Donders, Hermanus

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Hermanus Donders (1889-1972) was in 1940 advocaat met een praktijk aan de Stationsweg 45. In september 1939 was hij gekozen tot lid van de Leidse gemeenteraad voor de RK Staatspartij. In 1929-1934 was hij al eerder raadslid geweest.

Nationaal Front
In de vergadering van de Leidse gemeenteraad van maandag 2 september 1940 deelde hij tijdens de rondvraag mee, dat hij was toegetreden tot het Nationaal Front van Arnold Meijer. Dat was een fascistische partij die in 1934 onder de naam Zwart Front was opgericht. Het partijtje was extreem-rechts, antisemitisch en antikapitalistisch. In maart 1940 was de naam gewijzigd.

Volkswelvaart
In zijn verklaring zei hij dat hij het tijdperk van het individualisme, liberalisme en kapitalisme als afgesloten beschouwde en dat hij voorstander was van een nieuwe economische en staatkundige eenheid, die positief gericht moest zijn op de bevordering van het algemeen welzijn, de verheffing en van de algemene volkswelvaart (een vertaald nazistisch Duits woord). Het Nationaal Front was volgens hem de aangewezen organisatie om deze nieuwe opvattingen tot uitdrukking te laten komen.

Kennelijk nam de raad de verklaring van Donders voor kennisgeving aan, want de volgende spreker vroeg aandacht voor het gevaar dat de fietsen die tegen de gevels geparkeerd stonden tijdens de verduistering opleverden voor het verkeer. Overigens was de rol van de vooroorlogse politieke partijen nagenoeg uitgespeeld.
Voor zover valt na te gaan werd Donders de misstap na de oorlog snel vergeven en kon hij zijn praktijk voortzetten. Het is niet bekend welke inhoud Donders verder aan zijn lidmaatschap van Nationaal Front heeft gegeven.