Esperanto vlag

Verboden verenigingen

In 1940 en 1941 werden tal van verenigingen en stichtingen op last van de Bezetter ontbonden en geliquideerd. De besturen moesten de bezittingen en de geldmiddelen afdragen aan een speciaal nationaalsocialistisch bureau.


Een Germaanse tentoonstelling

De tentoonstelling Wat Aarde Bewaarde veroorzaakte eind 1942 flinke spanningen in het Rijksmuseum voor Oudheidkunde. De nationaalsocialistische archeologie was in opkomst. Zou het museum misschien een Germaans museum worden?