Door Vriendschap Verenigd

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Het zal veel leden hebben verbaasd dat de accordeonvereniging Door Vriendschap Verbonden (DVV) in september 1943 bericht kreeg van de commissaris voor de niet-commerciële stichtingen en verenigingen dat de club per direct was ontbonden. Vanaf 1941 waren het vooral stichtingen en verenigingen geweest die iets met politiek, godsdienst of levensbeschouwing te maken hadden en die dus een ‘vormend’ karakter hadden. Accordeonmuziek was gewoon ontspanning en amusement en amusement was razend populair.

Er was nog een andere goede reden om met de club te mogen doorgaan: het bestuur had DVV al in mei 1943 aangemeld bij de Kultuurkamer. Naar we mogen aannemen heeft het bestuur van het commissariaat toestemming gekregen om muziek te blijven maken, want op 18 december 1943 trad DVV op in een ‘stampvolle’ Stadsgehoorzaal. Zelfs in augustus 1944 werd er nog een concert gegeven in diezelfde zaal.

Door Vriendschap Verbonden was in 1929 opgericht en stond onder de bezielende leiding van voorzitter Frederik Zwanenburg. Dirigent was Dirk van Wouw. Men maakte gebruik van een clublokaal aan de Langebrug op nummer 45. Na de oorlog werd de naam gewijzigd in Door Vriendschap Verenigd. Zwanenburg overleed in 1961 op 62-jarige leeftijd. Het accordeonspelen in clubverband was toen al op zijn retour.