Kulk, Maarten

Na zijn eindexamen HBS werkte Maarten Kulk (1921) enige tijd op het Academisch Ziekenhuis. Hij werd via Simon Wijnnobel betrokken bij het illegale blad De Vonk [Uit de vonk zal de vlam oplaaien (Poesjkin). Zij kenden elkaar via de Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden, een studentenvereniging voor geheelonthouders. Zijn taak… verder lezen ».

Wijnnobel, Simon

Simon Wijnnobel (1919-1997) was voor de oorlog lid van de Jongeren Vredesactie (JVA) en de Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden (NBAS). De JVA propageerde de pacifistische volksverdediging, de NBAS geheelonthouding. Tijdens de meidagen van 1940 was hij erkend dienstweigeraar. Hij raakte betrokken bij het illegale blad De Vonk [Uit de… verder lezen ».