Baardolf, P.

P.K. Baardolf (1912) was in de mobilisatietijd werkzaam als schoenmaker in het Pesthuis. Waarschijnlijk diende hij bij het 6e regiment veldartillerie, dat in de Doelenkazerne was gelegerd. Na de capitulatie in mei 1940 kon hij zijn vak blijven uitoefenen, eerst bij de Opbouwdienst en daarna bij de Nederlandse Arbeidsdienst. In… verder lezen ».