Verbraken, J.M.A.M.

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Op een naoorlogse lijst met namen van illegale werkers staat de naam van J. Verbraken, maar de aard en omvang van de activiteiten van deze persoon zijn niet bekend. Het betreft waarschijnlijk J. Verbraken die in 1941 op de gemeentesecretarie van Oegstgeest kwam werken en lid werd van het Burgerlijk Armbestuur.