Bol-de Ruiter, Hendrik en Magdalena

Hendrik Bol, handelaar in boter en kaas, was in de meidagen van 1940 gemobiliseerd bij het Korps motordienst. Hij behoorde tot de eerste medewerkers van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO) in Leiden. In 1942 was hij aanwezig tijdens een bespreking in de Zuiderkerk met ds. Frits Slomp (de oprichter van de LO) en Cor Zandbergen. De bespreking ging over het huisvesten van ondergedoken Joden. Bol nam eerst het gezin Goudvis in huis. Zij bleven er anderhalf jaar. Daarna kwam een ouder echtpaar, Katan. Helaas werd het echtpaar op 26 augustus 1943 opgepakt, evenals Bol en nog drie Joodse onderduikers. Bol belandde via het huis van bewaring in Scheveningen (het “Oranjehotel”) in Kamp Vught. Met een groep mannen werd hij in Duitsland aan het werk gezet om een vliegveld te egaliseren. Daarna werkte hij in Kamp Vught voor het zogeheten Philips-kommando. Met Kerstmis 1943 werd hij vrijgelaten. Na zijn vrijlating sloot hij zich aan bij een illegale groep in Den Haag.

De gegevens in bovenstaande tekst zijn afkomstig uit een interview met hem in het kader van het project Ook in Leiden onder leiding van prof. I. Schöffer en mw. M. Schwegman van de Leidse universiteit. Het is te lezen op de website van Erfgoed Leiden. Aanvullend onderzoek in het kader van Leiden4045 heeft opgeleverd dat de bij Bol thuis gearresteerde Joden hoogstwaarschijnlijk de volgende personen waren: Jacob Katan (1873) en zijn vrouw Annette Katan-Goschalk (1873) uit Den Haag. Van hen is bekend dat zij waren ondergedoken en zijn opgepakt. Daarnaast gaat het hoogstwaarschijnlijk om de familie Goudvis uit Amsterdam: Mozes Goudvis, zijn vrouw Duifje Goudvis-van Blankenstein en hun dochter Elly. Deze vijf mensen zijn namelijk alle vijf op dezelfde datum in Auschwitz vermoord: 10 september 1943. Het echtpaar Goudvis had nog twee kinderen; een is vermoord in Sobibór, de ander in Buchenwald. Bol vertelde in het interview dat een tweede kind van Goudvis ook bij hem in huis was geweest, maar dat die op weg naar de vrijheid in Zwitserland was opgepakt. Nader onderzoek is noodzakelijk.

Over Hendrik Bol is verder nog weinig bekend. Hij vestigde zich in 1937 in Leiden, waarschijnlijk in verband met zijn huwelijk dat jaar met Magdalena de Ruiter. Hendrik en Magdalena waren toen beiden 27 jaar oud.

Go to Locatie

Locatie

1375+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1250+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

1000+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden