Mochtar, A.I.

De uit Indonesië afkomstige student geneeskunde I.A. Mochtar was medewerker van de Perhimpoenan Indonesia en van het illegale blad De Bevrijding. Zijn naam komt ook voor op een lijst van illegale werkers…. verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/03/2018

Pamontjak, Mohammad Nozir Datoe

Nozir Pamontjak (1897) studeerde aan het begin de oorlog af in het Nederlands recht aan de Leidse universiteit, maar hij was beslist geen doorsnee-student geweest. Geboren in 1897 was hij al jaren activist voor de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië. Hij was voor de oorlog enige tijd voorzitter van de Perhimpoenan Indonesia…. verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/03/2018

Poernomohadi-Lancel, mw. Marie

Marie Lancel trouwde in december 1941 met Raden Mas Poernomohadi (ook gespeld Poernomo Hadi). Hij overleed anderhalf jaar later op 29-jarige leeftijd als gevolg van een ongeval. Poernomohadi was onder meer penningmeester geweest van het Clubhuis Indonesia in de Hugo de Grootstraat. Een zus van Marie was gehuwd met Mas… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/03/2018

Koesoemo Oetoyo-Huybrecht, Raden Mas Hadiono en Heika

Raden Mas Hadiono Koesoemo Oetoyo (1909) was afkomstig uit een Javaans regentengeslacht. Hij studeerde enige jaren aan de Leidse universiteit, maar was veel meer actief betrokken bij de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging in Nederland. In de oorlogsjaren was hij een van de organisatoren van de verspreiding van het illegale communistische blad De… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/03/2018

De Bevrijding

Het boek van Lydia Winkel en H. de Vries, De Ondergrondse pers 1940-1945 (derde druk Amsterdam 1989) vermeldt het volgende: De Perhimpunan Indonesia (Indonesische vereniging, opgericht in 1908) zou reeds spoedig na de capitulatie van Nederland in mei 1940 een blad uitgegeven hebben, alleen voor Indonesiërs bestemd. De titel luidde… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 26/03/2018

Nix, Lou

Lou (Albert Louis) Nix (1917) was aan het begin van de oorlog student aan de Leidse universiteit. Hij was afkomstig uit Nederlands-Indië. In 1944 werd hij lid van de 3e sectie van de Leidse Binnenlands Strijdkrachten en deed mee aan verschillende “stunts” (overvallen en inbraken) van die sectie. Na de… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 25/03/2018