Beheerschappij: lef en onfatsoen bij de teruggave van Joods vermogen.

Als enig erfgenaam van zijn vermoorde broers en zusters moest Louis Weijl veel werk verzetten om hun eigendommen, die zij bij “bewariërs” hadden ondergebracht, terug te krijgen. Hij kreeg weinig medewerking en stootte op hardnekkig wantrouwen. Pas na lang aandringen kwamen de inboedel en de persoonlijke waardevolle eigendommen boven water. Louis was zelf advocaat en wist wat hij moest doen. Anders had hij de spullen zeker niet gekregen…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Kamm, Albert

Albert Kamm (1912) was in 1933 uit Duitsland naar Nederland gekomen en woonde in 1940 in de Lijsterstraat. Hij was bediende in een boekhandel. Aangezien per 9 september 1940 de kuststreek verboden terrein werd voor stateloze niet-ariërs verhuisde hij naar Soest, waar familie woonde. Albert werd op 9 juli 1943… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Pollack-Simons, Kurt en Gertrud

Kurt Pollack (1879) en Gertrud Simons (1891) vluchtten in de zomer van 1938 naar Nederland. Daar woonde al hun oudste zoon Franz (1918), die in Amsterdam een opleiding had gevolgd en daarna werk had gevonden in Hengelo (Ov.). Ook hun jongste zoon Fritz (1922) kon naar Nederland ontkomen en voegde… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .
Stolperstein voor Henriëtte Freund-Spiegel

Freund-Spiegel, Henriëtte

Henriëtte Spiegel, weduwe van S. Freund, was in 1863 geboren in Soest (D). Ze arriveerde op 17 april 1940 in Nederland uit Luxemburg om verder naar Chili te reizen. Op 1 mei kwam ze aan in Leiden en vond onderdak bij de familie Levie in de Johan de Wittstraat. Ze… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Adler-Rosenthal, Helena

De weduwe Helene Adler-Rosenthal (1857) weduwe woonde in bij haar zoon  Gustav Thors en zijn gezin aan de Hooigracht. Over haar is weinig bekend, alleen dat ze in 1939 naar Nederland was gevlucht. Omdat het haar per 9 september 1940 verboden werd om als stateloze, niet-arische in de kuststrook te… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Eilenberg, Franz Moritz

Op de website van de Stichting Duitse Oorlogspleegkinderen (Dokin) staan enkele documenten over het verblijf van Franz in Nederland. Afkomstig uit Berlijn waren zijn ouders mogelijk al naar de Verenigde Staten gereisd. Er was ook toestemming voor Franz en zijn broer om naar de VS te gaan, maar klaarblijkelijk is… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Wallbach-Simonsohn, Georg, Hertha en Günther

Günther Wallbach (1901) was in 1936 naar Nederland gevlucht, zijn ouders Georg en Hertha Wallbach-Simonsohn volgden in 1939. Günther was en richtte in Leiden een laboratorium op, waar hij een inkomen kon verdienen. Aangezien stateloze niet-ariërs met ingang van 9 september 1940 niet meer in de kuststrook mochten verblijven verhuisde… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .