Verboden collectes en inzamelingen

In augustus 1940 werd het houden van inzamelingen van geld of goederen aan banden gelegd. Men moest voortaan vergunning vragen aan de procureur-generaal bij het gerechtshof. Uitgezonderd waren de collectes in kerkelijke gebouwen tijdens het uitoefenen van de godsdienst ‘of in onmiddellijke aansluiting daaraan’. Uiteraard wilde de PG weten waar… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .