Gerritsen, J.

Gepubliceerd op

Volgens een naoorlogse lijst was J. Gerritsen werkzaam in de illegaliteit, maar over deze persoon en de aard en omvang van de activiteiten is niets bekend.