Stolpersteine 15 juni 2022

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Drie Stolpersteine voor de familie MohrDe Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden verzorgde op 15 juni 2022 het leggen van Stolpersteine voor negen inwoners van Leiden op vijf adressen. Op die zomerse dag werden stenen gelegde voor achtereenvolgens het echtpaar Leo Henri en Heimanna Louise Klein-Markus in de Leeuwerikstraat, Käthe Hannes-Glaser in de Mezenstraat, Albert Kamm in de Lijsterstaat, Henriette Freund-Spiegel in de johan de Wittstraat, het echtpaar Adolph en Gabriele Mohr- Kaufmann met hun dochter Hertha Theresa Mohr in de Fagelstraat en voor Leon van Gelderen in de Hogerbeetsstraat. Acht van de slachtoffers van de Holocaust waren Duitse vluchtelingen, die zich in de jaren dertig van de vorige eeuw in Leiden hadden gevestigd, en die in september op stel en sprong Leiden hadden moeten verlaten. Alleen Leon van Gelderen was in Leiden geboren.

Bij ieder adres werd een kort verhaal verteld over het leven van de slachtoffers. De stichting doet niet alleen grote moeite om de slachtoffers letterlijk en figuurlijk een gezicht te geven, maar probeert ook nabestaanden op te sporen en uit te nodigen. In enkele gevallen was dat ook gelukt en zij vertelden het verhaal. Na de laatste steenlegging werd het Kaddish gesproken, een joods gebed voor de overledenen.

Eerder dit jaar werd door de Stichting een steen gelegd voor Rachel Cosman-Mendes da Costa en haar zoon Arnold. De komende jaren zullen stenen worden gelegd voor alle Leidse slachtoffers van de Holocaust, in totaal ongeveer 250. Alle eerdere steenleggingen waren particulier initiatief.

Een verslag van deze dag is te lezen op de website www.herdenkingleiden.nl. Daarop staan ook foto’s en zijn de teksten te lezen die bij de steenleggingen zijn uitgesproken.

Foto: Leiden4045.nl