse kinderen op vakantie naar Ossendrecht. Ze zijn vanmorgen vertrokken uit de Nieuwstraat.
17-08-1940Twee SS'ers en vier Leidse agenten doen huiszoeking bij mw. Ehrenfest en prof. Nieuwenhuis op zoek naar Engelse vliegeniers.
17-08-1942Levy Katz wordt in Auschwitz vermoord.
17-08-1943Meijer van Kleeff wordt gearresteerd door rechercheur Willem de Groot.
17-09-1944Op bevel van de Nederlandse regering in Londen gaat het personeel van de NS in staking.
17-09-1945Galavoorstelling van Repos Ailleurs in de schouwburg voor genodigden.
17-09-1945Heropening van de universiteit. Koningin Wilhelmina, prinses Juliana en prins Bernhard zijn aanwezig.
17-10-1943Een bewoner uit de Alexanderstraat wint fl. 1000 bij het rad van avontuur van de Winterhulp.
17-11-1939Dr. A.H. Fortanier spreekt over 'Angstreacties bij luchtaanvallen en haar bestrijding’ in het
gebouw van de GG&GD aan de Lange Mare.
17-11-1939In het Universiteitsgebouw vindt een lezing plaats van prof. B. Telders voor universitaire gemobiliseerden:
‘Nederlands neutraliteit in 1914 en 1939’.
17-11-1941"Een wetenschappelijk schandaal". Robert van Genechten beschuldigt Leidse professoren van
"examenfokkerij" de laatste maanden.
17-12-1941Enkele Leidenaren krijgen hoge boetes en gevangenisstraf voor zwarte handel in onder meer 5000 meter loodkabel, 4000 meter elektrokabel en wol.
18-01-1940Eenheid door Democratie houdt een avond in de Stadsgehoorzaal. Sprekers dr. Garmt
Stuiveling, mr. A.M. Joekes en F.C. Dominicus.
18-01-1940In de Stadsgehoorzaal houdt Eenheid door Democratie een avond met als sprekers A. Joekes, F.C. Dominicus en Garmt Stuiveling.
18-01-1945In Oegstgeest worden Theo en Sara Talboo-Lafeber, Jacob Key en Reinier en Jobje van Kampenhout-Barnhoorn door de Feldgendarmerie gearresteerd.
18-01-1945Razzia in Zoeterwoude.
18-02-1943In de schouwburg de Brabantse carnavalsrevue met Jan van Ostade en Jan van Loenhout: Vooruit met de geit!!!
18-02-1943De klok van de RK Begraafplaats Zijlpoort wordt verwijderd vanwege de klokkenvordering.
18-02-1944Frontzorg verzorgt een avond in de Stadsgehoorzaal met de Kamer Opera. 150 bezoekers, veelal NSB.
18-02-1944In het Volkshuis aan de Apothekersdijk spreekt de Leidse zenuwarts (en expert in verhuisdepressie) dr. A.H. Fortanier over ‘moeilijke kinderen’.
18-02-1945Verscherpte avondklok na mislukte poging van illegaliteit de spoorbrug bij De Vink op te blazen. Van 6 tot 6 binnenblijven.
18-03-1940In Den Burcht een avond van de CPN met Abraham van Hal, Henk van Welzen en het lid der Tweede Kamer Lou de Visser. Er zijn ongeveer 300 belangstellenden.
18-03-1942Abraham Stein uit Amsterdam wordt aangehouden door inspecteur U.K.L.E. Hoffmann omdat hij zich ongeoorloofd in een consumptietent bevond. Stein sterft op 4 juni in Sobibór.
18-03-1945Weer veel V2's; Engelse jagers boven Leiden; zij werpen bommen af en beschieten gronddoelen.
18-04-1942Uit de Leidse Hout zijn zes bordjes verdwenen met het opschrift Verboden voor Joden.
18-04-1943Gerrit Huig de Zeeuw sterft in KZ Neuengamme.
18-04-1943Avondvoorstelling in de Schouwburg de Haghespelers met het "wereldberoemde, diep aangrijpende en veel besproken meesterwerk": zuster Beatrijs. Met Nelly Gijswijt. Alex Hoek, Bram Boelé, Roosje Köhler en 20 anderen.
18-04-1943Beethovenmiddag in de Stadsgehoorzaal georganiseerd door de Leidse kunstkring Voor Allen.
18-04-1944Leidenaar Wim Slijkhuis wint met overmacht de bosloop om de IJzeren Man in Vught.
18-04-1944Vanavond voetballen Ritz Klantencombinatie en een elftal van het distributiekantoor tegen elkaar op het terrein van de Leidse Hout,
18-04-1945Jan de Boer sterft bij een treinbeschieting
18-04-1945Koendert Mulder sterft bij een treinbeschieting.
18-04-1945Burgemeester Geert Hermans van Rijnsburg gestorven in KZ Wöbblin. Hij werkte mee aan de KP van Johannes Post.
18-04-1945Een groep vrouwen overhandigt de directeur van Massavoeding een petitie inzake de misstanden bij de gaarkeukens.
18-05-1938Aan de Kaiserstraat heeft zich uitgeverij NeNaSu van Anton Mussert gevestigd.
18-05-1940Dirk Lambinon sterft in Wassenaar.
18-05-1944Op Hemelvaartsdag In Amsterdam verbetert Wim Slijkhuis van A.V. Holland het Nederlands record op de 2 Engelse mijl met 24,8 seconden.
18-06-1943Platenzaak en muziekhandel Grönloh in de Burgsteeg betaalt fl. 1,75 voor een kilo oude grammofoonplaten. Hoogste prijs!
18-06-1943Enkele prominente artsen worden gearresteerd.
18-07-1940Nathan Ortje van Trianon moet van NSB'ers Wir Fahren gegen Engeland laten horen.
18-07-1943Daverende Hawaiian sterrenrevue in de Stadsgehoorzaal.
18-07-1945Dominee Frits Slomp en pater Lodewijk Bleijs spreken op een avond van de LO in de Zuiderkerk aan de Lammenschansweg.
18-07-1945Politiek geïnterneerde W.J. de H. wil naar huis en ontvlucht de Doelenkazerne.
18-07-1945Razzia op Touwfabriek waar veel levensmiddelen worden opgeslagen. Er worden zaken verduisterd.
18-08-1944Het gemeentebestuur krijgt opdracht een groot aantal evacués uit Katwijk, Noordwijk en Valkenburg te huisvesten.
18-09-1944Op de Ginkelse heide sneuvelt een Leidse SS'er van het SS-Wachbataillon Nordwest in de strijd
tegen Britse parachutisten.
18-11-1943Boekhandelaar Jakob Ginsberg sterft in Auschwitz.
18-11-1943Het Haags Vredegerechtshof veroordeelt de rector van het Stedelijk gymnasium ot acht dagen cel of fl. 600 boete wegens het weghouden van leerlingen bij NAD-tentoonstelling in 1941.
18-11-1944In Kamp Amersfoort wordt Henk van Dijk (18 jr) van de Morsweg gefusilleerd. Hij was ondergedoken in
Amersfoort bij een dominee.
18-12-1940De kapelaan van de Hartebrugkerk pater Gregorius van Heusden OFM raakt in het duister te water in de Haarlemmertrekvaart en verdrinkt. Zijn lichaam wordt pas op 3 februari 1944 gevonden.
18-12-1944Het is vanaf vandaag verboden zich zonder vergunning tussen zonsondergang en zonsopgang in de Leidse Hout te bevinden.
19-01-1939Grote verduisteringsproef van 20.30 tot 22.30 uur in heel Zuid-Holland. Zelfs de Meelfabriek was niet te zien. Assistentie verleend door Burgerwacht en padvinders.
19-01-1944Iets na negen uur 's ochtends brengt de Sipo Den Haag Mozes en Keetje Stork-Cats naar het politiebureau. Drie Leidse politiemannen brengen ze 's middags al naar Amsterdam. Ze sterven op 11 februari 1944 in Auschwitz.
19-01-1945Jan Lepelaar sterft in Dachau. Hij was in 1941 gearresteerd wegens betrokkenheid bij de Vonk-groep.
19-01-1945De Vliegende Hollander nr 93 wordt gedropt.
19-02-1943In de schouwburg de Brabantse carnavalsrevue met Jan van Ostade en Jan van Loenhout: Vooruit met de geit!!!
19-02-1943Jacob en Henriëtte Cohen-van Amerongen uit de Haarlemmerstraat worden met hun zoon David (13 jr) vermoord in Auschwitz.
19-02-1943Jacobus de Neef wordt gearresteerd wegens hulp aan ondergedoken Joden.
19-02-1943Twee klokken van de Petruskerk worden verwijderd vanwege de klokkenvordering.
19-02-1943De klok van de Leonarduskerk worden verwijderd vanwege de klokkenvordering.
19-02-1943De klok van het voormalige Pesthuis wordt verwijderd vanwege de klokkenvordering.
