Kulk, Maarten

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Na zijn eindexamen HBS werkte Maarten Kulk (1921) enige tijd op het Academisch Ziekenhuis. Hij werd via Simon Wijnnobel betrokken bij het illegale blad De Vonk [Uit de vonk zal de vlam oplaaien (Poesjkin). Zij kenden elkaar via de Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden, een studentenvereniging voor geheelonthouders. Zijn taak was beperkt tot het stencilen en verspreiden van het blad, dat werd uitgegeven door de Internationaal Socialistische Beweging (ISB). Ook bezorgde hij distributiebonnen bij onderduikers in verschillende plaatsen. In 1943 vertrok hij naar Amsterdam om aan het conservatorium te studeren. Tot eind 1944 zou hij daar blijven. Weer terug in Leiden werkte hij onder meer aan de vervaardiging van het laatste illegale nummer, dat uiteindelijk het bevrijdingsnummer werd. Het werd gedrukt bij drukkerij IJdo aan de Hooglandse Kerkgracht.

werd geïnterviewd voor het project Ook in Leiden.