Bedak, Bep

In oktober 1943 kwam een een jonge Joodse vrouw in huis bij het echtpaar Scheuer-Hekker in de Cosijnstraat. Haar naam was Bep (Rebecca) Bedak. Bep was in 1915 geboren in Bremen (D) en met haar ouders en oudere zus begin jaren twintig naar Nederland gekomen. Haar vader had zich opgewerkt… verder lezen ».

Joods weeshuis

In 1929 werd aan de Roodenburgerstraat een Joods weeshuis geopend, dat een landelijke, en in de jaren dertig een internationale functie zou vervullen. De officiële benaming luidde Centraal Israëlitisch Kinder- en Doorgangshuis Machseh Lajesoumiem. Het tehuis was niet uitsluitend voor weeskinderen, er zaten ook kinderen van wie de ouder(s) tijdelijk… verder lezen ».