Tijdlijn 1933 – 1948

Gebeurtenissen uit de periode 1933-1948, gesorteerd op dag, maand en jaartal.
Voorbeeld 1: alle gebeurtenissen in januari 1944 zijn te vinden door -01-1944 in te typen.
Voorbeeld 2: alle gebeurtenissen in alle maanden juli vindt men door -07- in te typen.

Heeft u aanvullingen? Neem dan contact op.

DatumWat gebeurde er op deze dag?
01-01-1942 In het Luxortheater de toneelklucht ‘Hoe ouder hoe gekker’ met Piet Köhler, Cor Smit, Kalman Knaack, Martha Posno. Lachen en nog eens lachen!
01-01-1943In de Stadsgehoorzaal Peter Pech en Prominenten: "een oceaan van vrolijkheid".
01-01-1944In de schouwburg de Haghespelers met 'Liefde op de boerderij'. Roosje Köhler, Mien van der Lugt Melsert en Piet Steenbergen.
01-01-1945Deze week verstrekken de Centrale Keukens bijna 22.000 maaltijden per dag. Dat zijn er 2500 meer dan vorige week.
01-02-1942 In de Stadsgehoorzaal vanaf vandaag de tentoonstelling Het katholieke boek.
01-02-1945 De Rotterdamse Bank aan het Rapenburg wordt overvallen door illegalen tegen de zin van de districtscommandant van de BS.
01-02-1946Na een schorsing op grond van het Tijdelijk Persbesluit 1944 verschijnt vandaag weer het Leidsch Dagblad.
01-03-1940Witte lichtkogels gezien in westelijke richting en oranje lichtseinen richting Wassenaar.
01-03-1942Buurtbewoners van de Transvaalkade stelen kolen uit de opslag bij het station.
01-04-1941Vandaag is de eerste werkdag van de nieuwe NSB-burgemeester mr. R.N. de Ruyter van Steveninck.
01-04-1942Inspecteur Hoffmann arresteert Arnold Polak uit Gouda. die sterft op 20 juni in KZ Mauthausen.
01-04-1945De gaarkeukens maken stamppot spinazie.
01-05-1943Staking bij diverse bedrijven in Leiden. Avondklok vanaf 21.00 tot 04 uur.
01-05-1944Er is geld zat! De Leidsche Spaarbank vergoedt geen rente meer voor tegoeden boven de fl. 3000. Rente blijft 2,64%.
01-06-1940Het Comité voor gewonde militairen in Leidse ziekenhuizen heeft al fl 653,00 opgehaald en veel giften in natura ontvangen.
01-06-1941J.H. Kasten werkt 50 jaar bij de Sterrewacht als technicus. Gedurende de hele oorlog hield hij een dagboek bij.
01-07-1940 De Dienst Gemeentewerken betrekt als eerste het nieuwe Stadhuis aan de Breestraat. Het is nog niet helemaal af.
01-07-1941Erik Hazelhoff Roelfzema kiest op de St. Cergue het ruime sop. Ook Peter Tazelaar en Bob van der Stok zijn aan boord.
01-07-1943Guus Reitsma uit Oegstgeest geëxecuteerd wegens zijn deelname aan de aanslag op het bevolkingsregister van Amsterdam op 27 maart. Cees Honig krijgt 15 jaar tuchthuis.
01-08-1941De burgemeester waarschuwt vooral scholieren en studenten met klem om zich niet aan anti-Duitse gedragingen schuldig te maken.
01-08-1942De Nederlandse Volksdienst neemt de Kinderbewaarplaats aan Langebrug 87 over, maar de crèche moet eerst worden gerenoveerd.
01-08-1945Bureau Militair Gezag in Leiden is opgeheven. Majoor Bloemarts vertrekt als Militair Commissaris.
01-09-1939Oorlog! Prins Bernhard inspecteert deze ochtend bij het Haagsche Schouw de voorbijtrekkende militaire colonnes.
01-09-1944In het Luxortheater de Nieuwe Nederlandsche Revue met Gerard Walden, Berry Kievits en Toon Hermans.
01-09-1945Het voormalige illegale blad Het Dagelijks Nieuws houdt een afscheidsavond in de Stadsgehoorzaal met een gezellig en afwisselend programma.
01-10-1943Het Leidsch Dagblad krijgt een speciale politieke redacteur en Haags verslaggever van nationaalsocialistische snit.
01-10-1944De uitdeelpost van de gaarkeuken in de Stadsgehoorzaal had vandaag te weinig erwtensoep. Zeker 100 mensen kregen niets.
01-11-1942De eerste Sleutelloop op het terrein van de Leidsche Hout is gewonnen door Wim Slijkhuis. Hij krijgt de Sleutelbokaal.
01-11-1942In de Stadsgehoorzaal Harry Pohl met medewerking van Nick Carson.
01-11-1943Onderduikster Mattje van Engel-van Gelderen vermoord in Auschwitz.
01-11-1944Enkele V1's in de lucht.
01-12-1944Agent J. Huisman wordt doodgeschoten door "het verzet". Hij was zeker niet "fout".
02-01-1942In de stadsgehoorzaal Herman Rinket's Variété met de Kilima Hawaiians!
02-01-1944Nieuwjaarsconcert in de Schouwburg: Dans- en Schouworkest van Joop Stoutjesdijk met medewerking van Peter Schilperoort en Johns Hawaiian ensemble.
02-01-1944In de Schouwburg dansorkest van Klaas van Beeck en de Kilanea's Hawaiians.
02-01-1945Johnny van der Sluis sterft in KZ Neuengamme.
02-02-1941Rellen in de stad met bekende plaatselijke NSB'ers. Gehelmde marechaussee patrouilleert.
02-02-1945Deze week verkopen de gaarkeukens dagelijks 46.850 porties eten van 214 kcal.
02-03-1945Vannacht en vanmorgen weer veel V-2's gelanceerd. Engelse jagers bestoken Duitse luchtafweerstellingen.
02-04-1942Inspecteur Hoffmann arresteert Henri Polak uit Gouda. Die sterft op 13 november 1942 in Auschwitz.
02-04-1943Acht inwoners van Leiden worden vermoord in Sobibór.
02-04-1945De gaarkeukens maken stamppot 'vriesprak'.
02-06-1944De spanning om de langverwachte invasie loopt op. Dagelijks is er luchtalarm; gewapende Duitsers lopen wacht bij de ondermijnde Wilhelminabrug.
02-06-1945In de foyer van de Stadsgehoorzaal wordt 's middags een dankdienst gehouden voor de helpers van de ondergedoken Joden onder leiding van rabbi B. Rose.
02-07-1943In Sobibór worden negen inwoners van Leiden vermoord, onder wie de vier kinderen Konijn uit het Joods weeshuis.
02-07-1945Samuel van Pijlen van de Gouden Leeuw overlijdt in Maastricht na bevrijding uit Dachau. Hij was in mei 1944 gearresteerd tijdens de razzia in De Kooi.
02-08-1942 Elvire Sanders-Platz wordt opgepakt in verband met het voorlezen an een Herderlijk schrijven in de RK kerken van de bisschoppen over de jodenvervolging.
02-08-1943Gehuwde vrouwen mogen zich na 18.00u niet meer zonder echtgenoot in een café bevinden. De kinderen zijn te vaak de dupe.
02-08-1947Pieter Brandt sterft in Sragi in Nederlands Indië.
02-09-1944Theo Uden Masman treedt vanavond op met een ‘versterkt orkest’ in de Stadsgehoorzaal.
02-10-1942’s Avonds tussen 21 en 23 u komen zeer veel vliegtuigen over. Naar Krefeld, maar dat weet natuurlijk niemand.
02-10-1942Eerste razzia in Leiden: zeven joodse inwoners worden opgepakt.
02-11-1939Het breicomité voor het Westfront van de Vesting Holland vraagt bijdragen om 3500 kilo wol te kopen om polsmoffen en dergelijke te maken voor onde militairen.
02-11-1940De Leidse uitvinder C.H. van Toorn krijgt een rijkskeur voor Electrosafe-glas voor de verduistering van fietslantaarns. Kost slechts 90 cent.
02-11-1940Een vliegtuig werpt vlugschriften uit boven Oegstgeest
02-11-1942De vereniging Oud Leiden bestaat 40 jaar. Twee van de oprichters zijn nog steeds lid.
02-12-1944De illegale Kroniek van de Week laat weten dat ingezonden stukken van lezers zullen worden geplaatst. Kopij graag inleveren bij de verspreiders.
03-01-1943In de Stadsgehoorzaal een avondje swingen met Boyd Bachman.
03-01-1943Marinus Jelier sterft in KZ Neuengamme.
03-01-1944Om 19.00u wordt op het Rapenburg de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau Leiden neergeschoten. Hij raakt zwaargewond. De drie daders van deze aanslag ontkomen.
03-02-1941Het lichaam van de kapelaan van de Hartebrugkerk pater Gregorius van Heusden OFM wordt in de Haarlemmertrekvaart gevonden. Hij was sinds 18 december 1940 vermist nadat hij op huisbezoek was geweest. Van Heusden was ook directeur van de Katholieke Jeugd Centrale KJC.
03-02-1944 Burgemeester Geert Hermans van Rijnsburg gearresteerd wegens betrokkenheid bij de KP van Johannes Post.
03-02-1945Hulp aan Burgerbevolking in Oorlogstijd (HABO) organiseert een maaltijd voor 500 personen in de Stadsgehoorzaal.
03-02-1945Helder koud weer. Engelse vliegtuigen gooien bommen op de spoorbrug bij de Hoge Rijndijk. Veel schade in de buurt. Onder andere Petrus Kloots is slachtoffer.
03-03-1945Willie Kooreman sterft in Neuengamme en Cornelis Arnoldus in Paderborn.
03-04-1942Inspecteur Hoffmann brengt vader Henri en zoon Arnold Polak uit Gouda naar de Sipo in Den Haag.
03-04-1945De in Leiden opgepakte Joodse onderduiker Alex Meijler wordt met nog negentien anderen gefusilleerd in Rotterdam als represaille.
03-04-1945De gaarkeukens maken erwtensoep.
03-05-1941 Ruim 1000 schoolkinderen krijgen per dag een extra maaltijd. In 1940 werd veel kleding verstrekt aan arme kinderen.
03-05-1943De boterbon is 12 dagen langer geldig. Nu dus maar een half pond boter in 24 dagen.
03-05-1945Willem Flim en Lambertus Koppens overleven het torpederen van de Cap Arcona niet. Ook de Thielbek en de Athen zinken: er vallen: 7000 slachtoffers.
03-05-1946Vandaag verschijnt het laatste nummer van het RK dagblad De Burcht; het verscheen vanaf 19 juni 1945 in plaats van De Leidsche Courant. Die was door het Militair Gezag verboden.
03-06-1944Wethouder J. van Stralen (SDAP) wordt opgevolgd door Arie van Duijn (NSB).
03-07-1943Typhoon JP392 (56 Sqn) stort neer in de hoek Heynsiusstraai/Van der Helmkade (thans Stationsplein). De piloot Ronald G. Gravett komt om, evenals Johannes Siera uit het Transvaalhof.
03-07-1944Opnieuw een bontveiling in 'de Turk' met 250 kavels bont, vossen, marters enz. Er is geld zat bij de mensen. Zwart geld?!
03-07-1944 Stadsgehoorzaal: Dansorkest Boyd Bachman. Jazzy drummer doet mensen lachen.
03-08-1942 Alle textielwinkels zijn deze week gesloten wegens vakantie.
03-08-1943Bij de in- en uitgang van het station staan voor het eerst vrouwelijke conductrices in opleiding. Zij dragen een gewone treinpet.
03-08-1943In Casino: de Ufa-kleurenfilm Münchhausen met Hans Albers, Brigitte Horney en Ilse Werner.
03-08-1944In Casino: de Ufa-kleurenfilm Münchhausen met Hans Albers, Brigitte Horney en Ilse Werner.
03-09-1940Gemeenteraadslid mr. H.F.A. Donders (RKStP) stapt over naar het Nationaal Front
03-09-1941Hartog Brander vermoord in Mauthausen. Eerste Leidse slachtoffer van de Holocaust.
03-09-1944De nationale atletiekwedstrijden van AV Holland op baan de Leidsche Hout met tien kampioenen onder wie Wim Slijkhuis zijn afgelast: veel deelnemers ontbreken.
03-09-1944In de Stadsgehoorzaal optredens van de Waikkiki Hawaiians en de Spelbrekers misschien is het niet doorgegaan?).
03-10-1939Geen openlijke festiviteiten in verband met de mobilisatie en de oorlog.
03-10-1940Volgens een satirisch feestprogramma begint het feest vandaag om 7 uur met reveille door
luchtafweergeschut.
03-10-1941Ds. Henny Touw houdt een heel bijzondere dienst ter gelegenheid van Leidens Ontzet in de
Pieterskerk.
03-10-1942Vannacht zijn vijf arbeiders van dekenfabriek Zaalberg in Krefeld omgekomen door een bombardement.
03-10-1942De Wervelwind heeft een artikel over Adriaan van der Werff.
03-10-1942Er hangt toch weer een krans aan het standbeeld van burgemeester Van der Werff.
03-10-1942Zeven Joodse Leidenaren naar de Sipo in Den Haag gebracht.
03-10-1943De Pieterskerk is mudvol met mensen die de herdenkingsdienst willen bijwonen.
03-10-1943Tegen het middaguur komt er een vloot bommenwerpers over begeleid door jagers.
03-10-1944Vanavond om 7 uur wordt de gaslevering aan particulieren afgesloten wegens gebrek aan steenkolen.
03-11-1940Door het slechte weer en de verduistering is 60-jarige Bartholomeus Groeneveld uit de Julianastraat in het water van de Oude Herengracht gevallen en verdronken.
03-11-1944In Trianon de lachschlager Baron Kneut met Siem Nieuwenhuyzen.
03-12-1940Directeur Ies Leman van Batteljee & Terpstra wordt ontslagen.
03-12-1946Huis-aan-huiscollecte ten bate van een fonds voor verminkten, weduwen en wezen van gesneuvelden brengt fl. 1750 op.
04-01-1942 In de Schouwburg Lou Bandy in Drie Vrijgezellen, geschreven door de Leidse winkelier Han de Wilde.
04-01-1944Bij een Silbertanne Aktion worden drie Leidse burgers vermoord.
04-02-1943Vandaag in de Stadsgehoorzaal demonstraties van het bereiden van mosselen. Komt dat proeven!
