Welzen, Willem van

Willem Frederik van Welzen (1917-2004) was een veel jongere broer van Henk van Welzen, die vanaf 1933 voor de CPN in de Leidse gemeenteraad zat. Ondanks de zware vervolging van communisten en het verdwijnen van zijn broer in een Duits concentratiekamp bleef Henk actief bij de verspreiding van het CPN-blad De Waarheid.

Go to Locatie

Locatie

1200+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1250+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

900+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden