Leger de Heils

De protestants-christelijke geloofsgemeenschap het Leger de Heils (opgericht door William Booth) bezat een gebouw aan de Hooigracht 30. Daar woonden ook verschillende korpsleden. Het Leger kon gedurende de Bezetting openlijk doorgaan met voor iedereen toegankelijke bijeenkomsten. In februari 1944 werd in de Hooglandse Kerk gevierd dat het Leger 55 jaar in Leiden actief was geweest.

Naast de geloofsgemeenschap Leger des Heils was ook het Nederlandsch Leger des Heils in Leiden actief. Deze organisatie was in 1921 afgesplitst en beschikte over een gebouw aan de Oude Vest 181, waar onder meer daklozen werden opgevangen. Ook dit Leger zette tijdens de Bezetting zijn activiteiten voort de Bezetting voort onder dezelfde naam.

Go to Locatie

Locatie

1100+ locaties

Go to verhaal

verhaal

1100+ verhalen

Go to Tijdlijn

Tijdlijn

600+ datums

Go to trefwoord

trefwoord

400+ trefwoorden