Belgraver, Herman

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Beroepsmilitair kapitein Herman H.G. Belgraver (1894-1974) was op 10 mei 1940 als commandant van 2-II-28 RI en plaatsvervangend bataljonscommandant actief in de strijd tegen de Duitse aanvalstroepen op het Eiland van Dordrecht. Het regiment telde veel mannen uit Leiden en uit Zuid-Holland. Onder hen zijn verschillende slachtoffers gevallen [trefwoord ]. Belgraver werd al op 11 mei op verraderlijke wijze gevangen genomen en afgevoerd naar Willemsdorp. De Duitse paratroopers hadden zich verscholen achter de ruggen van krijgsgevangen Nederlandse militairen en hadden zo de naderende Nederlandse militairen onder leiding van majoor D.P. Ravelli plotseling onder schot kunnen nemen en tot overgave kunnen dwingen.

Krijgsverslag
Belgraver maakte op 23 mei 1940 een krijgsverslag, waaruit delen worden geciteerd op de website www.zuidfront-holland1940.nl. Over zijn lotgevallen schrijft ook J.A. Mol, De aanval van de groep Ravelli. Een dramatisch verlopen Nederlandse actie op het Eiland van Dordrecht, 10-11 mei 1940. In : Achtste bulletin van de Tweede Wereldoorlog (Soesterberg 2005).

Krijgsgevangenschap
Na het einde van de krijgsverrichtingen in 1940 werden alle Nederlandse militairen uit krijgsgevangenschap ontslagen, maar alleen wanneer zij de zogeheten erewoordverklaring hadden ondertekend. Die verklaring hield kort gezegd in, dat de betrokkene niets tegen het nieuwe regime zou ondernemen. In mei 1941 moesten de beroepsofficieren zich melden voor controle waarna zij weer naar huis konden terugkeren. Een jaar later echter werden zij echter volstrekt onaangekondigd vastgehouden en opnieuw in krijgsgevangenschap afgevoerd naar verschillende krijgsgevangenkampen in Duitsland, waar zij verder de hele oorlog zouden verblijven. Kapitein Herman Belgraver kwam terecht in Stalag 371 in Stanislau.