04-02-1945 De Leidse gaarkeukens verstrekken deze week ruim 55.000 maaltijden per dag van 264 kcal per portie.
04-02-1946Vanavond het toneelstuk Oranjehotel in de Stadsgehoorzaal, gespeeld door de de Katholieke Jonge Mannenvereniging KJMV.
04-03-1943In Lido draait Zwischen Himmel und Erde met Werner Krauss, Gisela Uhlen en Wolfgang Lukschy. 18 jr.
04-04-1945Na de ogenschijnlijke aftocht van de bezetter zijn veel bielzen van de spoorlijn naar Woerden gestolen.
04-04-1945De gaarkeukens maken stamp met kroten en suikerbieten.
04-05-1946 Onthulling van een monumentje aan de Hooglandse Kerkgracht en Bevrijdingsboom in de Zeemanlaan. Defilé langs het nieuwe monument in de Steenstaat.
04-06-1944Brunhilde organiseert nationale atletiekwedstrijden voor dames op de baan van de Leidsche Hout. Met Fanny Blankers-Koen!
04-06-1945Het Militair Gezag betrekt het voormalige NSB-Kringhuis aan het Rapenburg.
04-07-1945De nachtklok tussen 0 en 4 uur is vandaag opgeheven. Voor het eerst sinds ruim 5 jaar 's nachts vrij op straat.
04-08-1940De NSNAP bekladt enkele gemeentelijke en Joodse panden met leuzen en plakt schotschriften aan.
04-08-1944Cornelis Frentrop (20 jr) overlijdt in Berlijn.
04-09-1939Vorige week nog vrijwillig, nu verplicht op grond van de wet: kelders aanmelden om tot schuilkelder te worden verbouwd.
04-09-1942Aron van Leeuwen uit de Haarlemmerstraat vermoord in Auschwitz.
04-09-1944 De Duitsers pikken jongemannen op op de Korevaarstraat en de Hogewoerd. Een grote Duitse colonne trekt richting Utrecht. De avondklok is verscherpt.
04-10-1941In de Stadsgehoorzaal een jazzavond met onder andere The Moochers uit Den Haag. Met een piepjonge Boy Edgar.
04-10-1942De Leidse Ortsgruppe van de NSDAP en de Kring Leiden van de NSB houden ’s middags een Erntedankfest in de foyer van de Stadsgehoorzaal.
04-10-1942In de Stadsgehoorzaal: Harry Pohl met twaalf solisten onder wie Pierre Wijnnobel en Boy Edgar. Ook een illusionist, accordeons en Hawaiian.
04-11-1939De grote Bourdon, geschenk van LSC, is als laatste opgehesen in de stadhuistoren. Het carillon is nu compleet.
04-11-19139P.J.Eman jr. aan de Morssingel verkoopt gasmaskers uit voorraad voor fl. 6,75 per stuk inclusief doos.
04-12-1942Louis de Bolster sterft in KZ Auschwitz. Hij was in juni 1941 opgepakt wegens zijn activiteiten voor de RSAP van Henk Sneevliet.
04-12-1947Jan Willem van Ginhoven sterft in Gombong in Nederlands-Indië.
05-01-1940Volop ijspret op de Leidse ijsbaan. Militaire schaatswedstrijden trekken veel deelnemers. 's Avonds is er een militair concert op de ijsclub.
05-02-1940Vastenavond-avond voor DOCOS-leden in het St. Antonius clubhuis.
05-02-1944De Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers in Leiden heeft de afgelopen week fl. 15.000 uitbetaald aan onderduikers.
05-03-1943In Casino draait Rosen in Tirol met Johan Heesters, Hans Moser, Theo Lingen, Leo Slezak en Marte Harell.
05-03-1944Docos organiseert een nationale bosloop met als inzet de Ritz-wisselbeker.
05-04-1945Jan Jonk wordt gefusilleerd in Zeist wegens hulp aan ondergedoken Joden.
05-04-1945De gaarkeukens maken erwtensoep.
05-04-1945Theodorus van Westbroek overlijdt in Soest (D).
05-05-1943Studenten die de loyaliteitsverklaring niet hebben getekend moeten zich aanmelden voor de arbeidsinzet.
05-05-1944 Volgens spiritisten zou vandaag de langverwachte invasie gaan beginnen.
05-06-1941De WA houdt een mars door de Kooi. alles blijft rustig.
05-06-1944In hetLuxortheater: Kinderogen (i bambini ci guardano) van Vittorio de Sica: echtbreuk, kind van gescheiden ouders wordt verwaarloosd. Zulke films zag je voor de oorlog niet.
05-07-1942Er circuleren in de stad volop geruchten over de evacuatie van Joden naar Polen. Enkele Joodse Leidenaren zitten al in een werkkamp.
05-08-1939Een ploeg atleten van Docos vertrekt vanaf het station naar Luik voor internationale wedstrijden.
05-08-1939Prinses Irene geboren. Volop feest. Vanavond vaandel- en vlaggendefilé van alle verenigingen vanaf de Kaasmarkt.
05-08-1940Een nationaal-socialist uit Oegstgeest probeert de synagoge in brand te steken. De Leidse politie verhindert de uitvoering.
05-08-1941CPN’er Johannes Lezwijn door de Sipo gearresteerd. Hij was conducteur van de NZHTM (de "blauwe tram". Collega's zamelen geld in voor de nabestaanden.
05-08-1947 Johannes de Boef sneuvelt/sterft? Bij Tanjang Balei in Nederlands Indië.
05-09-1942In de Stadsgehoorzaal treden op de Puka Paka's (Hawaiian) en Jacques Gerlach (My Blue Heaven en I've got Rythm).
05-09-1944Dolle Dinsdag: op Nederlandse vlaggen wordt geschoten. Bekende Leidse Landwachters patrouilleren door de straten.
05-09-1944De Leidse student Jan Mulders wordt in Kamp Vught geëxecuteerd. Hij was provinciaal leider van de LO.
05-09-1944Hendrik van Groeningen uit Zoetwerwoude wordt doodgeschoten wanneer hij een Nederlandse vlag aan een mast van het radiozendstation heeft bevestigd.
05-10-1944Leidse clandestiene slachters krijgen zes maanden gevangenisstraf voor het thuis slachten en verwerken van een gestolen koe en kalf.
05-10-1944Joop de Vries wordt geëxecuteerd in de buurt van Breda.
05-12-1939Gemeenteraadsleden D. van der Kwaak (CHU) en F. Groot Enzerink (CHU) bedanken voor hun zetel in verband met hun mobilisatie.
05-12-1940Sinterklaas en zijn knecht mogen alleen in burger over straat gaan
05-12-1942Een CITO-bus moet uitwijken en belandt in het Rapenburg. De 18 passagiers houden het droog.
05-12-1944Agent J. Huisman, door "het verzet" doodgeschoten, wordt met een plechtige requiemmis vanuit de Petruskerk ten grave gedragen.
06-01-1943Mozes Bierschenk sterft in Auschwitz.
06-01-1944 Een beloning van fl 10.000 voor aanwijzingen die leiden tot de aanhouding van de daders van deaanslag op de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau.
06-02-1941De Leidse Winterhulp heeft 1500 van de 2200 aanvragen gehonoreerd met bonnen of goederen voor gemiddeld fl. 8,=.
06-02-1945Opnieuw wordt de spoorbrug bij de Hoge Rijndijk gebombardeerd, 's ochtends en 's middags. Weer veel schade in de buurt, de meeste ruiten zijn gesneuveld. Doden en gewonden.
06-02-1947 In Trianon première van de film ‘Zes jaren’ over het Leidse studentenverzet. Hoofdrollen voor Jan Glastra van Loon en Els Bos.
6-3-1944Caroline van Loen en Jetta Freije-van der Laan vermoord in Auschwitz. Ze zijn gepakt als onderduiksters.
06-03-1945Eerste verstrekking van Zweeds wittebrood met 125 gram boter. Afhalen op eerder uitgereikt volgnummer.
06-04-1943Het Leidse Nationaal Steunfonds krijgt fl. 370.000 uit Den Haag voor steunuitkeringen.
06-04-1945De gaarkeukens maken stamp met wortelen, bloemkool, selderij en peterselie.
06-05-1944In de Schouwburg Stroober’s variété en de vrouwelijke telepaath Trilby, die een moord oplost.
06-06-1944Henry van Ees, Christiaan Diemel en Adriaan de Rijke geëxecuteerd in verband met de overval op het distributiekantoor van Oude Wetering in mei.
06-07-1940In het Deutsches Haus (Den Burcht) de film: Der Feldzug in Polen, verzorgd door de Ortsgruppe Leiden van de NSDAP.
06-07-1942 Jozua Klein uit de Mariënpoelstraat sterft in Mauthausen.
06-07-1944Hendricus Rozemeijer (21 jr) uit de Alexanderstraat overlijdt in Buchenwald. Ook zijn vader (politieagent) zit in een kamp.
06-08-1940RKSV Docos is financieel gered door een actie van rector L. Beune van het Lidwinahuis. Hij was in 1936 ook de oprichter.
06-08-1941Landarbeiders kunnen zich bij het Leidse arbeidsbureau melden voor werk in de Noordoostpolder. Die is al deels drooggevallen en de ontginning gaat van start.
06-08-1941Oplichters uit Den Haag verkopen nepcognac voor fl. 15 per fles.
06-08-1944Vanmiddag in de schouwburg: De gelaarsde kat door Willem Goossens’ Volkstoneel.
06-08-1944Vanavond in de schouwburg: Kinderen van ons volk door Willem Goossens’ Volkstoneel.
06-09-1939De Vrouwelijke Vrijwillige Hulp start de inzameling van wit, gewassen linnengoed om verbandstof en pluksel van te maken.
06-09-1939De Vrouwelijke Vrijwillige Hulp heeft ook een breifonds: ondergoed en sokken voor onze gemobiliseerde soldaten. Wie breit mee?
06-09-1942Muziek in de Stadsgehoorzaal met jazztrombonist Pi Scheffer met zijn Radio orkest en Kilanea's Hawaiian electro sextet.
06-09-1944De Leidse student en Engelandvaarder Cees Droogleever Fortuyn met nog 22 Nederlanders vermoord in Mauthausen.
06-10-1944Het dansorkest van Frans Wouters treedt op in de Stadsgehoorzaal. Hij heeft een jonge artiest bij zich met een elektrische gitaar: Eddy Christiani. Die heeft een succesnummer Ouwe taaie jippie jippie jee. In het orkest zit accordeonist John de Mol.
06-10-1947In de Petruskerk wordt een requiemmis opgedragen voor de katholiek-joodse Elvire Sanders-Platz. Zij stierf op 9 augustus 1942 in Auschwitz.
06-11-1939Apotheker D.C. Kok spreekt op de eerste cursus luchtbescherming van de RK Vrouwenbond in de receptiekamer van de Stadsgehoorzaal.
06-12-1944Jan Boom, schilder bij De Eendracht, overlijdt in KZ Neuengamme, Kdo. Ladelund. Hij was verspreider van De Waarheid.
07-01-1942Vanavond in Casino de Nederlandse film Dik Trom uit 1937.
07-01-1945Het illegale blad The Home Service nr 203 verspreidt de oproep van de regering geen Liese-Ausweise aan te vragen.
07-02-1942In de kleine Stadszaal een propagandamiddag van het NVV. De Beauftragte Dr. E.A. Schwebel houdt een rede: ‘bedrijf is dienend orgaan van de volksgemeenschap’
07-02-1942In de Stadsgehoorzaal een kinderfeest van Winterhulp: 500 kinderen kregen te eten en zagen onder andere een goochelaar en poppenkast.
07-02-1944Simon Vles bezwijkt in Auschwitz.
07-02-1945In het huis van prof. Gans aan het Rapenburg wordt een kindertehuis ingericht. Het pand was door Duitse militairen volledig uitgewoond.
07-03-1945De Districtscommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten wil geen publiciteit meer over de BS in de illegale pers. Er wordt een contactpersoon aangewezen.
07-04-1943Ex Animo verzorgt de Mathäuspassion in de Stadsgehoorzaal met het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
07-04-1945Alweer stamp met kroten en suikerbieten van de gaarkeukens.
07-05-1943Eduard Denekamp wordt vermoord in Sobibór.
07-05-1944Vanavond in de Stadsgehoorzaal het dansorkest van Theo Uden Masman (The Ramblers natuurlijk, maar die naam is niet toegestaan).
07-06-1944Proefalarm van de luchtbeschermingssirenes. Voorlopig hier geen invasie.
07-06-1945Ondergedoken Duitse militairen moeten worden aangegeven bij de burgemeester of bij de Field Security in de Burggravenlaan.
07-07-1944Leidenaren uit bepaalde straten moeten acht dagen stellingen, loopgraven en Deckungslocher aanleggen bij het Haagsche Schouw.
07-08-1942De NSB houdt om 20.00u een openluchtbijeenkomst in de Kooiwijk, einde Sumatrastraat. Spreker: C.M. Thoen.
07-08-1943 In Trianon een Volkskonzert van de NSDAP voor het Duitse Rode Kruis.
07-09-1949Sportpark de Leidsche Hout wordt officieel in gebruik genomen met gymnastiekdemonstraties.
07-10-1944Vroeg in de middag komt een vloot van meer dan 1000 Vliegende Forten over op weg naar Emmerich en Kleef.
07-11-1942Op de eerste Dag der Nederlandse Politie marcheert de politiekapel door de stad. In de Stadsgehoorzaal een eenpansmaaltijd. Er wordt gecollecteerd voor de Winterhulp.
07-11-1944Inwoners moeten verplicht textiel inleveren ter waarde van fl. 72,50. De illegaliteit verspreidt
veel valse ontvangstbewijzen.
07-12-1939Het Leidse Comité voor Waakzaamheid organiseert een lezing van prof. mr. W.A. Bonger over Problemen der democratie.
07-12-1943De burgemeester verbiedt het aanbrengen van permanent-wave bij minderjarigen jonger dan 15 jaar.
08-01-1945In verband met de vervroegde avondklok beginnen de Schouwburg en de bioscopen uiterlijk om 17.00u met de voorstelling.
08-02-1940In de Stadsgehoorzaal vanavond bokswedstrijden voor gemobiliseerde militairen onder leiding van de bekende kapitein K.J.J. (Karel) Lotsy.
08-02-1943Bokswedstrijden in de Stadsgehoorzaal met boksers uit Den Haag en Amsterdam. Uit Leiden zes deelnemers onder wie Zuid-Hollands kampioen Dik Snik "de snuiver".
