Ham, Jo van

Dr. Jo van Ham (1892-1985) was leraar Nederlands aan de Christelijke HBS. Vermoedelijk was hij politiek niet actief, maar stond hij wel positief ten opzichte van de NSB. Hij was ouderling in de hervormde gemeente van ds. Wilhelm Boissevain van de Marekerk, die openlijk lid en aanhanger was.  Van Ham… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/04/2018