19-02-1944in het Volkshuis aan de Apothekersdijk spreekt de Leidse zenuwarts (en expert in verhuisdepressie) dr. A.H. Fortanier over ‘moeilijke kinderen’.
19-02-1945Vanaf vanmorgen vroeg veel V2's in de lucht. Start verkoop van 4 dl. spijsolie bij bepaalde winkeliers. Eigen bus of fles meenemen.
19-03-1942De uitvoering van de Mattheuspassion door Ex Animo in de Stadsgehoorzaal met het Rotterdams Philharmonisch Orkest is geheel uitverkocht.
19-03-1943Vandaag worden de klokken weggehaald uit de Leonarduskerk, de Petruskerk en het
Legermuseum (voormalig Pesthuis)
19-03-1945Vandaag verschijnt het eerste nummer van De Vrije Pers, waarin enkele Leidse illegale bladen zijn opgegaan.
19-04-1943Bokswedstrijden van DTS in de Stadsgehoorzaal.
19-04-1944In de Schouwburg solo dansavond met Mops van der Lyke met pianobegeleiding van Marinus Voorberg.
19-04-1945Het illegale blad Strijdend Nederland drukt de winnende lotnummers af. 6000 loten illegaal verkocht voor hulp aan onderduikers.
19-05-1943Van Geelen in de Haarlemmerstraat koopt oude grammofoonplaten: 50 ct voor een plaat van 30 cm en 25 ct voor een van 40.
19-06-1943
19-06-1944Proefalarm van de luchtbescherming.
19-06-1945Vandaag verschijnt het eerste nummer van het RK dagblad De Burcht. Het is de eerste na-oorlogse krant, die niet voortkomt uit de vooroorlogse kranten of uit de illegale pers.
19-07-1936De winkelruit van Levy Katz in de Haarlemmerstraat wordt ingegooid met een emmer witkalk. De politie pakt de daders.
19-07-1940RK Sportvereniging DOCOS houdt vrije veldtraining onder leiding van Kick Smit.
19-07-1941In bioscoop Lido een adembenemende film over de strijd aan het Oostfront. In Trianon Benjamino Gigli in Vergeet mij niet.
19-07-1941Op verschillende plaatsen zijn biljetten geplakt met de letter V.
19-07-1945Het houdt maar niet op: nu weer drie dagen bevrijdingsfeesten: Rapenburg, Breestraat, Langebrug en omgeving.
19-08-1940Leon van Gelderen en Feike Asma geven een concert in de Hooglandse kerk.
19-08-1943Rechercheur Willem de Groot arresteert Simon Vles.
19-08-1944Leidse atletiekkampioenschappen op de baan in de Leidsche Hout met onder andere Wim Slijkhuis.
19-08-1944Zwemwedstrijden in zweminrichting De Zijl.
19-09-1940Leidse kinderen komen terug van hun vakantie in Noord-Oostenrijk. Met dank aan Seyss-Inquart.
19-09-1942Leeuwin's Bedden en meubelmagazijnen krijgen een nieuwe Treuhänder.
19-09-1943Fanny Blankers-Koen vestigt een nieuw wereldrecord verspringen op de Leidsche Hout-baan. Het publiek vlucht weg wegens razziageruchten.
19-10-1943Baruch Pinto uit Oegstgeest wordt vermoord in Sobibór.
19-10-1943Simon Vles wordt gearresteerd door rechercheur Willem de Groot.
19-10-1944Uit de Fabriek van Wollen dekens aan de Vestestraat zijn 60 dekens geroofd door bewapende overvallers.
19-11-1943Estella van Gelderen, Abraham de Beer, Arthur en Martha Thors-Adler worden vermoord in Auschwitz.
19-12-1942P.D. wordt veroordeeld tot zeven maanden gevangenis wegens medeplichtigheid aan het clandestien slachten van een koe.
20-01-1940In hotel Savoy houdt de vereniging Noord-Nederland - Vlaanderen een culturele avond onder leiding van F.C. Bursch en J. van Ham.
20-01-1941Een bijeenkomst van het Leids Oriëntalistisch Genootschap wordt niet toegestaan.
20-01-1942Nationale schaatswedstrijden om geldprijzen op de Meerburger wetering Leiderdorp -Zoeterwoude Hoge Rijndijk. Aanvang 14.00u.
20-01-1945Reinier van Kampenhout uit Oegstgeest gedood door de Feldgendarmerie of Sipo/SD. Zijn lichaam is nooit gevonden.
20-02-1941In 't Schuttershof komt Arnold Meijer van Nationaal Front (Zwart Front) spreken voor 60 kameraden.
20-02-1941Nationaal Front (Zwart Front) trekt met 30 man zingend door de Breestraat,
20-02-1943De afdeling Leiden van de Boun buten Fryslân bestaat 25 jaar en speelt toneel voor een volle foyer van de Stadsgehoorzaal: Men scil trouw van Abe Brouwer.
20-02-1943De klokken van het Stadhuiscarillon worden verwijderd door ‘klokken Peter’ wegens de klokkenvordering.
20-02-1943Twee klokken van de Petruskerk worden verwijderd vanwege de klokkenvordering.
20-02-1944Eerste van drie dolvrolijke carnavalsavonden in de Schouwburg: dr. Mabuses Geestentent en andere artiesten.
20-02-1944In het Lido-theater vertoont de NSDAP de TOBIS-film Der Fall Rainer (1942) van Paul Verhoeven.
20-02-1945Een bakkerswagen wordt geplunderd. 279 broodjes zijn verdwenen.
20-03-1941De Leidse politie legt beslag op de bezittingen van de Vereniging voor Internationaal Jeugdverkeer.
20-03-1942Twee borden met het opschrift Verboden voor Joden zijn verdwenen uit het Kooipark.
20-03-1943Benjamin van Frank, Ella van Frank-Blits, Betje Hangjas-Piller en Mina van der Wijk-de Vries worden in Sobibór vermoord.
20-03-1945Gerrit Verlind wordt door de Wehrmacht doodgeschoten wanneer hij brood uit een auto van de Wehrmacht probeert te stelen.
20-04-1941Hitler wordt 52 jaar. NSB'ers en NSNAP'ers marcheren door de stad.
20-04-1942De Leidse NSDAP en NSB houden een avond ter gelegenheid van Hitlers verjaardag in de Stadsgehoorzaal.
20-04-1945Willebrordus Polane sterft in Kassel (D),
20-04-1945Brood, margarine, havermout en smeerkaas van het Zweedse Rode Kruis.
20-04-1945Vandaag in de gaarkeukens nogmaals linzensoep van linzen uit Zweden.
20-05-1941Drie koren onder leiding van Willem Mizee zingen tijdens herdenking voor gesneuvelde militairen in de Stadsgehoorzaal.
20-06-1943Hendrikus Veenswijk trapt tijdens het bramen plukken in de duinen op een landmijn en is op slag dood.
20-06-1945De Nieuwe Leidsche Courant moet nieuwe abonnees weigeren in verband met de papierschaarste. Katholieke lezers kunnen zich nu abonneren op De Burcht.
20-07-1941Het spandoek met de letter V dat aan het universiteitshek hing is verwijderd maar moet weer worden teruggehangen.
20-07-1942Ernst Loeb gearresteerd.
20-07-1943De kortelings van zijn wieken ontdane Molen De Valk bestaat 200 jaar.
20-07-1944Het Leidse Zuidzee-trio is terug van een tournee in België, Frankrijk, Essen en Stettin. Ze verkochten al 60.000 platen. Met vergunning.
20-07-1944RAF-piloot George van Leeuwen uit de Vreewijkstraat krijgt het Vliegerkruis.
20-08-1942Het echtpaar Aron en Hendrika van Leeuwen-van Creveld wordt vermoord in Auschwitz.
20-08-1943De kapel van de Technische Noodhulp houdt vanavond een concert aan de achterzijde van het Stadhuis.
20-08-1944Tweede dag van de Leidse atletiekkampioenschappen.
20-08-1944Waterpolotoernooi in De Zijl.
20-08-1945Leidse zwemkampioenschappen in zweminrichting De Zijl.
20-09-1941De Leidse estafette "Dwars door Leiden" van 10x400 meter wordt gewonnen door AV Holland met onder andere Wim Slijkhuis en Wim Nota.
20-10-1943Vreugde en Arbeidt houdt in de bovenzaal van de Harmonie een bijeenkomt met de Nederlandse Omroep.
20-11-1939Prins Bernhard bezoekt de Doelenkazerne en de Witte Poortkazerne.
20-11-1940Twee draaiboeken van een draaiorgel worden in beslag genomen omdat het verboden liedjes zijn.
20-11-1942Slagerij S.W. Marsman (Havenplein 1) krijgt Omnia Treuhand GmbH. als bewindvoerder.
20-11-1943Vrolijke middag van Frontzorg voor kinderen van Frontstrijders en arbeiders die in het
buitenland werken. Stadsgehoorzaal.
20-12-1940In verband met relletjes zijn studentencorpora in Leiden en Delft op last van de bezetter ontbonden.