08-02-1945Gisteren, afgelopen nacht en vandaag veel V2's in de lucht.
08-03-1945Jacob Key en Theo Talboo uit Oegstgeest gefusilleerd.
08-04-1943In de Stadsgehoorzaal Frans Wouters en zijn solisten.
08-04-1944Snip en Snap in de Stadsgehoorzaal. Sleeswijks revue met Cor Steijn.
08-05-1940Een groot aantal stoomtreinen staat bij het station gereed voor het vervoer van militairen. Burgers moeten met de bus of de tram.
08-05-1943Charlotte de Lange sterft in het concentratiekamp Vught.
08-05-1943Aankondiging van de verplichte aanmelding voor de arbeidsinzet voor mannen van18 tot 35 jaar.
08-05-1945De arrestatieploegen van de BS gaan op pad. Burgemeester R.N. de Ruyter van Steveninck overgebracht naar het politiebureau.
08-05-1945De Canadezen rijden de stad binnen, gevolgd door de Prinses Irenebrigade.
08-05-1945Kaalgeknipte ‘moffenmeiden’ worden opgesloten in een school aan het Rapenburg.
08-06-1944In Trianon: de schitterende kleurenfilm Immensee van Veit Harlan. In de hoofdrol Kristina Söderbaum. Benieuwd naar de Wochenschau.
08-07-1945Leidse spoorwegstakers danken het NSF (Nationaal Steunfonds) voor de financiële steun en schenken een bedrag aan Volksherstel.
08-07-1945Politie en BS nemen op verschillende plaatsen Belgische shag en alcoholstokerijen in beslag. 1 kg shag kost zwart fl. 70.
08-08-1940 NSB-kopstuk Meinoud Rost van Tonningen spreekt in de Stadsgehoorzaal: ‘Wat brengt het Nederlandsche Arbeidsfront’.
08-08-1944Leidse zwemkampioenschappen in zweminrichting De Zijl, met estafette, waterpolo en demonstratie figuurzwemmen.
08-08-1944Verplichte hondenkeuring op de Lammermarkt op last van de Wehrmacht tussen 10 en 11 ’s ochtends.
08-08-1945Theo Talboo uit Oegstgeest wordt herbegraven op Rhijnhof. Hij was op 8 maart op de Leusderheide gefusilleerd wegens illegaal werk.
08-09-1939Begin van de uitreiking van de Rijksdistributiekaarten op 39 plaatsen in de stad.
08-09-1940De sintelbaan van het nieuwe sportpark in de Leidsche Hout wordt in gebruik genomen. Osendarp wint op de 100m van Wim Nota. Ook Fanny Blankers-Koen wint de 100m.
08-09-1945De Wielerronde van Leiden over 80 km kent veel uitvallers en lekke banden.
08-10-1942Katherina Friedberg en haar zoontje Alexander worden vermoord in Auschwitz.
08-10-1942Elisabeth Hamburger-Placzek vermoord in Auschwits
08-11-1944De textielvordering is meegevallen. Duitse militairen (waaronder Polen) waren snel tevreden met een deken, jas of paar sokken.
08-12-1944Kok Jacob van der Burg (25 jr) overlijdt in Coswig (Anhalt).
08-12-1945 In de Schouwburg Je Maintiendrai van Eduard Veterman.
09-01-1940Het 4e Regiment Infanterie in de Morspoortkazerne bestaat vandaag 126 jaar.
09-02-1940De RK Militairenvereeniging ontving fl. 40,30 plus 100 sigaren en pakjes sigaretten. Opgerookt 'op de gezondheid' van de gever.
09-02-1941In Trianon draait ‘Jeugd’ van Veit Harlan uit 1938 met Kristina Söderbaum. Tragische film. In Lido een vrolijke film met Hans Moser.
09-02-1942Gasloze uren ’s middags van 3 tot 5 en ’s nachts van 18.00 tot 6.00 ’s ochtends.
09-02-1944In de Stadsgehoorzaal een kinderfeest voor 800 kinderen, georganiseerd door de Nederlandse Volksdienst en Winterhulp.
09-03-1940Baldadige jeugd zet drie keer het luchtalarm in de Medusaschool in werking. De voordeur stond open vanwege een feestje.
09-03-1942Kolendieven bij de kolenopslag bij het station.
09-03-1943De bonte carnavalsavond in de Schouwburg met Jan en Pierre van Ostades cabaretensemble gaat helaas niet door.
09-04-1943Aleida Goudsmit uit Oegstgeest wordt vermoord in Sobibór.
09-04-1943Het gezin Müller wordt vermoord in Sobibór.
09-04-1946Negenentachtig Leidse kinderen komen terug uit Engeland; vierenveertig kinderen worden door Nederlands Volksherstel op vakantie gestuurd naar Denemarken.
09-05-1940De werkloosheid is in één jaar tijd gezakt van 2824 naar 2175 personen.
09-05-1945Eerste werkdag van de militair commissaris res.-majoor mr. F.P.E. Bloemarts. NSB'ers worden gearresteerd. Heel veel nieuwsblaadjes.
09-07-1943Willem Turksma vermoord in Sobibór.
09-07-1943Circus Mandera treedt op voor Vreugde en Arbeid in de Stadsgehoorzaal.
09-07-1943De Haagse Suzanna Ikkersheim, wonende in De Goede Herder in Zoeterwoude -Rijndijk, wordt vermoord in Sobibór.
09-07-1943 In het Luxortheater draait ‘Immer nur Du’ met Johan Heesters, Dora Komor, Fita Benkhoff en Paul Kemp.
09-08-1942Elvire Sanders-Platz, weduwe van de zeepfabrikant, vermoord in Auschwitz.
09-08-1943 De afgelopen nacht rond 0.30u zijn de broers Bartholomeus (42) en Willem (40) van Dam verdronken in de Langegracht.
09-08-1944 Zwemwedstrijd in zweminrichting De Zijl van personeelsvereniging De Stalen Band van de Hollandsche Constructiewerkplaatsen en de Electrolasch.
09-08-1945De laatste Centrale Keuken stopt definitief.
09-09-1940Leon van Gelderen en Feike Asma geven een concert in de Hooglandse kerk.
09-09-1941Het Vredegerechtshof (NSB) in Den Haag veroordeelt mej. P. van D. uit Oegstgeest tot 1 week gevangenis wegens belediging van een WA-man.
09-09-1942Samuel en Mietje Messcher-Rosenbach worden gearresteerd in verband met valse persoonsbewijzen.
09-09-1944Wim Stokhuijzen en Piet Vromans blijken te zijn gefusilleerd in Oegstgeest.
09-10-1943Piet Paaltjens is weer terug in Leiden.
09-11-1940Wandelclub Per Pedes Apostolorum organiseert najaarsmars met bijna 800 deelnemers uit heel Nederland.
09-11-1942L.N. Blitz & Co in de Haarlemmerstraat 42 verkoopt verduisteringskarton.
09-11-1943Overval op het gemeentehuis van Oegstgeest door een ploeg uit Koog-Bloemwijk. Doel: distributiebonnen.
10-01-1943Vanavond in de Stadsgehoorzaal een bonte avond met Hawaimuziek, Cubaanse rumba- en tangomuziek, accordeons en de Lachsprinters!
10-01-1945The Home Service nr 206 drukt de rede van premier Gerbrandy af over de arbeidsinzet van Liese.
10-02-1942De Vrederechter in Den Haag veroordeelt de 72-jarige S. uit Leiden wegens het beledigen van twee leden van de NSB tot een boete van fl. 10 subs. 10 dagen hechtenis.
10-02-1945Op bon 320 van de 3e noodkaart kan 3 kg suikerbieten worden gekocht.
10-02-1945Slager Jacobus Johannes Stouten van de Oude Rijn sterft in KZ Neuengamme.
10-03-1943Boekhandel Lectura in de Zeemanlaan verkoopt frontenkaarten met een groot aantal plaatsen in Tunesië, Italië en Noord-Afrika. Kost slechts 50 ct.
10-03-1945De in Leiden ondergedoken Alex Meijler uit Noordwijk wordt opgepakt.
10-04-1944Elisabeth Belinfante sterft in Theresienstadt.
10-04-1945400 gram brood en 750 gram rijst van de Zwitserse Bondsraad.
10-04-1945Jacobus Sjardin sterft in KZ Sachsenhausen.
10-04-1945Arthur Schoon overlijdt in de omgeving van Bremervörde (D).
10-05-1940 Bernard Tijssen sneuvelt bij vliegveld Valkenburg ZH.
10-05-1940Militairen uit de Leidse kazernes en scholen vertrekken naar het slagveld rond Valkenburg ZH.
10-05-1940Isaac Bakker sneuvelt in Katwijk ZH.
10-05-1940Petrus Nouwen sneuvelt in Oegstgeest.
10-05-1940Johan le Roy sneuvelt bij Ypenburg.
10-05-1940Hendrik Tendeloo sneuvelt ij Katwijk ZH.
10-05-1940Bernardus Rutgers sneuvelt bij Ypenburg.
10-05-1940Antonius Vuurpijl sneuvelt in Klundert.
10-05-1940Willem van der Reek sneuvelt in Katwijk ZH.
10-05-1940Johannes Welling sneuvelt in Roermond.
10-05-1940Carel de Vos van Steenwijk sterft in Driebergen.
10-05-1940Johannes Wagenaar sneuvelt bij Dordrecht.
10-05-1941Ab Nicolaas en enkele andere Leidse jongens opgepakt wegens het kalken van leuzen. Hij belandt in KZ Sachsenhausen.
10-05-1942Brandstichting in een lokaal van de WA in Den Burcht.
10-06-1940Erik Hazelhoff Roelfzema, schrijver van het ‘Leids manifest’ studeert af.
10-06-1941De Nederlandse SS houdt een openbare bijeenkomst in Den Burcht. SS-Opperschaarleider Heerema zal spreken. Toegang vrij.
10-07-1940De neutrale wandelclub Per Pedes Apostolorum wordt opgericht.
10-08-1940In Casino draait de film ‘Het mysterie van de Ju 52’ met Willy Fritsch en Olga Tschechowa.
10-08-1944Chauffeur Martinus van Hout (58) overlijdt in Keulen.
10-08-1944In Trianon draait de UFA-film ‘Gevaarlijke lente’ met Olga Tschechowa en Siegfried Breuer. Regie Hans Deppe.
10-08-1945Academielezing door mr. J.E. van Hoogstraten: De bevrijding van Nederlandsch-Indië.
10-08-1947 Gerardus l’Ami sneuvelt/sterft? In Semarang in Nederlands Indië.
10-09-1942Delen van de stad worden afgezet omdat er enkele Engelse vliegeniers zouden rondlopen.
10-10-1942Om vijf uur vanmiddag start de Leidse estafette als afsluiting van het atletiekseizoen met Tinus Osendarp, Wim Nota en Wim Slijkhuis.
10-10-1943Vanavond in de Stadsgehoorzaal lachen met de revuekomiek Frits Schakels!
10-10-1943Vanmiddag in de Stadsgehoorzaal een eenpansmaaltijd voor de Winterhulp.
10-11-1940Wandelclub Per Pedes Apostolorum houdt najaarsmarsen van 20 en 30 km. met bijna 800 deelnemers uit heel Nederland.
10-11-1941Om 11 uur is de tentoonstelling van de Duitse Rijksarbeidsdienst en de Nederlandse Arbeidsdienst in Den Burcht geopend.
10-11-1943Het Korps Nunspeet van de Nederlandse Arbeidsdienst houdt een mars door Leiden. De kapel speelt op het Stadhuisplein.
10-12-1943Beloning voor tips inzake de diefstal van een grote hoeveelheid sigaren uit de fabriek van Edelachtbaar aan de Oosterkerkstraat.
10-12-1944De RAF bombardeert het station aan de Herensingel. Meer dan tien doden, vele gewonden en veel schade aan huizen. Het station wordt gemist. Wat gebeurde er?
11-01-1940Aan schaatswedstrijden op de ijsbaan voor in Leiden gelegerde artilleristen doen veel militairen mee. Er is ook veel publiek.
11-01-1943Officier-vlieger Frederik Schut stort neer met een Hudson AM 863 boven de Ierse Zee.
11-02-1944Bij de Leidse spaarbank is in januari fl. 230.500 ingelegd en bijna fl 140.000 uitbetaald. 110 nieuwe spaarders, 29 vertrokken.
11-03-1943Cornelis de Ridder en Gerrit Knul komen om bij een bombardement op Stuttgart, stadsdeel Vaihingen. Totaal 112 doden, 386 gewonden.
11-04-1942Het gewestelijk arbeidsbureau aan de Doezastraat vraagt vrouwelijke arbeidskrachten voor werk in Berlijn.
11-04-1943In de Schouwburg het ensemble van Cor Ruys met "Die brave Brotonneaux".
11-04-1943Theodorus Reijken sterft na een treinbeschieting door een geallieerd toestel.
11-04-1944 Bij het bombardement op Kleykamp (Centraal Bevolkingsregister) in Den Haag door de RAF komen ook vier Leidse ambtenaren om het leven: Jan Engberts, Pieter Masurel, Jannetje van Lieshout en Mitzi Meichlböck.
11-04-1945Andries Sira overlijdt in KZ Sandbostel.
11-04-1945Franciscus Driessen overlijdt in Hannover (D).
11-05-1940In de Doelenkazerne zitten 15 gevangengenomen Duitse parachutisten.
11-05-1940Martinus Tuijthof sneuvelt bij Ypenburg.
11-05-1940Hendrik Ribbers sneuvelt op de Grebbeberg.
11-05-1946In de Pieterskerk een plechtige herdenking voor de gevallenen van 4 RI, 28 RI, 4 Dep. Bat., 4 Grens Bat en 4 Res Grenscompagnie.
11-06-1943Henderika de Vries vermoord in Sobibór.
11-06-1943De ondergedoken en opgepakte Benno Meijer van de Rijnsburgerweg wordt vermoord in Sobibór.
11-07-1940Voor een vakantie in Salzkammergut in de Oostmark zijn 70 Leidse kinderen aangemeld bij de GGD. Sommige moeders zijn daar geboren.
11-07-1945 Het Comité Kinderuitzending van Volksherstel vraagt een leider voor het op te richten bureau. Galgewater 1.
11-08-1940 Atletiek: Wim Nota (AV Holland) uit Leiden verslaat in Amsterdam Tinus Osendarp en wordt Nederlands kampioen 100m. in 10.7s. Of toch 10.5?
