Buffin, Jules

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Jules Buffin werd in 1876 geboren in Lyon. Nadat hij enige tijd les had gegeven in Parijs en Berlijn kwam hij in 1919 naar Leiden als (tijdelijk) leraar Franse taal- en letterkunde aan het Stedelijk Gymnasium. Hij zou het 30 jaar blijven. In 1923 haalde hij zijn doctoraal examen, promoveerde twee jaar later en werd eind 1928 bijzonder hoogleraar in de nieuwe Franse letterkunde. In 1939 volgde eervol ontslag als leraar aan het Gymnasium, waarschijnlijk wegens langdurige ziekte. In 1946 legde hij het ambt neer wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar. Hij overleed op 10 april 1948. Er is verder weinig over hem bekend.

Buffin werd als Frans onderdaan in september 1940 getroffen door het afkondigen van een verblijfsverbod voor mensen met de Franse nationaliteit in de kuststreek. Na ruim 30 jaar was Leiden opeens verboden terrein geworden. Het verblijfsverbod duurde niet lang en Buffin kon naar zijn woonplaats terugkeren.

Bronnen: politiearchief en De Leidsche Courant van 13 april 1948.