Doneren: Volg het voorbeeld van Kliekensoep!

De makers van de illegale bladen handelden uit de rotsvaste overtuiging dat de vijand moest worden bestreden. Ze wisten dat ze gevaar liepen te worden gearresteerd, met alle risico’s van dien. Maar dit idealisme moest, hoe vervelend ook, wel worden gefinancierd.

Document Home Service

Overzicht van donaties aan The Home Service

Papier, stencils, inkt moest worden gekocht bij een vertrouwd adres. Vaak werd een typemachine gehuurd. Een stencilmachine moest worden onderhouden. De ruimte, waarin werd gewerkt moest worden verlicht en verwarmd, terwijl brandstof steeds schaarser en duurder werd. Hoe werd dat alles gefinancierd? Voor een deel door bijdragen van de mensen die het blad ontvingen. Veel bladen vroegen een abonnementsgeld. Daarnaast kregen de bezorgers soms een bedrag toegestopt. Dat werd dan verantwoord in het blad met een afgesproken code. Zo wist degene, die fl. 6,30 had geschonken aan The Home Service en de codenaam Kliekensoep had opgegeven, dat het geld zoals afgesproken in de kas van het blad was gekomen.

De vergelijking tussen de illegale pers en deze website gaat misschien wat ver, maar ook deze website is afhankelijk van geldelijke bijdragen. Uw donatie is van harte welkom, elke bedrag helpt.

Wij zijn graag bereid u hierover nader te informeren.