Roemah Indonesia

Al jaren waren Indonesiërs is Leiden een vertrouwde verschijning. Dat had uiteraard te maken met de studies Indisch recht en Indologie aan de Rijksuniversiteit. In de Hugo de Grootstraat op nummer 12 waren in de jaren dertig verschillende organisaties van Indonesiërs gevestigd. In 1936 was een nieuwe culturele en sociale… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/03/2018

Mochtar, A.I.

De uit Indonesië afkomstige student geneeskunde I.A. Mochtar was medewerker van de Perhimpoenan Indonesia en van het illegale blad De Bevrijding. Zijn naam komt ook voor op een lijst van illegale werkers…. verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/03/2018

Pamontjak, Mohammad Nozir Datoe

Nozir Pamontjak (1897) studeerde aan het begin de oorlog af in het Nederlands recht aan de Leidse universiteit, maar hij was beslist geen doorsnee-student geweest. Geboren in 1897 was hij al jaren activist voor de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië. Hij was voor de oorlog enige tijd voorzitter van de Perhimpoenan Indonesia…. verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/03/2018

Poernomohadi-Lancel, mw. Marie

Marie Lancel trouwde in december 1941 met Raden Mas Poernomohadi (ook gespeld Poernomo Hadi). Hij overleed anderhalf jaar later op 29-jarige leeftijd als gevolg van een ongeval. Poernomohadi was onder meer penningmeester geweest van het Clubhuis Indonesia in de Hugo de Grootstraat. Een zus van Marie was gehuwd met Mas… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/03/2018

Koesoemo Oetoyo-Huybrecht, Raden Mas Hadiono en Heika

Raden Mas Hadiono Koesoemo Oetoyo (1909) was afkomstig uit een Javaans regentengeslacht. Hij studeerde enige jaren aan de Leidse universiteit, maar was veel meer actief betrokken bij de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging in Nederland. In de oorlogsjaren was hij een van de organisatoren van de verspreiding van het illegale communistische blad De… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/03/2018