20-12-1942Luchtgevecht boven de Spanjaardsbrug.
20-12-1943Inbraak in het SS-Mannschaftshaus aan het Rapenburg.
20-12-1944Na veel problemen is het Oranje Bulletin nummer 6 dan toch nog verschenen. Helaas niet gedrukt, maar op stencil.
20-12-1944Slachtoffers van de bombardementen mogen een aanvraagformulier voor textiel en schoenen indienen op vertoon van een schadekaart van de Nederlandse Volksdienst.
21-01-1943De Nederlandse Volksdienst reikt voorrangskaarten uit aan jonge moeders. Melden bij de NVD op het Stadhuis.
21-01-1945De Nederlandse Verzetsorganisatie van Lex Bernard organiseert een loterij met 6500 loten. De opbrengst is voor onderduikers.
21-02-1941Na middernacht krijgt winkelier Loeb een telefonische bedreiging dat zijn zaak in brand zal worden gestoken.
21-02-1941Winkelier Bierschenk en apotheker De Metz worden telefonisch bedreigd.
21-02-1942Willy Derby treedt op in de Stadsgehoorzaal.
21-02-1943De 22-jarige Leuntje van der Heiden uit Oegstgeest overlijdt nadat ze door een auto van de Wehrmacht is aangereden.
21-02-1944Samuel Garnade krijgt zijn boekenzaak in de Steenstraat terug van Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H.
21-02-1945De Leidse gaarkeukens verstrekken deze week dagelijks bijna 56.500 maaltijden.
21-03-1939De Zwitserse theoloog Karl Barth spreekt gecensureerd in Leiden over Romeinen I en II en de soevereiniteit van het Woord Gods.
21-03-1941De Leidse politie legt beslag op de bezittingen van het Spiritistisch Genootschap.
21-03-1943Heldengedenkdag bij het Witte Kerkje in Oegstgeest. NSDAP en WA/NSB herdenken 40 kameraden die daar begraven liggen.
21-03-1945Ruim 52.000 mensen eten van de Centrale Keukens stamppot aardappelen, kroten en
suikerbieten. Een portie bevat 350 kcal.
21-04-1941Installatie van mr. R.N. de Ruyter van Steveninck (NSB) als burgemeester van Leiden.
21-04-1945Mannen worden opgeroepen zich overmorgen te melden voor graafwerkzaamheden. Het loon bedraag fl. 5 per dag plus een warme en een broodmaaltijd.
21-05-1940In de Hartebrugkerk wordt om 7.45 uur een H. Mis gelezen voor de gesneuvelde militairen van de RK Militairenvereniging.
21-05-1943In Sobibór worden achttien inwoners van Leiden vermoord. Onder hen elf kinderen uit het Joods weeshuis.
21-05-1943Vier patiënten uit het krankzinnigengesticht Endegeest worden vermoord in Sobibór.
21-06-1940RK Sportvereniging DOCOS begint de veldtraining onder leiding van Kick Smit.
21-06-1941Mars van ongeveer 50 NSB'ers door de stad.
21-06-1946De Leidse politieman J.v.E. krijgt 7 jaar gevangenisstraf onder andere wegens het ophalen van onderduikers en de ontruiming van het Joods weeshuis.
21-07-1941Op verschillende plaatsen is de letter W gekalkt.
21-07-1944De Technische Noodhulp geeft een concert op het Raadhuisplein.
21-07-1945De Nederlandse Verzetsorganisatie van Lex Bernard houdt een afscheidsavond in de foyer van de Stadsgehoorzaal.
21-07-1945Oprichtingsvergadering van een Leidse afdeling van Expogé.
21-11-1941Honderden mensen genieten in de Stadsgehoorzaal van een eenpansmaaltijd van Winterhulp.
21-11-1943Timmerman Abraham van der Zeeuw overlijdt in Grossbeeren (Teltow bij Berlijn).
21-11-1943Vanavond naar de Schouwburg: Doornroosje met Nico Steenbergen of naar de Stadsgehoorzaal: 'n lek bandje met Johan Kaart?
21-11-1944De redactie van het illegale Parool krijgt een klacht over een artikel.
21-12-1941In de schouwburg Lou Bandy met de musicale komedie Drie vrijgezellen van de Leidse winkelier Han de Wilde.
21-12-1942In het Rijksmuseum voor Oudheden is de tentoonstelling 'Wat aarde bewaarde' geopend door secretaris-generaal J. van Dam van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
22-01-1940De Leidse gemeenteraad besluit de aanschaf van particulier luchtafweergeschut financieel te steunen.
22-01-1944Archeoloog dr. F.C. Bursch (Rijksmuseum voor Oudheden) houdt een lezing over ‘Russische reisindrukken’ in In den vergulden Turk.
22-02-1941Vastenavondfeest bij dansschool Van Wijk aan de Hogewoerd met dansorkest.
22-02-1943Vier klokken van de Hartebrugkerk worden verwijderd vanwege de klokkenvordering.
22-02-1944Agent J. Vente wordt door een Haagse rechercheur gearresteerd wegens Jodenhulp.
22-02-1944Johannes van der Burgh wordt opgepakt wegens jodenbegunstiging.
22-02-1945In Zoeterwoude maakt een B-24 Liberator een noodlanding. De hele crew overleeft de crash, maar boordschutter John McCormick sneuvelt later alsnog.
22-03-1942Twaalf 18-jarige en zes minderjarige meisjes krijgen een bekeuring omdat zij na de speciale avondklok van 20.00 uur op straat waren.
22-03-1944Een SS'er pleegt een moordaanslag op een getrouwde vrouw.
22-03-1945Alarmeringsbevel voor de Binnenlandse Strijdkrachten; veel bommenwerpers in de lucht; bonnen inleveren voor voedsel uit Zweden.
22-03-1945Het lokaal van de Leidse ijsclub wordt gesloopt vanwege het hout.
22-04-1941Rost van Tonningen spreekt in de Stadsgehoorzaal. Buiten staan honderden scheldende kijkers.
22-04-1943Wijdingsdienst in de Hooglandse kerk met Ex Animo en ds. H.C. Touw.
22-05-1943Komt dat zien! de eerste kleurenspeelfilm draait in het Lido-theater: De Gouden Stad met Kristina Söderbaum. Een sensatie!
22-05-1945 Canadese troepen tonen tanks, kanonnen en voertuigen voor een groot publiek op het Schuttersveld.
22-05-1945De LO houdt een slotbijeenkomst.
22-05-1945Joop van AC, de afdeling vervalsingen van het Leidse Nationaal Steunfonds, houdt een afscheidsmiddag in de koffiekamer van de Leidse Schouwburg.
22-06-1940De Deutsche Arbeitsdienst marcheert door Leiden.
22-06-1940Het muziekkorps van de Duitse Sicherheitspolizei geeft 's avonds een concert op het parkeerterrein nabij de Steenstraat.
22-06-1940Kameradschaftsabend NSDAP Ortsgruppe Leiden in Den Burcht. Concert op de Beestenmarkt door kapel van de SiPo/SD.
22-06-1942Gustaaf Barnstijn wordt gearresteerd omdat hij zonder ster op de fiets reed.
22-06-1943Er wordt een kind geboren met de voornamen Pieter Sjoerd Gerbrand.
22-06-1943USAAF bombardeert rubberfabriek Hüls in Marl-Recklinghausen. Barend van Maanen en Lieuwe Labordus sterven.
22-07-1940Het RK Huisvestingscomité heeft fl. 320 opgehaald voor arme Rotterdamse kinderen, die in Leiden logeren. En een missaal.
22-09-1941Leidenaar H.v.L. wordt door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens diefstal van een fiets.
22-09-1943In de Stadsgehoorzaal een bont muzikaal programma met Frans Wouters en Eddy Christiani.
22-09-1945Opvoering van Repos Ailleurs van Eduard Veterman voor de burgerij in de schouwburg.
22-10-1942Fa. Turksma in de Haarlemmerstraat krijgt een Duitse medebewindvoerder.
22-10-1943Sophie Pinto en haar kinderen Dina en Bernard worden vermoord in Auschwitz
22-10-1943In Casino een film met muziek uit Rigoletto van Verdi.
22-10-1943Varieté in Lido met Kees Pruis, de vier Barbara's, Ricardi's en Juanita met de koningspoedels.
22-11-1941Vanmorgen vroeg is de 86-jarige J. Galjaard vlak bij huis verdronken in de Oranjegracht. Een slachtoffer van de duisternis. Hij was op weg om tabak te kopen.
22-11-1942De Technische Noodhulp houdt een informatieve avond over zweef- en blindvliegen in het gebouw Rapenburg 12.
22-12-1942Johan Jonk mist zijn persoonsbewijs.
22-12-1942Harry Pohl in de Stadsgehoorzaal met diverse artiesten.
22-12-1944Vanmiddag de nieuwe voedingskaart ophalen voor de maaltijden van de gaarkeukens voor volgende week.