11-08-1943Verschillende banketbakkers uit Oegstgeest en Leiden zijn beboet wegens prijsopdrijving.
11-08-1943Leidse zwemkampioenschappen in zweminrichting De Zijl.
11-08-1944De ondergedoken en illegaal werkende ambtenaar van het Leidse arbeidsbureau Henk Rodenburg wordt onder zijn valse naam in Vught gefusilleerd.
11-08-1945 Het GAB vraagt bewaaksters voor de bewaking van NSB-vrouwen in het zuiden des lands. Loon: fl. 25-30 per week.
11-10-1941Een zekere G.K. krijgt negen maanden gevangenisstraf wegens de zwarte verkoop van kilo's thee. De koper wordt beboet wegens het betalen met ongeldige marken.
11-11-1939De RK Militairenvereniging ontving deze week slechts fl. 4! Is de belangstelling nu al
verdwenen.
11-11-1941De tentoonstelling van de Nederlandse Arbeidsdienst in Den Burcht trok de eerste (zon)dag 1274 bezoekers. Gehoopt wordt op 8000.
11-12-1943300 man van de Technische Noodhulp marcheren door Leiden en tonen hun materiaal op het Rapenburg.
11-12-1944De RAF poogt tweemaal een loods bij het station te bombarderen. Tientallen doden en gewonden, veel schade. De aanvoer van V2's gaat door. Wat gebeurde er?
11-12-1945In de Schouwburg een opvoering van Je Maintiendrai van Eduard Veterman. Wie was dat ook al weer?
12-01-1945Johannes Teske overlijdt in KZ Dachau. Hij was in augustus 1941 gearresteerd wegens communistische verzetsactiviteiten.
12-02-1945De Top van het Leidse Nationaal Steunfonds is diep geschokt door de dood van hun goede vriend Walraven van Hall.
12-02-1945Korporaal Frans Mulder uit de De Laat de Kanterstraat sterft als krijgsgevangene in Heidenau-Süd.
12-03-1945Alexander van Leeuwen, Koos van der Weijden, Jan Meeuwse en Aad van Steijn worden gefusilleerd in Rotterdam. Represaille.
12-03-1945Politieagent Johannes Rozemeijer sterft in KZ Buchenwald.
12-04-1942Van 12 tot en met 15 mei kunnen alle volwassenen op bon Algemeen 540 één ei kopen.
12-04-1945Ruim 52.000 mensen eten van de Centrale Keukens. Een portie bevat 222 kcal. De voedselsituatie wordt nog slechter.
12-05-1940Gesneuveld: Johan Metz in Dordrecht.
12-05-1940Johannes Wijsman sneuvelt in Dordrecht.
12-05-1940Jacobus Ververs sneuvelt bij Dordrecht.
12-05-1944In het Luxortheater variété met Miller Sextet, Toon Hermans en Koos Speenhoff jr.
12-05-1944Vanavond een lezing van dr. Rudolf Steinmetz over Turkije in In den vergulden Turk. Met lichtbeelden!
12-06-1944Bokswedstrijden in de Stadsgehoorzaal met vier landelijk bekende en acht Leidse boksers.
12-07-1940De Vrijwillige Vrouwelijk Hulp zorgt nog steeds voor ernstig gewonde militairen in het Academisch Ziekenhuis.
12-07-1942De Leidse wandelclub Per Pedes Apostolorum organiseert een nationale wandeltocht. Start bij Oud Hortuszicht. Ruim 800 deelnemers ontvangen het Jubelkruis.
12-08-1942Leidse zwemkampioenschappen in zweminrichting De Zijl.
12-08-1943 Gramophoonhuis W. Grönloh in de Burgsteeg betaalt fl. 2 – fl. 2,50 voor een kilo oude grammofoonplaten.
12-08-1944In de schouwburg: ‘Groot vacantie kinderfeest’ met sprookjes op toneel.
12-10-1942Elisabeth Hangjas sterft in Auschwitz.
12-11-1941Op last van de Sipo worden twee personen gearresteerd die verdacht worden van het lidmaatschap van het Wachttoren-, Bijbel- en Tractaatgenootschap.
12-11-1943In Luxor draait Hab' mich Lieb! met sexbom Marika Rökk, Victor Staal, Hans Brausewetter en Paul Henckels.
12-11-1945Installatie van de noodgemeenteraad in de nieuwe raadszaal van het Stadhuis.
12-12-1947Aan de gevel van zijn woning wordt een plaquette onthuld voor prof. Benjamin Telders. Waarom werd hij al in 1940 gearresteerd?
13-01-1945Bij een razzia in Leiden worden twee mannen doodgeschoten. Een van hen was Irawan Soejono, lid van de Perhimpoenan Indonesia en medewerker van het illegale blad De Bevrijding.
13-02-1943 In de Stadsgehoorzaal Revue Flamingo met Frans van Schaik ('Ketelbinkie'), John de Mol met zijn solisten en John der Kinderen.
13-02-1944Een avondje met cabaret en conferenciers in de Stadsgehoorzaal wordt jammerlijk verstoord door een aantal brooddronken jongeren.
13-02-1944De Leidse kunstkring 'Voor allen' presenteert in de Stadsgehoorzaal het Röntgenkwartet.
13-02-1945De trambrug over de Vliet wordt opgeblazen door de Duitsers.
13-02-1945Een Spitfire van 322 Dutch Sq stort neer bij het Groene Kerkje in Oegstgeest. De Nederlandse Flight Officer Eric Ditmarsch komt om.
13-03-1943In Sobibór worden elf inwoners van Leiden vermoord.
13-03-1943In Sobibór worden elf inwoners van Leiden vermoord. Van het transport van 1105 mensen overleven er dertien de oorlog.
13-04-1944Het Leids Drankweer comité houdt in het Federatiehuis een lezing met lichtbeelden over Zwitserland. Spreker is dhr. J.A. Christiaanse.
13-04-1945De Leidse Binnenlandse Strijdkrachten zijn vandaag Leidse winkels afgelopen om inkopen te doen: voedsel, kleding, gereedschap.
13-04-1945Bij een aantal kruideniers is op een bon 4 dl. spijsolie te koop.
13-05-1940Hendrik Wolff sneuvelt op de Grebbeberg.
13-05-1944Frans Bocxe uit Aarlanderveen sterft in Würzburg. Deze ambtenaar van het Leidse GAB werd gearresteerd in mei 1944.
13-06-1943Stadsgehoorzaal: Dansorkest Harry Pohl met onder andere Liesje Poons (chansons) en jazzgitarist Jan Mol. Swing!
13-07-1941Zeilwedstrijden op het Braasemermeer.
13-07-1942De textielwinkels sluiten een week wegens vakantie.
13-07-1944Concert van kerkkoor Ex Animo in de Pieterskerk onder leiding van Herman de Wolff met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en solisten.
13-07-1944Noordwijk moet vóór 22 juli deels worden ontruimd wegens de versterking van de Atlantikwall. Veel Leidenaren werken daar.
13-07-1945Het oud-illegale blad De Geus kondigt een zuivering onder studenten aan onder leiding van mr. J. Drion.
13-08-1936Njord-roeiers Karel Jan Hardeman, Ernst de Jonge en Johan van Walsem uitgeschakeld op de Olympische Spelen in Berlijn.
13-08-1940Erik Hazelhoff Roelfzema probeert voor de eerste keer met vier anderen vanuit Noordwijk naar Engeland te komen.
13-08-1943Lachen in bioscoop Luxor met Heinz Rühmann in Quax, de brokkenpiloot.
13-08-1945Vandaag zitten er 2157 politiek geïnterneerden uit de hele regio in de Doelen- en Wittepoortkazerne opgesloten.
13-09-1939Luchtbeschermingswijk nr VIII oefent op de St. Jacobsgracht. Ondanks de regen zien 1000
mensen de Ontsmettingsdienst in actie.
13-11-1943Boyd Bachman met zijn orkest in de Stadsgehoorzaal!
13-11-1944Politieagent Gerrit-Jan Poortman sterft in een buitenkamp van KZ Neuengamme.
13-12-1941De Nationale Jeugdstorm opent een streekkwartier aan de Hooglandse Kerkgracht. Maar eerst een mars met muziek door de stad.
13-12-1941De Fa. Van Berge Henegouwen verkoopt voor slechts fl. 59 zelfgemaakte elektrische versterkers voor grammofoon en Hawaiguitaar.
14-01-1941 Er wordt volop geschaatst op de singels, grachten de Oude Rijn dankzij inzet van vrijwilligers.
14-01-1945Het comité Hulp aan Burgerbevolking in Oorlogstijd (HABO) organiseert een maaltijd voor 500 personen in de Stadsgehoorzaal.
14-02-1944Ars Aemula Naturae hervat vandaag de teken- en schilderlessen. Onder andere naar voorbeeld van gipsen en levende modellen. Jan Wolkers neemt les.
14-02-1945De hele dag Engelse vliegtuigen in de lucht. Bombardementen op Wassenaar zijn goed te horen. Hopelijk worden de V2-lanceerplaatsen getroffen.
14-03-1945Enkele plaatselijk verschijnende illegale bladen besluiten samen te gaan inDe Vrije Pers.
14-04-1941Een Bristol Blenheim bommenwerper stort neer bij de Nachtegaallaan.
14-04-1942Inspecteur Van Musscher arresteert Abrham Katan uit Rotterdam. die sterft op 30 september 1942 in Auschwitz.
14-04-1944Deze week in Rex: Zarah Leander in UFA-film Vorstentragedie. Met Willy Birgel, Lotte koch en Will Quadflieg.
14-04-1944In de Stadsgehoorzaal circus Conchita en Carlo Mandera met Friese hengsten, pony's en luchtacrobatiek.
14-04-1944Naar Casino voor het pikant-amoureus verhaal Dans met den keizer (Tanz mit dem Kaiser) met Marika Rökk!! Pittig als paprika en tintelend als champagne!!
14-04-1945De Leidse editie van Trouw waarschuwt voor een bevrijdingsroes en roept op tot voorzichtigheid. ‘De SD is actiever dan ooit'.
14-05-1942De Ronde van Leiden met 198 deelnemers (61 profs). 100 km. door de professorenbuurt. Winnaar J. Hofstede uit Gouda.
14-05-1943Het echtpaar Van Hoorn uit Leiderdorp vermoord in Sobibór.
14-05-1943Vijf inwoners van Leiden worden vermoord in Sobibór.
14-05-1945Kranslegging bij het monument voor de gesneuvelde militairen bij het Haagsche Schouw, Begraafplaats Rhijnhof.
14-06-1942Adrianus van der Poel, 4e stuurman, komt om bij de ondergang van MS Aagtekerk in de Middellandse Zee bij Tobroek.
14-06-1942Er zitten nogal wat minderjarige meisjes in de Instuif van Trianon.
14-06-1943Sportpark Leidse Hout: wedstrijden met Tinus Osendarp, Wim Nota, Wim Slijkhuis en Fanny Blankers-Koen.
14-07-1940Leidenaar Wim Nota (AV Holland) wint op de Nenijto sintelbaan in Rotterdam op de 100m van Tinus Osendarp in 10,8 sec.
14-07-1942Arnold Warendorf wordt gearresteerd.
14-07-1943De rector van het gymnasium dr. A. Scholte krijgt acht dagen gevangenisstraf wegens afwezigheid bij een nationaalsocialistische lezing.
14-07-1944Jan Wolkers hangt met een vriend een verjaardagskrans aan de plaquette op het geboortehuis van Rembrandt in de Weddesteeg. Dagje te vroeg.
14-07-1945 Het Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie opent een kantoor aan de Garenmarkt 1b op kamer 42. Gezocht: documentatie.
14-08-1943 NSB-prominent mr. dr. Robert van Genechten wordt gewoon hoogleraar strafrecht aan de (nog steeds gesloten) Rijksuniversiteit Leiden.
14-08-1944 De bisschop van Haarlem heeft voor de stad Leiden een rampencomité opgericht.
14-09-1939Om te testen wordt driemaal luchtalarm gegeven met 18 sirenes.
14-09-1941Johannes Teske wordt aangehouden op last van de Sipo.
14-10-1942De Rotterdammers Salomon en Hendrika Hamburger-Cohen worden door de Leidse politie opgepakt met een vals persoonsbewijs.
14-10-1943Na een opstand wordt het vernietigingskamp Sobibór gesloten en volledig afgebroken. Ongeveer 160 inwoners van Leiden zijn er vermoord.
14-10-1943Bokswedstrijden in de Stadsgehoorzaal met de Leidse club DTS.
14-11-1941Inspecteur Hoffmann arresteert Adriaan de Klerck en Johan van Walsem.
14-11-1941In Casino draait De Jantjes.
14-11-1941Speldjes van Brouwers aardewerk worden verkocht ten bate van de Winterhulp.
14-11-1942Wandelsportvereniging Per Pedes Apostulorum organiseert een wandeltocht over 15, 20 en 25 kilometer.
14-11-1942De Dag der Nederlandsche Politie wordt o.a. gevierd met een éénpansmaaltijd in de
Stadsgehoorzaal voor 500 kinderen. Geslaagde PR
14-12-1942Vanaf vandaag is het distributiekantoor gevestigd aan het Steenschuur.
15-01-1944 Dr. W.H. Tenhaeff houdt in het Volkshuis aan de Apothekersdijk een lezing over ‘suggestie en hypnose’.
15-01-1945 Het Comité 'Extra voeding voor de jeugd' verstrekt 1e maaltijd voor katholieke, protestantse en neutrale schooljeugd.
15-02-1940Prof. J.J. Schrieke houdt in Leiden een lezing over 'Het militaire in ons volkskarakter’ voor gemobiliseerde militairen.
15-02-1944Bevolkingsregister van Lisse overvallen door Johannes Post c.s.
15-04-1942Inspecteur Hoffmann arresteert Ernst Loeb.
15-04-1945Tot nu toe heeft Leiden 175 ton bloem uit Zweden en 200 ton roggemeel van het Zwitserse Rode Kruis ontvangen.
15-04-1945Marinus Jongbloed overlijdt in KZ Neuengamme.
15-04-1945Isaac Verwoerd overlijdt in KZ Neuengamme.
15-05-1940Veel vluchtelingen uit Rotterdam en omgeving komen in de stad en zoeken onderdak. Tegen de middag arriveren de eerste Duitse troepen in de stad.
15-05-1943Een tiental Leidse oud-beroepsmilitairen worden in Breda in krijgsgevangenschap weggevoerd naar Duitsland.
