Hollinga, Andries

Andries Hollinga (1902-1978) was wagenvoerder bij de NZHTM (de ‘blauwe tram’). Voor de oorlog was hij naast zijn werk secretaris van de afdeling Leiden van de Nederlandse Vereniging voor spoor- en tramwegpersoneel. Deze vakbond was aangesloten bij het NVV. Verder was hij secretaris van de woningbouwcorporatie Ons Doel. Tijdens de spoorwegstaking (sept 1944 – mei 1945) was hij stakingsleider van het trampersoneel, vermoedelijk vanwege zijn bestuurlijke achtergrond en zijn contacten buiten zijn eigen vakbondskring. Na de opheffing van de ‘oude’ vakbonden ten gunste van het NVV/Nederlands Arbeidsfront in 1942 waren de onderlinge contacten tussen de oud-bestuursleden van de neutrale, protestantse en katholieke bonden steviger geworden. Bovendien werd het contact met de directie intensiever, ook tijdens de spoorwegstaking ten behoeve van de stakers.  Na de oorlog werd hij vanwege zijn verdiensten bevorderd tot controleur.

Go to Locatie

Locatie

1100+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1100+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

600+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden