Ham, Jo van

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Dr. Jo van Ham (1892-1985) was leraar Nederlands aan de Christelijke HBS. Vermoedelijk was hij politiek niet actief, maar stond hij wel positief ten opzichte van de NSB. Hij was ouderling in de hervormde gemeente van ds. Wilhelm Boissevain van de Marekerk, die openlijk lid en aanhanger was.  Van Ham zelf werd pas in april 1941, toen hij al enkele maanden in functie was als  hoofd van de Afdeling Boekwezen van het departement (een nieuwe naam voor ministerie) van Volksvoorlichting, Kunsten en Wetenschappen. Dit departement was een zuiver NSB-departement dat volledig in dienst stond van de propaganda voor het nationaalsocialisme. Tot zijn belangrijkste taken op het departement behoorden het verlenen van subsidies aan auteurs en het geven van toestemming voor papiergebruik voor literatuur en populair-wetenschappelijke werken. In zijn functie werd hij de machtigste censor van Nederland, die scherp lette op politiek incorrecte passages in boeken. Scholen en bibliotheken moesten deze passages uit het boek scheuren of er een andere tekst overheen plakken.