15-05-1945In de HBS voor jongens zijn al ruim 200 mannen en vrouwen uit Leiden en omgeving door de arrestatieploegen van de BS binnengebracht.
15-06-1941Vanavond een Grosskundgebung van de Leidse Ortsgruppe vd NSDAP in de Stadsgehoorzaal met kapel van de Luftwaffe.
15-07-1940Zestig Leidse kinderen gaan op vakantie naar Noord-Oostenrijk. Met dank aan Seyss-Inquart.
15-07-1943Het Rheinisches Theater speelt in de schouwburg ‘Wo die Lerche singt’ van Franz Lehar.
15-08-1941Een kapel van de Luftwaffe geeft een uitvoering op de Beestenmarkt.
15-08-1942Openbare vergadering van de NSB op de Nieuwe Beestenmarkt. C.M. Thoen zal spreken: "Wij strijden voor ons volk". Komt allen!
15-08-1944Tussen 11.45 en 12.45 zijn veel vliegtuigen overgekomen op weg naar Duitsland.
15-09-1939Het Stadhuiscarillon is compleet met 45 klokken die bij elkaar 25 ton wegen.
15-09-1940Een NSB'er in WA-uniform trekt veel bekijks van de jeugd
15-09-1945Begin 74e lustrum van de universiteit.
15-10-1944Een huis aan de Lammenschansweg wordt opgeblazen omdat er een geheim agent met een zender in verborgen zat.
15-11-1942Wandelsportvereniging Per Pedes Apostulorum organiseert een wandeltocht over 15, 20 en 25 kilometer.
15-12-1941Bij de ondergang van Hr Ms O 16 in de Golf van Siam verdrinken Frans van Tol en Daniël Janssen. Slechts één overlevende.
16-01-1942Scharensliep Henk Wouda sterft in KZ Neuengamme. Hij was op 25 juni 1941 gearresteerd wegens communistisch verzet.
16-01-1945Razzia op de Hoge Rijndijk, de Haagweg en in Leiderdorp.
16-02-1945De spoorbrug bij Warmond opgeblazen door ‘het verzet’. Avondklok vanaf 18.00 uur.
16-04-1943Gerrit en Hendrika de Vries-Messcher worden vermoord in Sobibór.
16-04-1944Avondvoorstelling in de Schouwburg: de revue Baron Kneut met de komiek Siem Nieuwenhuijzen. Lachen!
16-04-1944Middagvoorsteling in de Schouwburg: het poppentheater van Henri Nolles Hans en Grietje en de boze heks.
16-04-1945Op bon 401 van de 4e noodkaart kan drie kilo suikerbieten worden gekocht.
16-05-1942Vanavond in Rex ‘: Stuka’s, zwarte huzaren der lucht’, een Ufa-film vol spanning en sensatie .over de Ju-87
16-06-1941In de gemeentelijke monumentencommissie wordt een vervanger benoemd om de afgetreden R.A. Levisson op te volgen.
16-07-1943Vanuit Westerbork arriveert het 18e transport in Sobibór. 1988 mensen worden vermoord onder wie Sophia Bamberger-Rosenbaum, Leo Klein, Mietje van Kloeten-Bamberger, Eliazar de Metz en Max de Vries.
16-07-1944Het orkest van Theo Uden Masman speelt in de Stadsgehoorzaal. Kaartjes 2 gulden.
16-08-1940Militairen van de Landmacht moeten uiterlijk 7 september hun uitrusting inleveren in het gebouw aan de Oude Vest 35.
16-08-1940RK Sportvereniging DOCOS met international Kick Smit verslaat Lugdunum aan de Haagweg met 3-1. Smit scoort tweemaal.
16-08-1942Leids accordeongezelschap Hohner onder leiding van H. v.d. Velden van 13.40u tot 14.00u voor de Nederlandse Omroep op Hilversum II.
16-08-1945Academielezing door jhr. mr. J.W.M. van Eysinga: Het Wereldhandvest van San Francisco en het Grondverdrag van Genève.
16-08-1945Op de nationale feestdag wegens de capitulatie van Japan trekken muziekkorpsen door de stad met veel jeugd er achter aan.
16-08-1945Voetballen om het Leids kampioenschap op de nationale feestdag wegens de capitulatie Japan: UVS verslaat LFC met 4-1.
16-09-1944Kandidaat Indologie Adriaan van de Ven (23 jr) sterft in Dachau.
16-10-1941Bijeenkomst van de Nederlandsche Unie in de Stadsgehoorzaal. Spreker mr. L. Einthoven.
16-10-1943Anton Mussert bezoekt het NSB-Kringhuis aan het Rapenburg. Op straat staan vendels van Jeugdstorm, WA en SS.
16-11-1938Een verduisteringsproef in Leiden is geslaagd.
16-11-1941Inspecteur Hoffmann arresteert Jan de Blanken uit Zoeterwoude.
17-01-1944De Leidse politieman Willem de Groot wordt in Rijnsburg doodgeschoten door een lid van de KP van Johannes Post.
17-02-1945 Een schip, geladen met Zweedse voedingsmiddelen, is uit Delfzijl in Leiden aangekomen. Het bevat lading uit de Noreg en de Dagmar Bratt.
17-02-1945Hulp aan Burgerbevolking in Oorlogstijd (HABO) organiseert een maaltijd voor 500 personen in de Stadsgehoorzaal.
17-03-1943In Rex draait De vrouw met de blauwe vos met Zarah Leander (Der Blaufuchs uit 1938) met prachtliedje Kann denn Liebe Sünde sein.
17-03-1943Ontruiming van het Joods weeshuis.
17-03-1944De RVV probeert vergeefs vuurwerkfabriek Kat op te blazen.
17-04-1943De Nederlandse Volksdienst houdt straatcollecte voor de op 31 maart door een bombardement getroffen Rotterdammers.
17-04-1944In de Schouwburg Boefje van het Amsterdamsch Toneel met Annie v.d. Lugt Melsert-van Ees.
17-04-1944Ars Aemula hervat de dag- en avondcursussen. Aanmelden bij mw. O. van Iterson-Knöpfle.
17-05-1940 In Lido draait: ‘De Tiran’ (Tempête sur l’Asie 1938) met Conrad Veidt en Sessue Hayakawa.
17-05-1940Om middernacht moest de klok 1 uur en veertig minuten vooruit worden gezet.
17-05-1941Feestavond in het Schuttershof voor het personeel van de Hollandsche Contructiewerkplaatsen en de Electrolasch met een optreden van het nieuwe dansorkest De Stalen Band.
17-06-1944Deurwaarders Grondel en Van Koetsveld houden een grote bontveiling in 'In den vergulden Turk'. 250 mantels, vossen, marters etc.
17-07-1941Zwemwedstrijden in zweminrichting De Zijl. Deelname van politie spoorweg- en trampersoneel. Leidse zwemkampioenschappen. Er komen 1700 toeschouwers op af.
17-08-1942Levy Katz wordt in Auschwitz vermoord.
17-09-1944Op bevel van de Nederlandse regering in Londen gaat het personeel van de NS in staking.
17-09-1945Heropening van de universiteit. Koningin Wilhelmina, prinses Juliana en prins Bernhard zijn aanwezig.
17-09-1945Galavoorstelling van Repos Ailleurs in de schouwburg voor genodigden.
17-10-1943Een bewoner uit de Alexanderstraat wint fl. 1000 bij het rad van avontuur van de Winterhulp.
17-11-1939Dr. A.H. Fortanier spreekt over 'Angstreacties bij luchtaanvallen en haar bestrijding’ in het
gebouw van de GG&GD aan de Lange Mare.
17-11-1939In het Universiteitsgebouw vindt lezing plaats van prof. B. Telders voor universitaire gemobiliseerden:
‘Nederlands neutraliteit in 1914 en 1939’.
17-11-1941"Een wetenschappelijk schandaal". Robert van Genechten beschuldigt Leidse professoren van
"examenfokkerij" de laatste maanden.
18-01-1940Eenheid door Democratie houdt een avond in de Stadsgehoorzaal. Sprekers dr. Garmt
Stuiveling, mr. A.M. Joekes en F.C. Dominicus.
18-01-1945 In Oegstgeest worden Theo Talboo, Jacob Key en Reinier van Kampenhout door de Feldgendarmerie gearresteerd.
18-01-1945Razzia in Zoeterwoude.
18-02-1943In de schouwburg de Brabantse carnavalsrevue met Jan van Ostade en Jan van Loenhout: Vooruit met de geit!!!
18-02-1944Frontzorg verzorgt een avond in de Stadsgehoorzaal met de Kamer Opera. 150 bezoekers, veelal NSB.
18-02-1944In het Volkshuis aan de Apothekersdijk spreekt de Leidse zenuwarts (en expert in verhuisdepressie) dr. A.H. Fortanier over ‘moeilijke kinderen’.
18-02-1945Verscherpte avondklok na mislukte poging van illegaliteit de spoorbrug bij De Vink op te blazen. Van 6 tot 6 binnenblijven.
18-03-1945Weer veel V2's; Engelse jagers boven Leiden; zij werpen bommen af en beschieten gronddoelen.
18-04-1942Uit de Leidse Hout zijn zes bordjes verdwenen met het opschrift Verboden voor Joden.
18-04-1943Gerrit Huig de Zeeuw sterft in KZ Neuengamme.
18-04-1943Avondvoorstelling in de Schouwburg de Haghespelers met het "wereldberoemde, diep aangrijpende en veel besproken meesterwerk": zuster Beatrijs. Met Nelly Gijswijt. Alex Hoek, Bram Boelé, Roosje Köhler en 20 anderen.
18-04-1943Beethovenmiddag in de Stadsgehoorzaal georganiseerd door de Leidse kunstkring Voor Allen.
18-04-1944Vanavond voetballen Ritz Klantencombinatie en een elftal van het distributiekantoor tegen elkaar op het terrein van de Leidse Hout,
18-04-1944Leidenaar Wim Slijkhuis wint met overmacht de bosloop om de IJzeren Man in Vught.
18-04-1945Burgemeester Geert Hermans van Rijnsburg gestorven in KZ Wöbblin. Hij werkte mee aan de KP van Johannes Post.
18-04-1945Koendert Mulder sterft bij een treinbeschieting.
18-04-1945Jan de Boer sterft bij een treinbeschieting
18-05-1940Dirk Lambinon sterft in Wassenaar.
18-05-1944Op Hemelvaartsdag In Amsterdam verbetert Wim Slijkhuis van A.V. Holland het Nederlands record op de 2 Engelse mijl met 24,8 seconden.
18-06-1943Platenzaak en muziekhandel Grönloh in de Burgsteeg betaalt fl. 1,75 voor een kilo oude grammofoonplaten. Hoogste prijs!
18-07-1943Daverende Hawaiian sterrenrevue in de Stadsgehoorzaal.
18-07-1945Politiek geïnterneerde W.J. de H. wil naar huis en ontvlucht de Doelenkazerne.
18-07-1945Razzia op Touwfabriek waar veel levensmiddelen worden opgeslagen. Er worden zaken verduisterd.
18-08-1944Het gemeentebestuur krijgt opdracht een groot aantal evacués uit Katwijk, Noordwijk en Valkenburg te huisvesten.
18-09-1944Op de Ginkelse heide sneuvelt een Leidse SS'er van het SS-Wachbataillon Nordwest in de strijd
tegen Britse parachutisten.
18-11-1943Boekhandelaar Jakob Ginsberg sterft in Auschwitz.
18-11-1943Het Haags Vredegerechtshof veroordeelt de rector van het Stedelijk gymnasium ot acht dagen cel of fl. 600 boete wegens het weghouden van leerlingen bij NAD-tentoonstelling in 1941.
18-11-1944In Kamp Amersfoort wordt Henk van Dijk (18 jr) van de Morsweg gefusilleerd. Hij was ondergedoken in
Amersfoort bij een dominee.
18-12-1940De kapelaan van de Hartebrugkerk pater Gregorius van Heusden OFM raakt in het duister te water in de Haarlemmertrekvaart en verdrinkt. Zijn lichaam wordt pas op 3 februari 1944 gevonden.
19-01-1939Grote verduisteringsproef van 20.30 tot 22.30 uur in heel Zuid-Holland. Zelfs de Meelfabriek was niet te zien. Assistentie verleend door Burgerwacht en padvinders.
19-01-1945De Vliegende Hollander nr 93 wordt gedropt.
19-01-1945Jan Lepelaar sterft in Dachau. Hij was in 1941 gearresteerd wegens betrokkenheid bij de Vonk-groep.
19-02-1943Jacob en Henriëtte Cohen-van Amerongen uit de Haarlemmerstraat worden met hun zoon David (13 jr) vermoord in Auschwitz.
19-02-1943In de schouwburg de Brabantse carnavalsrevue met Jan van Ostade en Jan van Loenhout: Vooruit met de geit!!!
19-02-1944in het Volkshuis aan de Apothekersdijk spreekt de Leidse zenuwarts (en expert in verhuisdepressie) dr. A.H. Fortanier over ‘moeilijke kinderen’.
19-02-1945Vanaf vanmorgen vroeg veel V2's in de lucht. Start verkoop van 4 dl. spijsolie bij bepaalde winkeliers. Eigen bus of fles meenemen.
19-03-1942De uitvoering van de Mattheuspassion door Ex Animo in de Stadsgehoorzaal met het Rotterdams Philharmonisch Orkest is geheel uitverkocht.
19-03-1945Vandaag verschijnt het eerste nummer van De Vrije Pers, waarin enkele Leidse illegale bladen zijn opgegaan.
19-04-1943Bokswedstrijden van DTS in de Stadsgehoorzaal.
19-04-1944In de Schouwburg solo dansavond met Mops van der Lyke met pianobegeleiding van Marinus Voorberg.
19-04-1945Het illegale blad Strijdend Nederland drukt de winnende lotnummers af. 6000 loten illegaal verkocht voor hulp aan onderduikers.
19-05-1943Van Geelen in de Haarlemmerstraat koopt oude grammofoonplaten: 50 ct voor een plaat van 30 cm en 25 ct voor een van 40.
19-06-1944Proefalarm van de luchtbescherming.
19-06-1945Vandaag verschijnt het eerste nummer van het RK dagblad De Burcht. Het is de eerste na-oorlogse krant, die niet voortkomt uit de vooroorlogse kranten of uit de illegale pers.
19-07-1936De winkelruit van Levy Katz in de Haarlemmerstraat wordt ingegooid met een emmer witkalk. De politie pakt de daders.
19-07-1940RK Sportvereniging DOCOS houdt vrije veldtraining onder leiding van Kick Smit.