23-01-1941Het Nationaal Socialistisch Studentenfront komt bijeen in Café Royal
23-01-1944In de Stadsgehoorzaal: Frans Wouters Radio Dansorkest met zang van Han de Wilde. Ook optreden van Willy Alfredo en Annie de Reuver.
23-01-1945Hulp aan Burgerbevolking in Oorlogstijd (HABO) organiseert een maaltijd voor 500 personen in de Stadsgehoorzaal.
23-01-1945Bij een bombardement op de spoorbrug aan de Kanaalweg wordt veel schade aangericht. De brug wordt niet geraakt.
23-01-1945In de ochtend worden er drie V2's afgevuurd.
23-01-1945Razzia in de buurt van de Koninginnnelaan, Kamerling Onneslaan en Buijs Ballotstraat.
23-02-1940In het Universiteitsgebouw houdt prof. B. Telders een lezing voor universitaire gemobiliseerden: ‘Het recht betreffende den zeeoorlog'.
23-02-1943De Nederlandsche Volkseenheid tegen bolsjewisme houdt om 19.30 u een vergadering in de Stadsgehoorzaal. Spreker J. de Bruin.
23-02-1943De NSB houdt in de Stadsgehoorzaal een openbare vergadering over het bolsjewistische gevaar.
23-02-1943Een klok van de Petruskerk wordt verwijderd vanwege de klokkenvordering.
23-03-1941In de wachtkamer van het station wordt geknokt tussen burgers en NSB'ers omdat er een portret hangt van koningin Wilhelmina. De NSB'ers noemen haar 'loeder' en 'vluchtelinge'.
23-03-194362 inwoners op transport naar Sobibór. Onder hen kinderen en personeel van het Joods weeshuis.
23-03-1943De NSB houdt een openbare vergadering in de 'vrijwel geheel bezette' foyer van de Stadsgehoorzaal. Kaneraad J. Hollander spreekt over strijd van Duitsland voor een vrij Europa en tegen het Bolsjewisme.
23-03-1945Henricus Paalvast sterft in KZ Flossenbürg. Hij werd op 25 juni 1941 gearresteerd wegens activiteiten voor de CPN.
23-04-1943Leentje Slier wordt vermoord in Sobibór.
23-04-1945De LO zet op alle aanplakbiljetten in de stad een stempel met een doodshoofd en met de tekst: Ave Germania morituri te salutant.
23-04-1945Om 11 uur vindt op Rhijnhof de teraardebestelling plaats van de agenten De Boer en Mulder.
23-04-1945Begin van de uitreiking in de Stadsgehoorzaal van een kaart voor bijzondere verstrekkingen door de Verzorgingsraad Leiden.
23-05-1941De tentoonstelling van merk- stop- en tekenlappen in de Lakenhal is een groot succes. Men zoekt nog lappen van voor 1850.
23-06-1940Reichskommissar A. Seyss-Inquart bezoekt 110 gewonde soldaten in het Academisch Ziekenhuis op vijf afdelingen.
23-06-1943De Documentatiedienst van de Leidse politie pakt in een pand aan de Oude Rijn vier onderduikers op: Jakob Philipson, zijn schoonouders en nog een vrouw uit Den Haag.
23-06-1943Drie oprichters van het eerste (1940) Leidse illegale blad 'Ik zal handhaven' (Adriaan de Klerck, Wim 't Hart en Lou Kist) worden op de Leusderheide gefusilleerd.
23-06-1944De Landwacht vindt bij een huiszoeking bijna 700 eieren.
23-07-1940Jacobus Blankenstijn sterft in Venlo aan zijn verwondingen.
23-07-1940Hoera! Een grote order voor de bloembollenbedrijven van 8 miljoen Reichsmark. Weg met de werkloosheid.
23-07-1940J.M. uit Leiden veroordeeld tot boete van fl. 3 wegens het onbedoeld fotograferen van militaire gebouwen.
23-07-1943Acht inwoners van Leiden vermoord in Sobibór.
23-07-1944Atletiekclubs AV Holland (Haarlem), DEM (Beverwijk) en DOCOS treffen elkaar in het sportpark Leidsche Hout.
23-08-1941Een 65-jarige man is met de fiets pardoes de Herengracht ingereden. Wegens de verduistering had hij niet goed kunnen uitkijken. Gelukkig werd hij door omstanders gered.
23-08-1944Vannacht was er een grote diefstal bij ELMI aan de Nieuwe Rijn: 1700 herenoverhemden, 1000 meter bewerkt flanel en 2000 meter zwart fluweel.
23-09-1941De V-actie is beëindigd. Alle spandoeken mogen worden afgehaald.
23-09-1944Een deel van het personeel van de NZHTM ('blauwe tram') sluit zich aan bij de spoorwegstaking. Het is een wilde staking. Het loon voor 275 stakers is niet geregeld zoals bij de NS.
23-09-1944Nog maar 2 1/2 uur gas per dag.
23-09-1945Opvoering van Repos Ailleurs van Eduard Veterman voor de burgerij in de schouwburg.
23-10-1942In Rex de film De beheerser der wereld over de uitvinding van de machinemens 'de robot'. Vooraf Tobis Hollands nieuws en daarna UFA-nieuws.
23-10-1942In Trianon de Duitse UFA-film Rembrandt.
23-10-1943De Bazar, meubelwinkel van Blitz in de Breestraat 161 wordt opgeheven.
23-10-1943In de Stadsgehoorzaal geeft WA-frontzorg een kindervoorstelling voor kinderen van frontstrijders, Oostboeren en arbeiders in het buitenland.
23-10-1943Kameraadschapsavond van het Nederlands Arbeids Front in 't Schuttershof met een toespraak, conferencier, zang en goochelen.
23-10-1944Zes V1's suizen door de lucht.
23-11-1943Op panden in de Doezastraat en omgeving heeft de RVV biljetten aangeplakt met de dreiging om voor iedere door de NSB omgebrachte Nederlander drie NSB'ers terechtgesteld zullen worden.
23-11-1944Start van de uitreiking van de voedingskaarten voor 26-11 t/m 2-12 tegen inlevering van bonnen van de 2e noodkaart en tegen betaling van f. 1,40.
23-12-1942In de stadsgehoorzaal Harry Pohl met twaalf solisten, onder wie Pierre Wijnnobel.
23-12-1944Er doen hardnekkige geruchten de ronde dat binnenkort alle mannen van 17-40 jaar zullen worden opgeroepen voor de arbeidsinzet.
23-12-1944Ondanks de schade door de bombardementen is Heck's lunchroom gewoon geopend.
24-01-1940 In de foyer van de Stadsgehoorzaal spreekt mw. C. Ooms-Vinckers over ‘onze voeding in oorlogstijd’.
24-01-1941In loge La Vertu worden de inboedels geveild van de ontbonden loges uit Den Haag, Leiden, Delft en Gouda.
24-01-1943Dansschool Paul Breddels aan de Oude Rijn 41A start weer met lessen voor beginners en gevorderden.
24-01-1944Gerrit Wagemaker trapt in IJmuiden op een landmijn en sterft.
24-01-1945In KZ Neuengamme sterft Willem van Rooijen. De reden van zijn arrestatie is niet bekend.
24-01-1946In Trianon de film Soldaten zonder uniform over het Belgische verzet tegen de Gestapo.
24-01-1946Oorlogsvrijwilligers kunnen zich aanmelden in het leegstaande joods weeshuis in de Roodenburgerstraat.
24-02-1942Voorzitter en secretaris van de wandelclub Per Pedes Apostolorum moeten voor de Haagse politierechter verschijnen wegens het organiseren van een wandeltocht zonder toestemming van de procureur-generaal van Justitie.
24-02-1943Brunhilde geeft een propaganda-gymnastiekuitvoering in de Stadsgehoorzaal.
24-02-1945Een schuit met hulpgoederen van het Zweedse Rode Kruis arriveert rond middernacht.
24-03-1943Lion Salomons uit Arnhem wordt opgepakt door de Documentatiedienst. Hij sterft op 9 april in Sobibór.
24-03-1943Een groot aantal Leidse artsen heeft het woord 'arts' op hun naambordje onleesbaar gemaakt of zelfs het bordje verwijders.
24-03-1945Het houten gebouw van de Leidse IJsclub is vannacht spoorloos verdwenen. Vast en zeker brandhout geworden.
24-04-1942Uit de Leidse Hout zijn zes bordjes verdwenen met het opschrift Verboden voor Joden.
24-04-1945Opnieuw een "Zweeds" wittebrood met 125 gram margarine voor volwassenen.
24-04-1945Vandaag óók bonnen inleveren voor de volgende uitdeling van het "Zweeds" wittebrood.
24-04-1945Volgens een pamflet van het Geallieerd Opperbevel zullen binnen kort vliegtuigen voedselpakketten gaan afwerpen.
24-04-1945Het Parool meldt dat enige honderden Nederlandse Joden uit KZ Theresienstadt in Zwitserland zijn aangekomen.
