Priesterwijding in 1943

Gepubliceerd op

Voor katholieke gezinnen was het een buitengewoon eervol voorrecht wanneer een zoon priester mocht worden. De heiligheid van het ambt straalde ook een beetje af op de familie. De priesterwijding en de eerste Heilige Mis van de neomist (zo werd dat genoemd) werden groots gevierd, waarbij kosten nog moeite werden gespaard.

Arie van Mil (1917) was de oudste zoon van Bertus van Mil en Cornelia van der Kolk uit Zoeterwoude-Rijndijk. Bertus van Mil was opzichter van de gemeente Zoeterwoude. Hij was ook een beetje politiek actief als secretaris/penningmeester van de RK Statenkring Leiden. Een katholieke dorpsnotabele. Arie was in 1936 ingetreden in de orde van de Franciscanen (OFM) en had de kloosternaam Suitbertus aangenomen, de naam van één van de missionarissen die lang geleden met de H. Willibrord naar de Lage Landen waren gekomen.

Eerste H. mis in de Meerburgkerk 1943Priesterwijding en eerste H. Mis
Op zondag 4 april 1943, zondag Laetare (halfvasten), werd frater Suitbert tot priester gewijd door de bisschop van Roermond mgr. J.H.G. Lemmens in de Minderbroederkerk te Weert. Drie weken later zou hij op Paaszondag zijn eerste H. Mis opdragen in de Meerburgkerk van zijn geboorteplaats. De dag ervoor werd de neomist laat in de middag opgehaald uit Leiden met twee feestelijk versierde open landauers, waarin ook zijn ouders, enkele geestelijken en een paar plaatselijke katholieke prominenten meereden. Bij de kerk stonden vele parochianen het gezelschap op te wachten. Het gezelschap en de parochianen gingen naar binnen, voorafgegaan door 70 bruidjes en 20 misdienaars. In de kerk, die was versierd met guirlandes in blauw en oranje en met vele narcissen, werd een plechtig Lof opgedragen.

Op 1e paasdag 25 april was het dan zover en droeg pater Van Mil voor het eerst het Heilig Misoffer op. ’s Middags was er een kinderhulde met kaboutertjes en veel jeugd en was er een receptie in het Parochiehuis met aansluitend een diner voor familie en genodigden. ’s avonds werd de gedenkwaardige dag afgesloten met een plechtig danklof om 19 uur.

Zo’n feest was al met al een kostbare aangelegenheid voor de familie, die alles moest bekostigen. Voor de gezamenlijke maaltijd zal iedereen wel een of meer bonnen hebben moeten meebrengen, anders zou het gewoonweg niet mogelijk zijn geweest om vele tientallen mensen een fatsoenlijke maaltijd voor te zetten. De parochie liet zich ook niet onbetuigd want de kersverse pater kreeg een heuse miskelk aangeboden.

Meer priesterwijdingen
Priesterwijdingen kwam niet zo heel veel voor. In de beste bron die er voor dit soort zaken te vinden is, het rooms-katolieke dagblad De Leidsche Courant, staan er uit de oorlogsjaren maar een paar uit Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude vermeld.
Een tragisch lot trof de neomist Antonius Noordman (1919), zoon van de houthandel aan de Haagweg bij molen d’Heesterboom. Begin juni 1944 had zijn eerste mis opgedragen in de Leonarduskerk even verderop en was daarna kapelaan in Warmond geworden. Daar overleed hij plotseling op 27 november van hetzelfde jaar. Zijn broer Herman zat als krijgsgevangen beroepsmilitair in het krijgsgevangenenkamp Stanislau.

Afbeeldingen afkomstig uit een particuliere collectie. In het midden van de afbeelding bij dit bericht is een foto te zien van het versierde interieur van de Meerburgkerk. De twee grote foto’s tonen de wijding van de nieuwe priesters op 4 april 1943 in Weert.