Reuvens, Leeszaal en bibliotheek

De openbare leeszaal en bibliotheek Reuvens had in de oorlogsjaren meer dan 2000 leden en ongeveer 500 jeugdleden. De lezers werden geconfronteerd met censuur van overheidswege. Door het NSB-departement van Volksopvoeding en Kunsten werden tal van boeken verboden. Die moesten uiteraard uit de bibliotheek worden gehaald. Andere boeken mochten nog… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/04/2018

Ham, Jo van

Dr. Jo van Ham (1892-1985) was leraar Nederlands aan de Christelijke HBS. Vermoedelijk was hij politiek niet actief, maar stond hij wel positief ten opzichte van de NSB. Hij was ouderling in de hervormde gemeente van ds. Wilhelm Boissevain van de Marekerk, die openlijk lid en aanhanger was.  Van Ham… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/04/2018