24-05-1942De Wehrmacht heeft de school aan het Schuttersveld verlaten. Er staan nog wel kisten met scherpe munitie en de deur staat open.
24-05-1943Grote drukte op het arbeidsbureau vanwege de verplichte aanmelding voor de arbeidsinzet.
24-05-1945Er wordt een begin gemaakt met de zuivering van het gewestelijk arbeidsbureau aan de Doezastraat.
24-06-1944De Duitsers lijken steeds banger voor een tweede invasie: graven van Deckungslocher in plantsoenen en aanleg van versperringen langs de singels.
24-06-1944In de Stadsgehoorzaal: de muzikale revue Carnaval met Gerard Walden, Berry Kievits en het orkest van Malando! Lachen! Uitbundige vrolijkheid!
24-07-1940De Nederlandsche Unie gaat onder grote belangstelling van start in Leiden. Al snel 1000 leden.
24-07-1940Soldaat Jacobus Blankenstijn (21 jr) overlijdt in Venlo aan zijn verwondingen opgelopen in mei 1940.
24-07-1944 De Sipo/SD doet een inval bij LO-districtsleider Cor Zandbergen in de 3 Octoberstraat. Zandbergen vlucht over de daken.
24-08-1942G.P. uit Leiden krijgt acht maanden gevangenisstraf wegens het clandestien slachten van twee schapen.
24-09-1939 In Casino draait ‘Spaanse aarde’ van Joris Ivens. Volgens de recensie heeft men "sterke zenuwen nodig" voor deze film over de Spaanse burgeroorlog.
24-09-1942Mietje Messcher-Rosenbach vermoord in Auschwitz.
24-09-1943Caroline van Hoorn uit Leiderdorp vermoord in Auschwitz.
24-10-1942Vreugde en Arbeid brengt in de Stadsgehoorzaal het toneelstuk Watersport door het Noordhollands toneelgezelschap.
24-10-1943Een groot aantal bommenwerpers komt over. Een Duitse jager stort neer in de tuin van het St. Elisabethziekenhuis aan de Hooigracht.
24-10-1943In de Stadsgehoorzaal kinderfeest met het toneelstuk Prikkebeen.
24-10-1944Drie V1's komen over.
24-11-1939Dr. A.H. Fortanier spreekt over ‘Angstreacties bij luchtaanvallen en haar bestrijding’. De lezing vindt plaats in het gebouw van de GG&GD aan de Nieuwe Mare.
24-11-1942Abraham van Hal, lid van de Leidse CPN, sterft in KZ Neuengamme.
24-12-1943Kerstavond in Rex met de klucht '7 Jahre Glück' met Hans Moser en Theo Lingen.
24-12-1944Deze week verstrekken de drie centrale keukens in totaal bijna 20.000 maaltijden van ongeveer 330 kcal.
24-12-1944Het wordt een karige Kerst: veel mensen zijn op hongertocht op zoek naar aardappels en hopelijk wat meel, spek of eieren.
25-01-1945Deze week verstrekken de gaarkeukens bijna 40.000 warme maaltijden per dag van iets meer dan 200 kcal.
25-01-1946Nog vier dagen om de authentieke, complete Duitse V1 te zien in de HARK-tent op de Beestenmarkt. Toegang 50 ct.
25-02-1941Geruchten over een staking in Amsterdam. De blauwe tram rijdt onregelmatig.
25-03-1945Politieagent Matthijs Sepers sterft in KZ Mauthausen. Gearresteerd in mei '44 tijdens een razzia van de Sipo in kringen van de RVV.
25-03-1945Vandaag krijgen we van de gaarkeuken stamppot "vriesprak".
25-04-1945De Einsatzstab Leiden krijgt 150 liter bonloze bijvoeding.
25-05-1943Vandaag moeten de jongemannen die geboren zijn in mei, juni en augustus 1922 zich melden op het gewestelijk arbeidsbureau aan de Doezastraat, kamer 14.
25-06-1941In samenhang met operatie Barbarossa worden in Leiden tientallen communisten en RSAP'ers opgepakt en naar Schoorl overgebracht. Onder andere het gemeenteraadslid voor de CPN Henk van Welzen.
25-06-1943Sophie Bamberger-Rosenbaum en Mietje Bamberger gearresteerd.
25-06-1945Een Leidse colonne van het Rode Kruis vertrekt naar Maastricht.
25-06-1945Om 6.50 uur vertrok de eerste blauwe tram vanuit de remise naar Katwijk.
25-06-1945Oud-militairen moeten zich melden bij het Bureau Oorlogsvrijwilligers Noordeinde 5.
25-06-1945Vanmorgen zijn 100 rooms-katholieke kinderen naar Brabant vertrokken voor vakantie.
25-07-1943De Documentatiedienst van de Leidse politie brengt twintig Joodse onderduikers uit Hillegom op het politiebureau.
25-07-1943Het Arbeitsbereich der NSDAP Ortsgruppe Leiden houdt een filmochtend in het Lido-theater: Räthsel der Urwaldhöhle.
25-07-1944 In de plantsoenen komen Deckunglocher en loopgraven. De Landwacht patrouilleert.
25-09-1942Alexander Fontijn uit de Kernstraat wordt vermoord in Auschwitz.
25-10-1940Paardenvordering door de Wehrmacht in de Doelenkazerne.
25-10-1944Twee V1's in de lucht.
25-10-1945Ds. M.J. Mispelblom Meyer en arts Wim Storm spreken in het Volkshuis.
25-11-1939De pas opgerichte Leidse Bloedtransfusiedienst vraagt met het oog op de oorlogstoestand met spoed duizend donoren.
25-11-1944Johannes Planje werkzaam op het Leidse arbeidsbureau sterft in Ladelund, een buitenkamp van KZ Neuengamme.
25-11-1944Frans Everstijn uit Voorschoten, medewerker van het Leidse Nationaal Steunfonds sterft in KZ Neuengamme.
25-11-1944Metaaldraaier Nicolaas Vavier sterft in Potsdam (D).
25-12-1939In het RK Militair Tehuis krijgen RK militairen een ontbijt na de vroegmis.
25-12-1942In de Schouwburg de Haghespelers met Mottige Janus.
25-12-1942Kerstfeest van de Nederlandse Volksdienst in de Stadsgehoorzaal met film van Dik Trom.
25-12-1944Veel illegale bladen zijn met een kerstuitgave gekomen.
25-12-1945In de Kerstnacht was er klokgelui uit de toren van de Dekenale kerk. De luidklokken zijn nog weg. Het was een geluidsinstallatie.
26-01-1941In de RK kerken wordt een kanselboodschap voorgelezen met onder andere handhaving van het verbod de NSB te steunen.
26-01-1941Kameraad Eighoorn spreekt op een bijeenkomst van de NSNAP (majoor Kruyt) in de Stadsgehoorzaal. Na afloop rellen in de Breestraat. De politie lost waarschuwingsschoten.
26-02-1940Voorzitter Abraham van Hal houdt speecht op een feestavond van de werklozenbond ‘Eendracht maakt macht’ in ’t Schuttershof.
26-02-1941Johannes Lips wordt gearresteerd. Spionage?
26-02-1942Bedrijfsappel van het Nederlandsche Arbeidsfront (NAF) bij NV Vita.
26-02-1944NSB-burgemeester Gerhard Musegaas geïnstalleerd in Noordwijk.
26-03-1941Dekenfabriek Zaalberg wil een plan uit '37 realiseren: nieuwe fabriek voor de verwerking van homespun uit kunstwol (wol uit lompen).
26-03-1942Poging tot brandstichting in een pand van de Wehrmacht.
26-03-1943In Sobibór worden zestig inwoners van Leiden vermoord onder wie veel kinderen van het Joods weeshuis. In totaal sterven er daar die dag 1248 mensen uit Nederland.
26-03-1943Joseph Weijl en zijn zussen worden vermoord in Sobibór.
26-03-1945Vandaag erwtensoep van de gaarkeuken.
26-03-1945Een postbezorger wordt beroofd van fl 11.000.
26-04-1941Onthulling van het monument voor de gesneuvelde militairen bij het Haagsche Schouw.
26-04-1945Karel Kettenis sterft in Berlijn (D).
26-05-1943Grote drukte op het arbeidsbureau vanwege de verplichte aanmelding voor de arbeidsinzet.
26-05-1945Gratis 400 gram brood en 350 gram vis bij de Rode Kruiswinkels op bonnen van de vierde noodkaart.
26-06-1943De neutrale wandelvereniging Per Pedes Apostolorum organiseert Dobbeltochten van 20 en 30 km.
26-06-1943In de Stadsgehoorzaal orkest van Frans Wouters met Eddy Christiani en de Wama's.
26-06-1943Enkele artsen worden gearresteerd.
26-06-1943Vier Leidse agenten gearresteerd wegens hun weigering artsen te arresteren.
26-06-1945Garage Gebr. Van Ulden biedt uit de dump gebruikte Chevrolet legertrucks te koop aan. Alleen met vergunning.
