Arbeidsbeurs

Oorspronkelijk was de Garenmarkt veel kleiner dan nu. Het terrein dat werd omsloten door de (eigenlijke) Garenmarkt, het Levendaal, de Korevaarstraat en de Raamsteeg was volledig bebouwd. In 1963 werd de bebouwing gesloopt om plaats te maken voor het parkeerterrein. Tot 1 mei 1941 waren hier op de hoek van… verder lezen ».

Arbeidsbureau

Enkele maanden na het begin van de bezetting werd een begin gemaakt met de hervorming van de Nederlandse arbeidsvoorziening. Het plan, dat in grote lijnen al in de jaren dertig door het Ministerie van Sociale Zaken was voorbereid werd onder Duitse druk gerealiseerd. Er kwam een Rijksarbeidsbureau met gewestelijke arbeidsbureaus…. verder lezen ».