Nieuw Malthusiaanse Bond

De Nieuw Malthusiaanse Bond, opgericht in 1881, propageerde geboortebeperking om de dreigende overbevolking van de aarde tegen te gaan. De bond steunde consultatiebureaus waar adviezen werden gegeven over geboortebeperking en gezinsplanning. Er waren ook voorbehoedsmiddelen te koop. Het Leidse consultatiebureau werd geĆ«xploiteerd door de Stichting ten Algemeene Nutte tot het… verder lezen ».