26-07-1941Het Arbeitsbereich der NSDAP Ortsgruppe Leiden houdt een bijeenkomst in Den Burcht.
26-07-1942Ubel Houffelaar van de NZHTM sterft in Dachau Hij woonde in de Nieuwsteeg. Hij was gearresteerd wegens ruzie met een knul van de Hitler Jugend.
26-07-1943De bekende organist Feike Asma bespeelt het orgel in de Hooglandse Kerk.
26-07-1943De Documentatiedienst van de politie brengt nog eens vier Joodse onderduikers uit Hillegom op het politiebureau.
26-07-1943 Het 6e Regiment Veldartillerie, dat tot en met mei 1940 gelegerd was in de Doelenkazerne, moet zich melden voor krijgsgevangenschap in Amersfoort. Gaan of onderduiken?
26-07-1944 RAF-piloot George van Leeuwen uit de Vreewijkstraat neergeschoten boven Neuville les Bois.
26-08-1943Hendrik Bol wordt gearresteerd met zes ondergedoken Joden. Ook domineer R.C. Harder opgepakt.
26-08-1944Hoge beloning uitgeloofd voor tips over de diefstal bij ELMI op 23 augustus.
26-09-1944De B17G bommenwerper Jayhawk, terug uit Osnabrück, stort neer bij Lisse. Enkele
bemanningsleden kunnen onderduiken in Leiden.
26-10-1944Twee V1's in de lucht.
26-11-1940De spiegelruit van de propagandawinkel van de Nederlandse Unie aan het Kort Rapenburg wordt ingeslagen. De dader weet te ontkomen.
26-11-1940Onrust onder de studenten op het Rapenburg na een toespraak van prof. Cleveringa.
26-11-1940Vanavond naar de film in Lido; in het voorprogramma Johnny en Jones: ‘Meneer Dinges weet
niet wat swing is’.
26-11-1940Vanmiddag viert de Leidse kappersclub ‘Hulp en vriendschap’ haar 60-jarig jubileum met een receptie in De Harmonie.
26-11-1943Anton Knijnenburg sterft in Berlijn bij een bombardement. Hij was daar tewerkgesteld.
26-12-1942In de Schouwburg kindermatinee Hans en Grietje en de boze heks.
26-12-1944Er wordt volop geschaatst op de ondergelopen weilanden.
27-01-1942De burgemeester verplicht iedereen voor 11 uur ’s ochtends zijn stoep sneeuwvrij te maken.
27-01-1943Een schuilkelder aan de Wassenaarseweg wordt vernield door vijf Leidse jongens.
27-01-1945Gemeenteambtenaar Cornelis Kiljan sterft in KZ Neuengamme. Hij werd op 2 mei 1944 gearresteerd wegens hulp aan katholieke ondergedoken Jodin.
27-01-1945KZ Auschwitz wordt door de Sovjets bevrijd. Nu is die dag jaarlijks Holocaust Memorial Day.
27-02-1933De in Leiden geboren en bekende Marinus van der Lubbe in Berlijn gearresteerd in verband met de brand in de Rijksdag.
27-02-1941De eerste tram vertrok een half uur later wegens een mogelijke staking.
27-02-1943Prof. Hugo Bernatzik, een Oostenrijkse antropoloog, fotograaf en publicist houdt een lezing voor de Nederlandsch-Duitse ultuurgemeenschap en belangstellenden in het Academiegebouw.
27-03-1941De huis-aan-huis gehouden lijstcollecte voor de Winterhulp heeft fl. 1794,08 opgebracht.
27-03-1943Bij Warmond is de trein beschoten door een vliegtuig. Minstens één dode en enkele gewonden.
27-03-1943Guus Reitsma en Cees Honig uit Oegstgeest doen mee aan de overval op het Amsterdamse bevolkingsregister.
27-03-1943Vier dagen achtereen in de Stadsgehoorzaal de revue 'Tot uw dienst' met Snip en Snap!
27-03-1944Henk de Veer overlijdt in het KZ Majdanek.
27-03-1945De Blaricummer Grad Lanphen wordt per vergissing door de BS op de Haagweg gedood terwijl hij achter het stuur van zijn vrachtwagen zit.
27-03-1945Vandaag aardappelsoep van de gaarkeuken.
27-03-1945 De Leidse Binnenlandse Strijdkrachten krijgen instructie hoe straks herkenbaar te zijn als
wettig strijder en niet als franc-tireur.
27-03-1947In Luxor draait Expogé de Tsjechische film ‘Opdat wij niet vergeten’.
27-04-1941De NSB dwingt W. Couwenberg van De Turk een bordje 'verboden voor joden' op te hangen.
27-04-1941Veel lof voor Mary Dresselhuys in haar rol vanSaartje Burgerhart in de schouwburg
27-04-1942In de Turk vergadert de Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding onder leiding van voorzitter K. Simon Thomas. Er zijn 358 leden.
27-04-1945 Alleen de openbare elektrische klok bij de Stedelijke Lichtfabrieken wijst nog de juiste tijd aan.
27-05-1944De Duitsers vrezen de komende invasie. Soldaten in schuilgaten met betonnen ringen. Rijnsburgerweg: huizen worden afgebroken.
27-06-1940In de Doelenkazerne worden 55 overtollige legerpaarden van de Wehrmacht verkocht, uitsluitend aan landbouwers. De animo groot maar de kwaliteit is matig.
27-06-1945Eindelijk weer elektriciteit. Iedereen krijgt een rantsoen van een halve kilowattuur per dag.
27-06-1945Piet van Manen komt om in Oegstgeest tijdens oefening met handgranaat in de Gevers Deutzschool. Instructeur van de BS.
27-07-1943In de Stadsgehoorzaal: Boyd Bachman! Jazzy drummer en de koning van de lach’
27-07-1945Op een feestavond krijgt het Leidse Nationaal Steunfonds een oorkonde van de NZHTM voor de verleende financiële steun tijdens de spoorwegstaking.
27-08-1942In Rex draait de operettefilm Gasparone met Johan Heesters en Marika Rökk.
27-08-1943Jozef de Vries wordt vermoord in Auschwitz.
27-08-1945In Luxor draait de Engelse oorlogsfilm De Zilvervloot (nee, niet díe zilvervloot) uit 1943 met in de hoofdrol Ralf Richardson als Jan van Leyden (nee, niet díe Jan van Leyden) over een scheepswef in Leiden (nee, niet echt Leiden), die voor de Duitsers gaat werken. De film gaat over collaboratie en verzet.
27-08-1945Hans Franco Mendes is terug bij de Maatschappij voor Toonkunst.
27-09-1940In de Lakenhal is een tentoonstelling geopend met facsimilés van werken van Vincent van Gogh. Het bleek niet mogelijk om originele werken naar Leiden te krijgen.
27-09-1942In Trianon vertoont de Ortsgruppe Leiden van de NSDAP een film over "het ware gezicht van Amerika" en de Wochenschau. Iedereen welkom. Het begint om 10 uur en kost 40 cent.
27-10-1944Enkele V1's in de lucht.
27-11-1939Op het distributiekantoor aan de Breestraat 117 begint de uitreiking van de distributiestamkaarten aan gezinshoofden.
27-11-1943Op panden aan de Rijnsburgerweg en omgeving zijn biljetten aangeplakt met de tekst 'Duitschland verliest op alle fronten'.
27-11-1944Vijf panden aan de Hoge Morsweg zijn op last van de Wehrmacht ontruimd.
27-12-1940De straatcollecte van de Winterhulp heeft fl. 807,86 opgebracht en de speldjesverkoop fl. 545,29.
27-12-1940IJsclub Oegstgeest organiseert vandaag nationale wedstrijden op IJsbaan Poelgeest.
27-12-1941Start van de Winterhulp: kinderfeest in de Stadsgehoorzaal.
27-12-1944Telepaath Trilby treed op in de Stadsgehoorzaal.
27-12-1944Vannacht is De Vliegende Hollander nr. 89 door de RAF uitgeworpen.
28-01-1945Het clubhuis van LFC in de Da Costastraat is stiekem gesloopt voor brandhout: twee gewonden en één dode.
28-01-1945Een schuit van VITA geladen met suikerbieten, liggend aan het Utrechts Veer, wordt geplunderd.
28-02-1940De afdeling Leiden van de Internationale Vereniging Bellamy houdt een lezing voor ongeveer 50 belangstellenden in het Federatiehuis aan het Gerecht.
28-02-1942De Leidse afdeling van de Technische Noodhulp wordt officieel opgericht. Die moet gaan assisteren bij rampen, zoals bombardementen.
28-02-1944Inval van de Sipo/SD bij drukkerij Demmenie: er worden daar 10.300 gedrukte exemplaren van Trouw gevonden.
28-02-1945Om kwart over negen een bombardement van de spoorbrug bij De Vink.
28-03-1941In Luxor vanavond de Leidse première van Kora Terry met Marika Rökk (toegang 18 jaar en ouder!).