19-07-1941In bioscoop Lido een adembenemende film over de strijd aan het Oostfront. In Trianon Benjamino Gigli in Vergeet mij niet.
19-07-1945Het houdt maar niet op: nu weer drie dagen bevrijdingsfeesten: Rapenburg, Breestraat, Langebrug en omgeving.
19-08-1940Leon van Gelderen en Feike Asma geven een concert in de Hooglandse kerk.
19-08-1944Leidse atletiekkampioenschappen op de baan in de Leidsche Hout met onder andere Wim Slijkhuis.
19-08-1944Zwemwedstrijden in zweminrichting De Zijl.
19-09-1940Leidse kinderen komen terug van hun vakantie in Noord-Oostenrijk. Met dank aan Seyss-Inquart.
19-09-1942Leeuwin's Bedden en meubelmagazijnen krijgen een nieuwe Treuhänder.
19-09-1943Fanny Blankers-Koen vestigt een nieuw wereldrecord verspringen op de Leidsche Hout-baan. Het publiek vlucht weg wegens razziageruchten.
19-10-1943Baruch Pinto uit Oegstgeest wordt vermoord in Sobibór.
19-11-1943Estella van Gelderen, Abraham de Beer, Arthur en Martha Thors-Adler worden vermoord in Auschwitz.
19-12-1942P.D. wordt veroordeeld tot zeven maanden gevangenis wegens medeplichtigheid aan het clandestien slachten van een koe.
20-01-1941Een bijeenkomst van het Leids Oriëntalistisch Genootschap wordt niet toegestaan.
20-01-1942Nationale schaatswedstrijden om geldprijzen op de Meerburger wetering Leiderdorp -Zoeterwoude Hoge Rijndijk. Aanvang 14.00u.
20-01-1945Reinier van Kampenhout uit Oegstgeest gedood door de Feldgendarmerie of Sipo/SD. Zijn lichaam is nooit gevonden.
20-02-1943De afdeling Leiden van de Boun buten Fryslân bestaat 25 jaar en speelt toneel voor een volle foyer van de Stadsgehoorzaal: Men scil trouw van Abe Brouwer.
20-02-1944Eerste van drie dolvrolijke carnavalsavonden in de Schouwburg: dr. Mabuses Geestentent en andere artiesten.
20-02-1944In LIDO vertoont de NSDAP de TOBIS-film Der Fall Rainer (1942) van Paul Verhoeven.
20-03-1942Twee borden met het opschriff Verboden voor Joden zijn verdwenen uit het Kooipark.
20-03-1943Benjamin van Frank, Ella van Frank-Blits, Betje Hangjas-Piller en Mina van der Wijk-de Vries worden in Sobibór vermoord.
20-04-1941Hitler wordt 52 jaar. NSB'ers en NSNAP'ers marcheren door de stad.
20-04-1942De Leidse NSDAP en NSB houden een avond ter gelegenheid van Hitlers verjaardag in de Stadsgehoorzaal.
20-04-1945Brood, margarine, havermout en smeerkaas van het Zweedse Rode Kruis.
20-04-1945Willebrordus Polane sterft in Kassel (D),
20-05-1941Drie koren onder leiding van Willem Mizee zingen tijdens herdenking voor gesneuvelde militairen in de Stadsgehoorzaal.
20-06-1945De Nieuwe Leidsche Courant moet nieuwe abonnees weigeren in verband met de papierschaarste. Katholieke lezers kunnen zich nu abonneren op De Burcht.
20-07-1942Ernst Loeb gearresteerd.
20-07-1943De kortelings van zijn wieken ontdane Molen De Valk bestaat 200 jaar.
20-07-1944RAF-piloot George van Leeuwen uit de Vreewijkstraat krijgt het Vliegerkruis.
20-08-1942Het echtpaar Aron en Hendrika van Leeuwen-van Creveld wordt vermoord in Auschwitz.
20-08-1944Tweede dag van de Leidse atletiekkampioenschappen.
20-08-1944Waterpolotoernooi in De Zijl.
20-08-1945Leidse zwemkampioenschappen in zweminrichting De Zijl.
20-09-1941De Leidse estafette "Dwars door Leiden" van 10x400 meter wordt gewonnen door AV Holland met onder andere Wim Slijkhuis en Wim Nota.
20-10-1943Vreugde en Arbeidt houdt in de bovenzaal van de Harmonie een bijeenkomt met de Nederlandse Omroep.
20-11-1942Slagerij S.W. Marsman (Havenplein 1) krijgt Omnia Treuhand GmbH. als bewindvoerder.
20-11-1943Vrolijke middag van Frontzorg voor kinderen van Frontstrijders en arbeiders die in het
buitenland werken. Stadsgehoorzaal.
20-12-1940In verband met relletjes zijn studentencorpora in Leiden en Delft op last van de bezetter ontbonden.
20-12-1942Luchtgevecht boven de Spanjaardsbrug.
20-12-1944Slachtoffers van de bombardementen mogen een aanvraagformulier voor textiel en schoenen indienen op vertoon van een schadekaart van de Nederlandse Volksdienst.
20-12-1944Na veel problemen is het Oranje Bulletin nummer 6 dan toch nog verschenen. Helaas niet gedrukt, maar op stencil.
21-01-1943De Nederlandse Volksdienst reikt voorrangskaarten uit aan jonge moeders. Melden bij de NVD op het Stadhuis.
21-01-1945De Nederlandse Verzetsorganisatie van Lex Bernard organiseert een loterij met 6500 loten. De opbrengst is voor onderduikers.
21-02-1942Willy Derby treedt op in de Stadsgehoorzaal.
21-02-1944Samuel Garnade krijgt zijn boekenzaak in de Steenstraat terug van Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H.
21-02-1945De Leidse Centrale keukens verstrekken deze week dagelijks bijna 56.500 maaltijden.
21-03-1943Heldengedenkdag bij het Witte Kerkje in Oegstgeest. NSDAP en WA/NSB herdenken 40 kameraden die daar begraven liggen.
21-04-1941Installatie van mr. R.N. de Ruyter van Steveninck (NSB) als burgemeester van Leiden.
21-04-1945Mannen worden opgeroepen zich morgen te melden voor graafwerkzaamheden. Het loon bedraag fl. 5 per dag plus een warme en een broodmaaltijd.
21-05-1940In de Hartebrugkerk wordt om 7.45 uur een H. Mis gelezen voor de gesneuvelde militairen van de RK Militairenvereniging.
21-05-1943In Sobibór worden achttien inwoners van Leiden vermoord. Onder hen elf kinderen uit het Joods weeshuis.
21-05-1943Vier patiënten uit het krankzinnigengesticht Endegeest worden vermoord in Sobibór.
21-06-1940RK Sportvereniging DOCOS begint de veldtraining onder leiding van Kick Smit.
21-06-1946De Leidse politieman J.v.E. krijgt 7 jaar gevangenisstraf onder andere wegens het ophalen van onderduikers en de ontruiming van het Joods weeshuis.
21-07-1945Oprichtingsvergadering van een Leidse afdeling van Expogé.
21-11-1941Honderden mensen genieten in de Stadsgehoorzaal van een eenpansmaaltijd van Winterhulp.
21-11-1943Vanavond naar de Schouwburg: Doornroosje met Nico Steenbergen of naar de
Stadsgehoorzaal: 'n lek bandje met Johan Kaart?
21-12-1941In de schouwburg Lou Bandy met de musicale komedie Drie vrijgezellen van de Leidse winkelier Han de Wilde.
21-12-1942In het Rijksmuseum voor Oudheden is de tentoonstelling 'Wat aarde bewaarde' geopend door secretaris-generaal J. van Dam van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
22-01-1940De Leidse Gemeenteraad besluit de aanschaf van particulier luchtafweergeschut financieel te steunen.
22-02-1941Vastenavondfeest bij dansschool Van Wijk aan de Hogewoerd met dansorkest.
22-02-1945In Zoeterwoude maakt een B-24 Liberator een noodlanding. De hele crew overleeft de crash, maar boordschutter John McCormick sneuvelt later alsnog.
22-03-1945Alarmeringsbevel voor de Binnenlandse Strijdkrachten; veel bommenwerpers in de lucht; bonnen inleveren voor voedsel uit Zweden.
22-04-1943Wijdingsdienst in de Hooglandse kerk met Ex Animo en ds. H.C. Touw.
22-05-1943Komt dat zien! de eerste kleurenspeelfilm draait in het Lido-theater: De Gouden Stad met Kristina Söderbaum. Een sensatie!
22-06-1940De Deutsche Arbeitsdienst marcheert door Leiden.
22-06-1940Het muziekkorps van de Duitse Sicherheitspolizei geeft 's avonds een concert op het parkeerterrein nabij de Steenstraat.
22-06-1942Gustaaf Barnstijn wordt gearresteerd omdat hij zonder ster op de fiets reed.
22-06-1943USAAF bombardeert rubberfabriek Hüls in Marl-Recklinghausen. Barend van Maanen en Lieuwe Labordus sterven.
22-09-1941Leidenaar H.v.L. wordt door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens diefstal van een fiets.
22-09-1943In de Stadsgehoorzaal een bont muzikaal programma met Frans Wouters en Eddy Christiani.
22-09-1945Opvoering van Repos Ailleurs van Eduard Veterman voor de burgerij in de schouwburg.
22-10-1942Fa. Turksma in de Haarlemmerstraat krijgt een Duitse medebewindvoerder.
22-10-1943Sophie Pinto en haar kinderen Dina en Bernard worden vermoord in Auschwitz
22-10-1943Varieté in Lido met Kees Pruis, de vier Barbara's, Ricardi's en Juanita met de koningspoedels.
22-10-1943In Casino een film met muziek uit Rigoletto van Verdi.
22-11-1941Vanmorgen vroeg is de 86-jarige J. Galjaard vlak bij huis verdronken in de Oranjegracht. Een slachtoffer van de duisternis. Hij was op weg om tabak te kopen.
22-11-1942De Technische Noodhulp houdt een informatieve avond over zweef- en blindvliegen in het
gebouw Rapenburg 12.
22-12-1942Harry Pohl in de Stadsgehoorzaal met diverse artiesten.
22-12-1942Johan Jonk mist zijn persoonsbewijs.
23-01-1944In de Stadsgehoorzaal: Frans Wouters Radio Dansorkest met zang van Han de Wilde. Ook optreden van Willy Alfredo en Annie de Reuver.
23-01-1945Hulp aan Burgerbevolking in Oorlogstijd (HABO) organiseert een maaltijd voor 500 personen in de Stadsgehoorzaal.
23-02-1940In het Universiteitsgebouw houdt prof. B. Telders een lezing voor universitaire gemobiliseerden: ‘Het recht betreffende den zeeoorlog'.
23-02-1943De Nederlandsche Volkseenheid tegen bolsjewisme houdt om 19.30 u een vergadering in de Stadsgehoorzaal. Spreker J. de Bruin.
23-02-1943De NSB houdt in de Stadsgehoorzaal op een openbare vergadering over het bolsjewistische gevaar.
23-03-1945Henricus Paalvast sterft in KZ Flossenbürg. Hij werd op 250641 gearresteerd wegens activiteiten voor de CPN.
23-04-1943Leentje Slier wordt vermoord in Sobibór.
23-04-1945De LO zet op alle aanplakbiljetten in de stad een stempel met een doodshoofd en met de tekst: Ave Germania morituri te salutant.
23-06-1940Reichskommissar A. Seyss-Inquart bezoekt 110 gewonde soldaten in het Academisch Ziekenhuis op vijf afdelingen.
23-06-1943De Documentatiedienst van de Leidse politie pakt in een pand aan de Oude Rijn vier onderduikers op: Jakob Philipson, zijn schoonouders en nog een vrouw uit Den Haag.
23-06-1943Drie oprichters van het eerste (1940) Leidse illegale blad 'Ik zal handhaven' (Adriaan de Klerck, Wim 't Hart en Lou Kist) worden op de Leusderheide gefusilleerd.
23-07-1940J.M. uit Leiden veroordeeld tot boete van fl. 3 wegens het onbedoeld fotograferen van militaire gebouwen.
23-07-1940Jacobus Blankenstijn sterft in Venlo aan zijn verwondingen.
23-07-1943Acht inwoners van Leiden vermoord in Sobibór.
23-08-1941Een 65-jarige man is met de fiets pardoes de Herengracht ingereden. Wegens de verduistering had hij niet goed kunnen uitkijken. Gelukkig werd hij door omstanders gered.
23-08-1944Vannacht was er een grote diefstal bij ELMI aan de Nieuwe Rijn: 1700 herenoverhemden, 1000 meter bewerkt flanel en 2000 meter zwart fluweel.
23-09-1944Een deel van het personeel van de NZHTM ('blauwe tram') sluit zich aan bij de spoorwegstaking. Het is een wilde staking. Het loon voor 275 stakers is niet geregeld zoals bij de NS.
23-09-1944Nog maar 2 1/2 uur gas per dag.
23-09-1945Opvoering van Repos Ailleurs van Eduard Veterman voor de burgerij in de schouwburg.
23-10-1942In Trianon de Duitse UFA-film Rembrandt.
23-10-1942In Rex de film De beheerser der wereld over de uitvinding van de machinemens 'de robot'. Vooraf Tobis Hollands nieuws en daarna UFA-nieuws.
23-10-1943Kameraadschapsavond van het Nederlands Arbeids Front in 't Schuttershof met een toespraak, conferencier, zang en goochelen.
23-10-1943In de Stadsgehoorzaal geeft WA-frontzorg een kindervoorstelling voor kinderen van frontstrijders, Oostboeren en arbeiders in het buitenland.
23-10-1943De Bazar, meubelwinkel van Blitz in de Breestraat 161 wordt opgeheven.
23-10-1944Zes V1's suizen door de lucht.
23-11-1944Start van de uitreiking van de voedingskaarten voor 26-11 t/m 2-12 tegen inlevering van bonnen van de 2e noodkaart en tegen betaling van f. 1,40.
23-12-1942In de stadsgehoorzaal Harry Pohl met twaalf solisten, onder wie Pierre Wijnnobel.
23-12-1944Er doen hardnekkige geruchten de ronde dat binnenkort alle mannen van 17-40 jaar zullen worden opgeroepen voor de arbeidsinzet.
23-12-1944Ondanks de schade door de bombardementen is Heck's lunchroom gewoon geopend.
24-01-1940 In de foyer van de Stadsgehoorzaal spreekt mw. C. Ooms-Vinckers over ‘onze voeding in oorlogstijd’.
