Het Nederlandsche Arbeids Front (NAF)

Het Nederlandsche Arbeids Front (NAF) was de nationaalsocialistische eenheidsvakbond onder leiding van de NSB’er Henk Woudenberg. Het NAF probeerde in Leiden voet aan de grond te krijgen, maar ondervond veel tegenstand van de werkgevers. Er werden zogenoemde bedrijfsappels georganiseerd, waarbij het personeel verplicht moest luisteren naar een toespraak van een… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 09/03/2021

Nationaal Front (Zwart Front)

Leiden kende vóór de oorlog een kleine groep aanhangers van het Zwart Front van Arnold Meijer. Het was een kleine club, die meer gericht was op het fascistische Italië van Mussolini dan op het nationaalsocialistische Duitsland. In de eerste jaren na de oprichting in 1934 trok de beweging mensen aan… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 25/01/2021

Spiritistisch Genootschap

Op 20 maart 1941 werd de stichting Spiritistisch Genootschap, opgericht in 1934, ontbonden op last van het Commissariaat voor de niet-commerciële verenigingen en stichtingen. De volgende dag legde de Leidse politie bij de penningmeester van het Genootschap mw. W.F. Monné-Rutèl beslag op een aantal bezittingen van het Genootschap zoals briefpapier,… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 22/01/2021

Internationale Vereeniging Bellamy

De Bellamy-beweging is geïnspireerd op de gedachten van de Amerikaanse schrijver en utopist Edward Bellamy (1850-1898). Hij is het bekendst geworden door zijn boek uit 1888 Looking Backward: 2000-1887 (Terugblik uit het jaar 2000), waarin hij de utopische wereld in het jaar 2000 beschrijft. Zijn opvattingen werkte hij uit in… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 04/01/2021
Technische Noodhulp groep 27 Leiden

Technische Noodhulp

De Technische Noodhulp was een rampenbestrijdingsorganisatie, opgericht in 1941. Hoewel opgezet op Duits initiatief en naar Duits voorbeeld was het geen nationaalsocialistische organisatie…. verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 21/11/2020

Nieuw Malthusiaanse Bond

De Nieuw Malthusiaanse Bond, opgericht in 1881, propageerde geboortebeperking om de dreigende overbevolking van de aarde tegen te gaan. De bond steunde consultatiebureaus waar adviezen werden gegeven over geboortebeperking en gezinsplanning. Er waren ook voorbehoedsmiddelen te koop. Het Leidse consultatiebureau werd geëxploiteerd door de Stichting ten Algemeene Nutte tot het… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 10/11/2020