28-03-1942Lentetocht van Wandelclub Per Pedes Apostolorum over 20 en 35 km met fraaie herinnering. De tochten zijn goedgekeurd door de procureur-generaal van Justitie.
28-03-1944Bij de weduwe Van Kampen-Zernike zou een Joodse onderduikster verblijven.
28-03-1945De gaarkeuken biedt vandaag stamppot kroten met suikerbieten.
28-04-1945Het illegale blad De Bevrijding drukt een verklaring af van de gezamenlijke verzetsbewegingen over de bevrijding van Indonesië.
28-05-1942Bewoners van een huis in de Kaiserstraat worden verlinkt omdat ze luisteren naar de Engelse zender.
28-05-1943Judic de Groot-Goudsmit en haar dochter Rachel sterven in Sobibór.
28-05-1944In de schouwburg de Haghespelers met 'De vrouw met een verleden'. Hoofdrol van Roosje Köhler
28-05-1945De Leidse jeugd van 1 t/m 4 jaar krijgt gratis een blikje gecondenseerde melk van het Rode Kruis. Afhalen bij De Gruyter of bij Pieck.
28-06-194075 werklozen vertrekken naar Duitsland.
28-06-1940Een mars van de NSB met tamboers trekt veel publiek. Hier en daar wordt geknokt.
28-07-1942 Guus Barnstijn wordt in Auschwitz met een dodelijke injectie vermoord. Hij was een ‘strafgeval’. Toevallig aangehouden wegens een verkeersovertreding.
28-08-1942De Amsterdammer Mozes Feitsma wordt gearresteerd met een vals persoonsbewijs.
28-08-1942In Rex draait de Tobis-film Morgen word ik gearresteerd. Vooraf UFA-Wereldnieuws.
28-09-1944Begin van de uitreiking van de voedingskaarten voor de gaarkeukens in verband met het stopzetten van de gaslevering aan particulieren per 1 oktober.
28-09-1944Start uitreiking voedingskaarten voor de gaarkeukens in verband met het stopzetten van de gaslevering aan particulieren per 1 oktober a.s.
28-10-1944Enkele V1's in de lucht.
28-10-1944Vandaag komen er weer V1's over. Enkele storten neer. Ook zijn er Engels jagers in de lucht.
28-12-1941Kinderkerstfeest van Katholiek Leiden in de Stadsgehoorzaal: "NEE" tegen de Winterhulp.
28-12-1942Vanavond in Rex naar de operettefilm Gasparone (1937) met Maria Rökk en Johan Heesters.
28-12-1943De Leidse rechercheurs Biesheuvel en De Groot arresteren drie Joden in Hilversum.
28-12-1943Bij een juwelier in de Haarlemmerstraat zijn 150 gouden ringen gestolen.
28-12-1944Een paar vliegtuigen en enkele V1's in de lucht.
29-01-1945OT Einheit Algemeene Beton Compagnie krijgt bonloze bijvoeding van de gaarkeukens voor 40 personen.
29-02-1940Het Kleeren-Comité voor Finland zamelt huis-aan-huis kleding (of geld) in voor Finland.
29-02-1940Vanmorgen in Trianon de film 't Sal waerachtig wel gaan voor Leidse onderwijsautoriteiten. Film over Ned. Indische oorlogsvloot.
29-02-1948De Hartebrugkerk luidt vandaag voor het eerst de vier nieuwe luidklokken.
29-03-1941Tijdens een optocht van de WA worden burgers gedwongen toe te kijken.
29-03-1942Lentetocht van Wandelclub Per Pedes Apostolorum over 20 en 35 km met fraaie herinnering. De tochten zijn goedgekeurd door de procureur-generaal van Justitie.
29-03-1945Tientallen Duitse voertuigen met gemotoriseerd geschut rijden door de Breestraat richting Utrecht, gadegeslagen door een groot, opgetogen publiek.
29-03-1945Van de gaarkeuken krijgen we vandaag hetzelfde als op 26 maart.
29-03-1945Mary van der Kraats wordt op de Breestraat doodgereden door een truck van de Wehrmacht.
29-03-1945Een hongerige menigte komt af op de verkoop van kaas bij Albert Heijn in de Doezastraat. De Landwacht lost enkele schoten.
29-04-1942De Christelijke school aan de Lusthoflaan is gevorderd door de Wehrmacht.
29-04-1943Grote onrust omdat de militairen terug in krijgsgevangenschap moeten.
29-04-1945Marinus van der Pijlen overlijdt in KZ Sandbostel.
29-04-1945Henri de Roo overlijdt in KZ Sachsenhausen.
29-04-1945Vanaf 12:30 uur werpt de RAF in operatie Manna duizenden jutezakken met voedsel af op vliegveld Valkenburg ZH.
29-04-1945Rond één uur 's middags komen zakken neer in de Leidse Hout. 139 zakken worden overgebracht naar de meelfabriek.
29-05-1943Bokswedstrijden in de Stadsgehoorzaal trekken weinig belangstellenden.
29-05-1943Dr. F. Bursch, conservator van het Rijksmuseum voor Oudheden vertrekt naar Dnjepropetrofsk (Oekraïne) voor opgravingen van de Skythen.
29-05-1944In de schouwburg groot kinderfeest door het Haags Jeugdtoneel.
29-06-1940Verjaardag Prins Bernhard gevierd zonder vlaggen. Vanavond naar de film in Luxor: 'De groote kraak' met Fernandel.
29-07-1942Bij M. aan de Hoge Rijndijk worden gehamsterde voorraden in beslag genomen.
29-07-1943De Documentatiedienst brengt vijf Joodse onderduikers (drie uit Oegstgeest) op het politiebureau. Ze zijn opgepakt bij Niesje Overduin-Noordzij.
29-07-1943De Haagse politie pakt vier Joden op in het pand Rapenburg 85.
29-07-1944Atletiekwedstrijd in de Leidsche Hout. Brunhilde wint de Koenekoopbeker; Nieuw Brunhilde wordt derde en mag de beker niet houden.
29-07-1944Watt en Half Watt in de schouwburg.
29-07-1945Toneelgroep Vrij Volk speelt ‘5 mei 1945’ in de schouwburg.
29-08-1941De NSB en de NSDAP kalken het woord 'oranjebolsjewieken'.
29-08-1942Elisabeth Boässon wordt vermoord in Auschwitz, Zij was gearresteerd in Frankrijk.
29-08-1943Er wordt clandestien gedanst bij dansschool Visser aan de Plantage.
29-09-1942Minderjarigen jonger dan 18 mogen niet 's avonds na 8 uur op straat zonder speciale noodzaak. Moet je schriftelijk kunnen aantonen.
29-10-1942Bij de torpedering van MS Abosso II in de Atlantische Oceaan verdrinkt Berend Jan Frank.
29-10-1943De ANWB houdt een lezing en tentoonstelling in 't Schuttershof.
29-10-1943In Rex de film Trenk de pandoer met Hans Albers.
29-10-1943In Luxor de film Tragedie ener liefde met Benjamino Gigli.
29-10-1943In Trianon de film Lach dan paljas met Benjamino Gigli.
29-11-1940De winkel van De Nederlandsche Unie is vannacht opnieuw gemolesteerd. De spiegelruiten zijn ingegooid.
29-11-1946Sinterklaas bezoekt kinderen van niet teruggekeerde politieke gevangenen, georganiseerd door Expogé (Vereniging van ex-politieke gevangenen).
29-12-1942Dienst voor jongeren in de Marekerk "Wraak, Vergelding, Vergeving" met onder andere predikant R.C. Harder.
29-12-1943Nico Knijnenburg sterft in KZ Buchenwald. Hij was in Frankrijk gepakt op weg naar Engeland.
29-12-1944Een man komt om bij het clandestien hout hakken.
29-12-1945Het Leids Tribunaal heeft na inspectie de beide Leidse interneringskampen in orde bevonden.
30-01-1942In Casino draait Kora Terry met Marika Rökk; in Trianon een film met Benjamino Gigli. Op de radio spreekt Hitler: hij is negen jaar aan de macht.
30-01-1942Twee Chinezen gearresteerd.
30-01-1944Om 14 uur in de Stadsgehoorzaal kindertoneel Sjors van de rebellenclub met in de hoofdrol Ali de Wandeler.
30-01-1944Om 17.30 uur in de Stadsgehoorzaal een optreden van "de koning van de saxofoon" Piet van Dijk en Frans van Schaik, de zingende zwerver.
30-03-1943Vanmorgen is men begonnen met de restauratie van molen De Valk. De as is afgenomen.
30-03-1943Laatste keer Snip en Snap in de Stadsgehoorzaal met de revue 'Tot uw dienst'.
30-03-1945De Deutsche Reichsbahn krijgt 30 liter bonloze bijvoeding.
30-03-1945Van de gaarkeuken krijgen we vandaag hetzelfde als op 27 maart.
30-03-1946In de Stadsgehoorzaal een Zeeuws-Leidse verbroedering ten bate van het zwaar getroffen Zeeland. Met het Metropole-orkest o.l.v. Dolf van der Linden.
