Boorsma-Sweringa, Herman en Annechiena

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Rechercheur van politie Herman Boorsma (1909-1985) was sinds 1934 in dienst van de Leidse gemeentepolitie. Bij hem en zijn echtgenote Annechiena (1911-1999) was enige tijd een Joodse baby in huis.

Boorsma was lid van de Leidse afdeling van de Raad van Verzet. Daarover zijn de bronnen schaars, maar het kan worden afgeleid uit een artikeltje in de Leidse dagbladen van 21 en 22 november 1955. Boorsma vierde zijn 25-jarig ambtsjubileum met gepast bescheidenheid thuis, waar hij bezoek kreeg van hoofdinspecteur D.W. van der Wal en oud-commissaris R.J. Meijer en nog enkele andere collega’s. Van der Wal en Meijer waren tijdens de Bezetting op last van de Bezetter ontslagen.

‘Ook in de kring van de voormalige illegaliteit bestond belangstelling voor dit jubileum’, aldus het krantenbericht. ‘Het waren de heren C. Piena, W. van Dam en K. Zwart, die hun oud-medestrijder de felicitaties kwamen aanbieden’. Piena was commandant geweest van de RVV-groep in de Binnenlandse Strijdkrachten en ook de twee anderen waren oud-RVV’ers.

Daarna kreeg Boorsma nog visite van het echtpaar Hijme en Eem Stoffels-van Brussel. Zij waren in de oorlogjaren de kern geweest van een omvangrijk netwerk voor hulp aan ondergedoken Joden, dat zich tot ver buiten leiden had uitgestrekt. De kranten vermeldden ook nog de komst van een Joods meisje van 14 jaar oud, dat als baby bij Boorsma in huis was geweest. Dat moet dan in 1942-1943 zijn geweest. Ze was vergezeld van haar ouders, die dus ook de oorlog hadden overleefd. Het kan haast niet anders dan dat het echtpaar Stoffels voor het onderduiken van de baby of zelfs van het hele gezin had gezorgd.
Van der Wal, toen nog inspecteur, was al in 1943 ten tijde van de laatste grote razzia op Joden op 17 maart 1943 op de hoogte van de activiteiten van Stoffels. Hij liet zijn vrouw Stoffels waarschuwen voor de op handen zijnde razzia omdat hij zelf was opgesloten, naar we mogen aannemen omdat hij niet aan de razzia wilde deelnemen of misschien omdat hij al andere mensen had gewaarschuwd.

De huldiging van Boorsma was niet alleen een onderonsje van de politie en enkele voormalige illegalen, er waren ook vertegenwoordigers van het Rode Kruis en de Hervormde Gemeente.

Wat Boorsma precies voor de RVV heeft betekend blijft vooralsnog onbekend.

Tekst geheel herschreven op 18 januari 2022.