Leger de Heils

De protestants-christelijke geloofsgemeenschap het Leger de Heils (opgericht door William Booth) bezat een gebouw aan de Hooigracht 30. Daar woonden ook verschillende korpsleden. Het Leger kon gedurende de Bezetting openlijk doorgaan met voor iedereen toegankelijke bijeenkomsten. In februari 1944 werd in de Hooglandse Kerk gevierd dat het Leger 55 jaar… verder lezen ».