30-04-1941Agent Abraham Kipp wordt uitgescholden voor 'vuile rot fascist'.
30-04-1943Victor Bloemkoper is gestorven in Dorohucza. Max de Vries is ergens in Europa gestorven. Acht anderen sterven in Sobibór,
30-04-1943Elisa Lioni-Goldschmidt, Baruch-Pinto en Rosalie Pinto-Juchenheim worden vermoord in Sobibór.
30-04-1943Het publiek slaat aan het hamsteren vanwege de gespannen situatie. Geruchten over een landelijke staking.
30-04-1944Controle op Z-kaarten door twee ambtenaren van het arbeidsbureau. Drie anderen weigeren dat te doen en duiken onder. Een van hen in Henk Rodenburg.
30-05-1944Vier ambtenaren van het arbeidsbureau worden opgepakt en naar de Sipo in Rotterdam gebracht.
30-05-1945Baldadige jeugd breekt het plaveisel van pas herstelde straten weer op. Waar moet dat heen!
30-06-1940Handwerk- en wolwinkel Turksma in de Haarlemmerstraat wordt overgedragen aan een arisch personeelslid.
30-06-1940In Zoeterwoude-Rijndijk brengt de speldjesverkoop ten bate van de KRO fl. 18,75 op.
30-07-1940De NSNAP heeft her en der anti-Joodse leuzen gekalkt.
30-07-1940 Dr. C. Beekenkamp (AR) spreekt in de Leidse gemeenteraad over het verplichte vertrek van H. van Welzen (CPN) uit de raad.
30-07-1943Proefalarm van de sirenes voor luchtalarm.
30-09-1942De broers Salomon, Simon en Jacob van Hoorn uit Leiderdorp vermoord in Auschwitz.
30-09-1942Ernst Loeb, Maurits van Gelderen, Sophie van Luik-Koperberg, Charles Thors, Nico en Dorma Turksma, Machiel de Vries en Arnold Warendorf vermoord in Auschwitz.
30-09-1943Vanavond proefalarm van de sirenes van de luchtbescherming.
30-09-1944Aangenomen wordt dat Elize Thors inmiddels is bezweken in Auschwitz.
30-09-1944De in Leiden ondergedoken Katwijker Pieter Tjebbes (1922) sterft in KZ Salzgitter-Drütte. Hij was gearresteerd met een valse Ausweis.
30-09-1945De bekende predikant en sociaal-democraat Willem Banning houdt een Academielezing over ‘Geestelijke sociale nood’.
30-10-1942In Casino de flim Vergeet mij niet met Benjamino Gigli.
30-10-1943Louis van Tijn is reeds vermoord in Dorohucza.
30-10-1944Enkele V1's in de lucht.
30-11-1942Bernd Sanson wordt bij Kamp Amersfoort opgehangen.
30-11-1943Officiële sterfdatum van Louis van Tijn en Salomon Levie Montezinos (weeshuis) in Dorohucza.
30-12-1944De Leidse politie en de Sipo arresteren vader en zoon Hollebeek plus nog vijftien anderen, verdacht van het plegen van overvallen en wapenbezit.
31-01-1941Er zit een oranje strik aan de Beatrixboom in het Plantsoen.
31-01-1943Samuel Messcher sterft in Auschwitz.
31-01-1943Johan Kaart speelt met de Komedianten in ‘Flip Flap’ in de Stadsgehoorzaal.
31-01-1944Aangenomen wordt dat Meijer van Kleeff van de Lorentzkade inmiddels is omgekomen in Auschwitz. Hij was opgepakt wegens hulp aan zijn in Leiden ondergedoken neef Nathan Kornalijnslijper.
31-01-1944In Den Haag wint Quick met 1-0 van UVS en wordt kampioen van de 2e klasse. Voor 14.000 toeschouwers waarvan 4000 uit Leiden.
31-01-1945Jan Lezwijn sterft in Dachau. Sophie van Gilse in Ravensbrück. Zij hielp Joodse onderduikers.
31-03-1942Uit de Leidse Hout zijn vier bordjes verdwenen met het opschrift Verboden voor Joden.
31-03-1943Tegen middernacht gaat een Leidse motorspuit naar Rotterdam vanwege een bombardement aldaar.
31-03-1943De Japanoloog prof. J. Rahder houdt een lezing in het SS-Mannschaftshaus.
31-03-1944Max Blokzijl spreekt tot de jeugd in de bovenzaal van Den Burcht.
31-03-1944Aangenomen wordt dat Herbert Loeb inmiddels ergens in Europa is bezweken.
31-03-1945Deel van de Hollandsche Constructiewerkplaatsen opgeblazen. Wat werd daar eigenlijk geproduceerd? Iets voor V1’s?
31-03-1945Van de gaarkeuken krijgen we vandaag hetzelfde als op 28 maart.
31-05-1944Aangenomen wordt dat Leon van Gelderen inmiddels in Auschwitz is omgekomen.
31-05-1944De VVV Leiden houdt vanmiddag een Algemene Ledenvergadering in ’t Schuttershof.
31-05-1944Grote atletiekwedstrijden georganiseerd door de Leidse Atletiek Commissie in de Leidsche Hout met deelnemers uit de regio.
31-05-1944Het adviesbureau voor arbeid in het buitenland in de Breestraat vraagt wachtslieden voor de Wachtdienst der Organisation Todt.
31-05-1944Sportschool Willie Kooreman opent een nieuwe afdeling voor jiu jitsu.
31-07-1940De NSNAP van majoor Kruyt houdt een openbare vergadering in zaal Mekel aan de Hogewoerd. 150 tot 200 belangstellenden.
31-07-1940Gemeenteraadslid Henk van Welzen (CPN) schrijft in de krant dat hij van de bezettingsautoriteiten niet meer in de gemeenteraad mag zitten.
31-07-1941Gas en elektra gerantsoeneerd op 75%.
31-07-1944Aangenomen wordt dat Rachel Cosman-Mendes da Costa is omgekomen in Auschwitz.
31-07-1944Aangenomen wordt, dat Jeanette Cahen-de Vries is omgekomen in Auschwitz.
31-07-1944Overval in De Kooi op een incasseerder van Ons Doel. Illegalliteit? Behalve de huurpenningen zijn ook zijn spaarcenten weg. De buurt collecteert.
31-08-1940Bij de Arbeidsbeurs aan de Garenmarkt klagen vrouwen over de korting op het loon in de Werkverschaffing.
31-08-1943Aangenomen wordt dat Markus Friedberg en Izak Hamburger ergens in Europa zijn omgekomen.
31-08-1944Anton van Heijningen is gesneuveld aan het Oostfront.
31-08-1944Aangenomen wordt dat boekhandelaar Abraham Klein na vier jaar kamp is bezweken in Auschwitz.
31-08-1944Je kunt in Casino nog steeds naar de film De Gouden Stad met Kristina Söderbaum. Kaskraker!
31-09-1941De Nederlandse Reisvereniging houdt een druk bezochte vergadering in De Turk. Er zal een skicursus worden georganiseerd.
31-10-1940De vergoeding voor ingekwartierde Duitse militairen kan men aanvragen bij de afdeling financiën van de gemeentesecretarie, Rapenburg 12.
31-10-1940Alle openbare gelegenheden (bioscopen, café's, sport, bijeenkomsten) moeten om 23.00 sluiten. Vanaf 24.00 uur geldt de avondklok tot 4.00 uur.
31-10-1941In het Luxortheater cabaret van Cor Ruys: De Malle Molen, met onder andere Louis Bouwmeester en Conny Stuart.
31-10-1943In de schouwburg Doornroosje met Nico Steenbergen en Mien van der Lugt Melsert.
31-10-1944Aangenomen wordt dat Jenny Loeb-Rose inmiddels is bezweken in Theresienstadt.
31-12-1940Helaas is dit jaar het afsteken van vuurwerk verboden. Ook mag men na middernacht niet op straat zijn tot 4 uur.
31-12-1940Vanavond wachten op middernacht met lekkere gember- en amandelbolussen van bakker Weijl in de Kloksteeg.
31-12-1941Vanmiddag in Casino naar Dik Trom.
31-12-1942Ook dit jaar moeten de cafés op bevel van Rauter om 23.00 uur sluiten.
31-12-1942Oudjaar! Vanavond in Rex naar La Habanera met Zarah Leander!
31-12-1943Vandaag verschijnt het Leidsch Dagblad voor het laatst. Wordt het Dagblad voor Leiden en omstreken van de Arbeiderspers.
31-12-1944 De gaarkeukens verstrekken deze week dagelijks bijna 20.000 maaltijden. Stamppot afgewisseld met soep.
31-12-1944Hulp aan Burgerbevolking in Oorlogstijd (HABO) organiseert een maaltijd voor 500 personen in de Stadsgehoorzaal.
31-12-1945Laatste dag dat voor oliebollen en poffertjes een bloembon moet worden ingeleverd. Nog wel een wisselbon voor boter.