24-01-1943Dansschool Paul Breddels aan de Oude Rijn 41A start weer met lessen voor beginners en gevorderden.
24-01-1945In KZ Neuengamme sterft Willem van Rooijen. De reden van zijn arrestatie is niet bekend.
24-01-1946In Trianon de film Soldaten zonder uniform over het Belgische verzet tegen de Gestapo.
24-01-1946Oorlogswrijwilligers kunnen zich aanmelden in het leegstaande joods weeshuis in de Roodenburgerstraat.
24-02-1942Voorzitter en secretaris van de wandelclub Per Pedes Apostolorum moeten voor de Haagse politierechter verschijnen wegens het organiseren van een wandeltocht zonder toestemming van de Procureur-Generaal van Justitie.
24-02-1943Brunhilde geeft een propaganda-gymnastiekuitvoering in de Stadsgehoorzaal.
24-03-1945Het houten gebouw van de Leidse IJsclub is vannacht spoorloos verdwenen. Vast en zeker brandhout geworden.
24-04-1942Uit de Leidse Hout zijn zes bordjes verdwenen met het opschrift Verboden voor Joden.
24-04-1945Er gloort hoop: de samenwerkende illegale organisaties kondigen in een pamflet de voedseldroppings aan.
24-05-1942De Wehrmacht heeft de school aan het Schuttersveld verlaten. Er staan nog wel kisten met scherpe munitie en de deur staat open.
24-05-1945Er wordt een begin gemaakt met de zuivering van het gewestelijk arbeidsbureau aan de Doezastraat.
24-06-1944De Duitsers lijken steeds banger voor een tweede invasie: graven van Deckungslocher in plantsoenen en aanleg van versperringen langs de singels.
24-06-1944In de Stadsgehoorzaal: de muzikale revue Carnaval met Gerard Walden, Berry Kievits en het orkest van Malando! Lachen! Uitbundige vrolijkheid!
24-07-1940De Nederlandsche Unie gaat onder grote belangstelling van start in Leiden. Al snel 1000 leden.
24-07-1940Soldaat Jacobus Blankenstijn (21 jr) overlijdt in Venlo aan zijn verwondingen opgelopen in mei 1940.
24-07-1944 De Sipo/SD doet een inval bij LO-districtsleider Cor Zandbergen in de 3 Octoberstraat. Zandbergen vlucht over de daken.
24-08-1942G.P. uit Leiden krijgt acht maanden gevangenisstraf wegens het clandestien slachten van twee schapen.
24-09-1939 In Casino draait ‘Spaanse aarde’ van Joris Ivens. Volgens de recensie heeft men "sterke zenuwen nodig" voor deze film over de Spaanse burgeroorlog.
24-09-1942Mietje Messcher-Rosenbach vermoord in Auschwitz.
24-09-1943Caroline van Hoorn uit Leiderdorp vermoord in Auschwitz.
24-10-1942Vreugde en Arbeid brengt in de Stadsgehoorzaal het toneelstuk Watersport door het Noordhollands toneelgezelschap.
24-10-1943Een groot aantal bommenwerpers komt over. Een Duitse jager stort neer in de tuin van het St. Elisabethziekenhuis aan de Hooigracht.
24-10-1943In de Stadsgehoorzaal kinderfeest met het toneelstuk Prikkebeen.
24-10-1944Drie V1's komen over.
24-11-1939Dr. A.H. Fortanier spreekt over ‘Angstreacties bij luchtaanvallen en haar bestrijding’. De lezing vindt plaats in het gebouw van de GG&GD aan de Nieuwe Mare.
24-11-1942Abraham van Hal, lid van de Leidse CPN, sterft in KZ Neuengamme.
24-12-1943Kerstavond in Rex met de klucht '7 Jahre Glück' met Hans Moser en Theo Lingen.
24-12-1944Deze week verstrekken de drie Centrale Keukens in totaal bijna 20.000 maaltijden van ongeveer 330 kcal.
24-12-1944Het wordt een karige Kerst: veel mensen zijn op hongertocht op zoek naar aardappels en hopelijk wat meel, spek of eieren.
25-01-1945Deze week verstrekken de Centrale Keukens bijna 40.000 warme maaltijden per dag van iets meer dan 200 kcal.
25-01-1946Nog vier dagen om de authentieke, complete Duitse V1 te zien in de HARK-tent op de Beestenmarkt. Toegang 50 ct.
25-02-1941Geruchten over een staking in Amsterdam. De blauwe tram rijdt onregelmatig.
25-03-1945Politieagent Matthijs Sepers sterft in KZ Mauthausen. Gearresteerd in mei '44 tijdens een razzia van de Sipo in kringen van de RVV.
25-03-1945Vandaag krijgen we van de gaarkeuken stamppot "vriesprak".
25-04-1945De Einsatzstab Leiden krijgt 150 liter bonloze bijvoeding.
25-05-1943Vandaag moeten de jongemannen die geboren zijn in mei, juni en augustus 1922 zich melden op het gewestelijk arbeidsbureau aan de Doezastraat, kamer 14.
25-06-1941In samenhang met operatie Barbarossa worden in Leiden tientallen communisten en RSAP'ers opgepakt en naar Schoorl overgebracht. Onder andere het gemeenteraadslid voor de CPN Henk van Welzen.
25-06-1945Oud-militairen moeten zich melden bij het Bureau Oorlogsvrijwilligers Noordeinde 5.
25-06-1945Vanmorgen zijn 100 rooms-katholieke kinderen naar Brabant vertrokken voor vakantie.
25-07-1943De Documentatiedienst van de Leidse politie brengt veertien Joodse onderduikers uit Hillegom op het politiebureau.
25-07-1943 Het Arbeitsbereich der NSDAP Ortsgruppe Leiden houdt een filmochtend in het Lido-thater: Räthsel der Urwaldhöhle.
25-07-1944 In de plantsoenen komen Deckunglocher en loopgraven. De Landwacht patrouilleert.
25-09-1942Alexander Fontijn uit de Kernstraat wordt vermoord in Auschwitz.
25-10-1944Twee V1's in de lucht.
25-10-1945Ds. M.J. Mispelblom Meyer en arts Wim Storm spreken in het Volkshuis.
25-11-1939De pas opgerichte Leidse Bloedtransfusiedienst vraagt met het oog op de oorlogstoestand met spoed duizend donoren.
25-11-1944Frans Everstijn uit Voorschoten, medewerker van het Leidse Nationaal Steunfonds sterft in KZ Neuengamme.
25-11-1944Johannes Planje van het Leidse arbeidsbureau sterft in Ladelund, een buitenkamp van KZ Neuengamme.
25-11-1944Metaaldraaier Nicolaas Vavier sterft in Potsdam (D).
25-12-1939In het RK Militair Tehuis krijgen RK militairen een ontbijt na de vroegmis.
25-12-1942Kerstfeest van de Nederlandse Volksdienst in de Stadsgehoorzaal met film van Dik Trom.
25-12-1942In de Schouwburg de Haghespelers met Mottige Janus.
25-12-1944Veel illegale bladen zijn met een kerstuitgave gekomen.
25-12-1945In de Kerstnacht was er klokgelui uit de toren van de Dekenale kerk. De klokken zijn nog weg. Het was een geluidsinstallatie.
26-01-1941In de RK kerken wordt een kanselboodschap voorgelezen met onder andere handhaving van het verbod de NSB te steunen.
26-01-1941Kameraad Eighoorn spreekt op een bijeenkomst van de NSNAP (majoor Kruyt) in de Stadsgehoorzaal. Na afloop rellen in de Breestraat. De politie lost waarschuwingsschoten.
26-02-1940Voorzitter Abraham van Hal houdt speecht op een feestavond van de werklozenbond ‘Eendracht maakt macht’ in ’t Schuttershof.
26-02-1944NSB-burgemeester Gerhard Musegaas geïnstalleerd in Noordwijk.
26-03-1943In Sobibór worden zestig inwoners van Leiden vermoord onder wie veel kinderen van het Joods weeshuis. In totaal sterven er daar die dag 1248 mensen uit Nederland.
26-03-1945Vandaag erwtensoep van de gaarkeuken.
26-04-1941Onthulling van het monument voor de gesneuvelde militairen bij het Haagsche Schouw.
26-04-1945Karel Kettenis sterft in Berlijn (D).
26-05-1945Gratis 400 gram brood en 350 gram vis bij de Rode Kruiswinkels op bonnen van de vierde noodkaart.
26-06-1943De neutrale wandelvereniging Per Pedes Apostolorum organiseert Dobbeltochten van 20 en 30 km.
26-06-1943In de Stadsgehoorzaal orkest van Frans Wouters met Eddy Christiani en de Wama's.
26-06-1945Garage Gebr. Van Ulden biedt uit de dump gebruikte Chevrolet legertrucks te koop aan. Alleen met vergunning.
26-07-1941Het Arbeitsbereich der NSDAP Ortsgruppe Leiden houdt een bijeenkomst in Den Burcht.
26-07-1942Ubel Houffelaar van de NZHTM sterft in Dachau Hij woonde in de Nieuwsteeg. Hij was gearresteerd wegens ruzie met een knul van de Hitler Jugend.
26-07-1943De bekende organist Feike Asma bespeelt het orgel in de Hooglandse Kerk.
26-07-1943De Documentatiedienst van de politie brengt nog eens vier Joodse onderduikers uit Hillegom op het politiebureau.
26-07-1943 Het 6e Regiment Veldartillerie, dat tot en met mei 1940 gelegerd was in de Doelenkazerne, moet zich melden voor krijgsgevangenschap in Amersfoort. Gaan of onderduiken?
26-07-1944 RAF-piloot George van Leeuwen uit de Vreewijkstraat neergeschoten boven Neuville les Bois.
26-07-1944Willem X. sterft (sneuvelt) in Rusland. Hij is 21 jaar oud.
26-08-1944Hoge beloning uitgeloofd voor tips over de diefstal bij ELMI op 23 augustus.
26-09-1944De B17G bommenwerper Jayhawk, terug uit Osnabrück, stort neer bij Lisse. Enkele
bemanningsleden kunnen onderduiken in Leiden.
26-10-1944Twee V1's in de lucht.
26-11-1940Onrust onder de studenten op het Rapenburg na een toespraak van prof. Cleveringa.
26-11-1940Vanmiddag viert de Leidse kappersclub ‘Hulp en vriendschap’ haar 60-jarig jubileum met een receptie in De Harmonie.
26-11-1940Vanavond naar de film in Lido; in het voorprogramma Johnny en Jones: ‘Meneer Dinges weet
niet wat swing is’.
26-11-1940De spiegelruit van de propagandawinkel van de Nederlandse Unie aan het Kort Rapenburg wordt ingeslagen. De dader weet te ontkomen.
26-11-1943Anton Knijnenburg sterft in Berlijn bij een bombardement. Hij was daar tewerkgesteld.
26-12-1942In de Schouwburg kindermatinee Hans en Grietje en de boze heks.
26-12-1944Er wordt volop geschaatst op de ondergelopen weilanden.
27-01-1942 De burgemeester verplicht iedereen voor 11 uur ’s ochtends zijn stoep sneeuwvrij te maken.
27-01-1945Gemeenteambtenaar Cornelis Kiljan sterft in KZ Neuengamme. Hij werd op 2 mei 1944 gearresteerd wegens hulp aan katholieke ondergedoken Jodin.
27-01-1945KZ Auschwitz wordt door de Sovjets bevrijd. Nu is die dag jaarlijks Holocaust Memorial Day.
27-02-1933De in Leiden geboren en bekende Marinus van der Lubbe in Berlijn gearresteerd in verband met de brand in de Rijksdag.
27-03-1941De huis-aan-huis gehouden lijstcollecte voor de Winterhulp heeft fl. 1794,08 opgebracht.
27-03-1944Henk de Veer overlijdt in het KZ Majdanek.
27-03-1945De Blaricummer Grad Lanphen wordt per vergissing door de BS op de Haagweg gedood terwijl hij achter het stuur van zijn vrachtwagen zit.
27-03-1945Vandaag aardappelsoep van de gaarkeuken.
27-04-1942In de Turk vergadert de Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding onder leiding van voorzitter K. Simon Thomas. Er zijn 358 leden.
27-04-1945 Alleen de openbare elektrische klok bij de Stedelijke Lichtfabrieken wijst nog de juiste tijd aan.
27-05-1944De Duitsers vrezen de komende invasie. Soldaten in schuilgaten met betonnen ringen. Rijnsburgerweg: huizen worden afgebroken.
27-06-1940In de Doelenkazerne worden 55 overtollige legerpaarden van de Wehrmacht verkocht, uitsluitend aan landbouwers. De animo groot maar de kwaliteit is matig.
27-06-1945Eindelijk weer elektriciteit. Iedereen krijgt een rantsoen van een halve kilowattuur per dag.
27-06-1945Piet van Manen komt om in Oegstgeest tijdens oefening met handgranaat in de Gevers Deutzschool. Instructeur van de BS.
27-07-1943In de Stadsgehoorzaal: Boyd Bachman! Jazzy drummer en de koning van de lach’
27-07-1945Op een feestavond krijgt het Leidse Nationaal Steunfonds een oorkonde van de NZHTM voor de verleende financiële steun tijdens de spoorwegstaking.
27-08-1943Jozef de Vries vermoord in Auschwitz.
27-09-1940In de Lakenhal is een tentoonstelling geopend met facsimilés van werken van Vincent van Gogh. Het bleek niet mogelijk om originele werken naar Leiden te krijgen.
27-09-1942In Trianon vertoont de Ortsgruppe Leiden van de NSDAP een film over "het ware gezicht van Amerika" en de Wochenschau. Iedereen welkom. Het begint om 10 uur en kost 40 cent.
27-10-1944Enkele V1's in de lucht.
27-11-1939Op het distributiekantoor aan de Breestraat 117 begint de uitreiking van de distributiestamkaarten aan gezinshoofden.
27-12-1940IJsclub Oegstgeest organiseert vandaag nationale wedstrijden op IJsbaan Poelgeest.
27-12-1940De straatcollecte van de Winterhulp heeft fl. 807,86 opgebracht en de speldjesverkoop fl. 545,29.
27-12-1941Start van de Winterhulp: kinderfeest in de Stadsgehoorzaal.
27-12-1944Vannacht is De Vliegende Hollander nr. 89 door de RAF uitgeworpen.
27-12-1944Telepaath Trilby treed op in de Stadsgehoorzaal.
