Schilder, Klaas

De gereformeerde predikant Klaas Schilder (1890-1952) speelde een prominente rol bij de scheuring in de gereformeerde kerken in 1944. Schilder, die in de jaren twintig predikant was geweest in Oegstgeest, was hoogleraar aan de Gereformeerde Theologische Hogeschool in Kampen en ontwikkelde zich tot een criticaster van de Gereformeerde Synode. In… verder lezen ».