28-01-1945Het clubhuis van LFC in de Da Costastraat is stiekem gesloopt voor brandhout: twee gewonden en één dode.
28-02-1942De Leidse afdeling van de Technische Noodhulp wordt officieel opgericht. Die moet gaan assisteren bij rampen, zoals bombardementen.
28-02-1944Inval van de Sipo/SD bij drukkerij Demmenie: er worden daar 10.300 gedrukte exemplaren van Trouw gevonden.
28-02-1945Om 9:15 uur bombardement van de spoorbrug bij De Vink.
28-03-1942Lentetocht van Wandelclub Per Pedes Apostolorum over 20 en 35 km met fraaie herinnering. De tochten zijn goedgekeurd door de Procureur-Gerneraal van Justitie.
28-03-1945De gaarkeuken biedt vandaag stsmppot kroten met suikerbieten.
28-04-1945Het illegale blad De Bevrijding drukt een verklaring af van de gezamenlijke verzetsbewegingen over de bevrijding van Indonesië.
28-05-1942Bewoners van een huis in de Kaiserstraat worden verlinkt omdat ze luisteren naar de Engelse zender.
28-05-1943Judic de Groot-Goudsmit en haar dochter Rachel sterven in Sobibór.
28-05-1944In de schouwburg de Haghespelers met 'De vrouw met een verleden'. Hoofdrol van Roosje Köhler
28-05-1945De Leidse jeugd van 1 t/m 4 jaar krijgt gratis een blikje gecondenseerde melk van het Rode Kruis. Afhalen bij De Gruyter of bij Pieck.
28-06-194075 werklozen vertrekken naar Duitsland.
28-07-1942 Guus Barnstijn wordt in Auschwitz met een dodelijke injectie vermoord. Hij was een ‘strafgeval’. Toevallig aangehouden wegens een verkeersovertreding.
28-08-1942De Amsterdammer Mozes Feitsma wordt gearresteerd met een vals persoonsbewijs.
28-09-1944Begin van de uitreiking van de voedingskaarten voor de gaarkeukens in verband met het stopzetten van de gaslevering aan particulieren per 1 oktober.
28-09-1944Start uitreiking voedingskaarten voor de gaarkeukens in verband met het stopzetten van de gaslevering aan particulieren per 1 oktober a.s.
28-10-1944Vandaag komen er weer V1's over. Enkele storten neer. Ook zijn er Engels jagers in de lucht.
28-10-1944Enkele V1's in de lucht.
28-12-1941Kinderkerstfeest van Katholiek Leiden in de Stadsgehoorzaal: "NEE" tegen de Winterhulp.
28-12-1942Vanavond in Rex naar de operettefilm Gasparone (1937) met Maria Rökk en Johan Heesters.
28-12-1944Een paar vliegtuigen en enkele V1's in de lucht.
29-01-1945OT Einheit Algemeene Beton Compagnie krijgt bonloze bijvoeding van de gaarkeukens voor 40 personen.
29-02-1940Het Kleeren-Comité voor Finland zamelt huis-aan-huis kleding (of geld) in voor Finland.
29-02-1940Vanmorgen in Trianon de film 't Sal waerachtig wel gaan voor Leidse onderwijsautoriteiten. Film over Ned. Indische oorlogsvloot.
29-02-1948De Hartebrugkerk luidt vandaag voor het eerst de vier nieuwe kerkklokken.
29-03-1942Lentetocht van Wandelclub Per Pedes Apostolorum over 20 en 35 km met fraaie herinnering. De tochten zijn goedgekeurd door de Procureur-Gerneraal van Justitie.
29-03-1945Tientallen Duitse voertuigen met gemotoriseerd geschut rijden door de Breestraat richting Utrecht, gadegeslagen door een groot, opgetogen publiek.
29-03-1945Van de gaarkeuken krijgen we vandaag hetzelfde als op 26 maart.
29-04-1942De Christelijke school aan de Lusthoflaan is gevorderd door de Wehrmacht.
29-04-1943Grote onrust omdat de militairen terug in krijgsgevangenschap moeten.
29-04-1945Vanaf 12:30 uur werpt de RAF in operatie Manna duizenden jutezakken met voedsel af op vliegveld Valkenburg ZH.
29-04-1945Henri de Roo overlijdt in KZ Sachsenhausen.
29-04-1945Marinus van der Pijlen overlijdt in KZ Sandbostel.
29-05-1943Bokswedstrijden in de Stadsgehoorzaal trekken weinig belangstellenden.
29-05-1944In de schouwburg groot kinderfeest door het Haags Jeugdtoneel.
29-06-1940Verjaardag Prins Bernhard gevierd zonder vlaggen. Vanavond naar de film in Luxor: 'De groote kraak' met Fernandel.
29-07-1942Bij M. aan de Hoge Rijndijk worden gehamsterde voorraden in beslag genomen.
29-07-1943De Documentatiedienst brengt vijf Joodse onderduikers (drie uit Oegstgeest) op het politiebureau.
29-07-1944Watt en Half Watt in de schouwburg.
29-07-1945Toneelgroep Vrij Volk speelt ‘5 mei 1945’ in de schouwburg.
29-08-1942Elisabeth Boässon wordt vermoord in Auschwitz, Zij was gearresteerd in Frankrijk.
29-09-1942Minderjarigen jonger dan 18 mogen niet 's avonds na 8 uur op straat zonder speciale noodzaak. Moet je schriftelijk kunnen aantonen.
29-10-1942Bij de torpedering van MS Abosso II in de Atlantische Oceaan verdrinkt Berend Jan Frank.
29-10-1943De ANWB houdt een lezing en tentoonstelling in 't Schuttershof.
29-10-1943In Luxor de film Tragedie ener liefde met Benjamino Gigli.
29-10-1943In Trianon de film Lach dan paljas met Benjamino Gigli.
29-10-1943In Rex de film Trenk de pandoer met Hans Albers.
29-11-1940De winkel van de Nederlandsche Unie is vannacht opnieuw gemolesteerd. De spiegelruiten zijn ingegooid.
29-11-1946Sinterklaas bezoekt kinderen van niet teruggekeerde politieke gevangenen, georganiseerd door Expogé (Vereniging van ex-politieke gevangenen).
29-12-1942Vanavond in Rex naar de operettefilm Gasparone (1937) met Marika Rökk en Johan Heesters.
29-12-1942Dienst voor jongeren in de Marekerk "Wraak, Vergelding, Vergeving" met onder andere predikant R.C. Harder.
29-12-1943Nico Knijnenburg sterft in KZ Buchenwald. Hij was in Frankrijk gepakt op weg naar Engeland.
29-12-1945Het Leids Tribunaal heeft na inspectie de beide Leidse interneringskampen in orde bevonden.
30-01-1942In Casino draait Kora Terry met Marika Rökk; in Trianon een film met Benjamino Gigli. Op de radio spreekt Hitler: hij is negen jaar aan de macht.
30-01-1944Om 17.30 uur in de Stadsgehoorzaal een optreden van "de koning van de saxofoon" Piet van Dijk en Frans van Schaik, de zingende zwerver.
30-01-1944Om 14 uur in de Stadsgehoorzaal kindertoneel Sjors van de rebellenclub met in de hoofdrol Ali de Wandeler.
30-03-1943Vanmorgen is men begonnen met de restauratie van molen De Valk. De as is afgenomen.
30-03-1945Van de gaarkeuken krijgen we vandaag hetzelfde als op 27 maart.
30-03-1945De Deutsche Reichsbahn krijgt 30 liter bonloze bijvoeding.
30-04-1943Victor Bloemkoper is gestorven in Dorohucza. Max de Vries is ergens in Europa gestorven. Acht anderen sterven in Sobibór,
30-04-1943Elisa Lioni-Goldschmidt, Baruch-Pinto en Rosalie Pinto-Juchenheim worden vermoord in Sobibór.
30-04-1943Het publiek slaat aan het hamsteren vanwege de gespannen situatie. Geruchten over een landelijke staking.
30-04-1944Controle op Z-kaarten door twee ambtenaren van het arbeidsbureau. Drie anderen weigeren dat te doen en duiken onder.
30-05-1945Baldadige jeugd breekt het plaveisel van pas herstelde straten weer op. Waar moet dat heen!
30-06-1940Handwerk- en wolwinkel Turksma in de Haarlemmerstraat wordt overgedragen aan een arisch personeelslid.
30-06-1940In Zoeterwoude-Rijndijk brengt de speldjesverkoop ten bate van de KRO fl. 18,75 op.
30-07-1940 Dr. C. Beekenkamp (AR) spreekt in de Leidse gemeenteraad over het verplichte vertrek van H. van Welzen (CPN) uit de raad.
30-07-1943Proefalarm van de sirenes voor luchtalarm.
30-09-1942De broers Salomon, Simon en Jacob van Hoorn uit Leiderdorp vermoord in Auschwitz.
30-09-1942Ernst Loeb, Maurits van Gelderen, Sophie van Luik-Koperberg, Charles Thors, Nico en Dorma Turksma, Machiel de Vries en Arnold Warendorf vermoord in Auschwitz.
30-09-1943Vanavond proefalarm van de sirenes van de luchtbescherming.
30-09-1944Aangenomen wordt dat Elize Thors inmiddels is bezweken in Auschwitz.
30-09-1944De in Leiden ondergedoken Katwijker Pieter Tjebbes (1922) sterft in KZ Salzgitter-Drütte. Hij was gearresteerd met een valse Ausweis.
30-09-1945De bekende predikant en sociaal-democraat Willem Banning houdt een Academielezing over ‘Geestelijke sociale nood’.
30-10-1942In Casino de flim Vergeet mij niet met Benjamino Gigli.
30-10-1943Louis van Tijn is reeds vermoord in Dorohucza.
30-10-1944Enkele V1's in de lucht.
30-11-1942Bernd Sanson wordt bij Kamp Amersfoort opgehangen.
30-11-1943Officiële sterfdatum van Louis van Tijn en Salomon Levie Montezinos (weeshuis) in Dorohucza.
31-01-1943Samuel Messcher sterft in Auschwitz.
31-01-1943Johan Kaart speelt met de Komedianten in ‘Flip Flap’ in de Stadsgehoorzaal.
31-01-1944Aangenomen wordt dat Meijer van Kleeff van de Lorentzkade inmiddels is omgekomen in Auschwitz. Hij was opgepakt wegens hulp aan zijn in Leiden ondergedoken neef Nathan Kornalijnslijper.
31-01-1944In Den Haag wint Quick met 1-0 van UVS en wordt kampioen van de 2e klasse. Voor 14.000 toeschouwers waarvan 4000 uit Leiden.
31-01-1945Jan Lezwijn sterft in Dachau. Sophie van Gilse in Ravensbrück. Zij hielp Joodse onderduikers.
31-03-1942Uit de Leidse Hout zijn vier bordjes verdwenen met het opschrift Verboden voor Joden.
31-03-1944Aangenomen wordt dat Herbert Loeb inmiddels ergens in Europa is bezweken.
31-03-1944Max Blokzijl spreekt tot de jeugd in de bovenzaal van Den Burcht.
31-03-1945Deel van Constructiewerkplaats opgeblazen. Wat werd daar eigenlijk geproduceerd? Iets voor V1’s?
31-03-1945Van de gaarkeuken krijgen we vandaag hetzelfde als op 28 maart.
31-05-1944Aangenomen wordt dat Leon van Gelderen inmiddels in Auschwitz is omgekomen.
31-05-1944De VVV Leiden houdt vanmiddag een Algemene Ledenvergadering in ’t Schuttershof.
31-05-1944Grote atletiekwedstrijden georganiseerd door de Leidse Atletiek Commissie in de Leidsche Hout met deelnemers uit de regio.
31-05-1944Het adviesbureau voor arbeid in het buitenland in de Breestraat vraagt wachtslieden voor de Wachtdienst der Organisation Todt.
31-05-1944Sportschool Willie Kooreman opent een nieuwe afdeling voor jiu jitsu.
31-07-1940De NSNAP van majoor Kruyt houdt een openbare vergadering in zaal Mekel aan de Hogewoerd. 150 tot 200 belangstellenden.
31-07-1940 Gemeenteraadslid Henk van Welzen (CPN) schrijft in de krant dat hij van de bezettingsautoriteiten niet meer in de gemeenteraad mag zitten.
31-07-1941 Gas en elektra gerantsoeneerd op 75%.
31-07-1944Aangenomen wordt dat Rachel Cosman-Mendes da Costa is omgekomen in Auschwitz.
31-07-1944Aangenomen wordt, dat Jeanette Cahen-de Vries is omgekomen in Auschwitz.
31-08-1943Aangenomen wordt dat Markus Friedberg en Izak Hamburger ergens in Europa zijn omgekomen.
31-08-1944Aangenomen wordt dat boekhandelaar Abraham Klein na vier jaar kamp is bezweken in Auschwitz.
31-08-1944Je kunt in Casino nog steeds naar de film De Gouden Stad met Kristina Söderbaum. Kaskraker!
31-09-1941De Nederlandse Reisvereniging houdt een druk bezochte vergadering in De Turk. Er zal een skicursus worden georganiseerd.
31-10-1941In het Luxortheater cabaret van Cor Ruys: De Malle Molen, met onder andere Louis Bouwmeester en Conny Stuart.
31-10-1943In de schouwburg Doornroosje met Nico Steenbergen en Mien van der Lugt Melsert.
31-10-1944Aangenomen wordt dat Jenny Loeb-Rose inmiddels is bezweken in Theresienstadt.
31-12-1940Helaas in dit jaar het afsteken van vuurwerk verboden. Ook mag men na middernacht niet op straat zijn tot 4 uur.
31-12-1941Vanmiddag in Casino naar Dik Trom.
31-12-1942Oudjaar! Vanavond in Rex naar La Habanera met Zarah Leander!
31-12-1942Ook dit jaar moeten de cafés op bevel van Rauter om 23.00 uur sluiten.
31-12-1943Vandaag verschijnt het Leidsch Dagblad voor het laatst. Wordt het Dagblad voor Leiden en omstreken van de Arbeiderspers.
31-12-1944 De Centrale Keukens verstrekken deze week dagelijks bijna 20.000 maaltijden. Stamppot afgewisseld met soep.
31-12-1944Hulp aan Burgerbevolking in Oorlogstijd (HABO) organiseert een maaltijd voor 500 personen in de Stadsgehoorzaal.
31-12-1945Laatste dag dat voor oliebollen en poffertjes een bloembon moet worden ingeleverd. Nog wel een wisselbon voor boter.