Gellecum, Wilhelm van

Kort voor de oorlog vestigde de glasblazer Wilhelm van Gellecum (1911) zich van uit Amsterdam in Leiden. Hij had het vak geleerd bij H. Duadey in Haarlem en was bedreven in de techniek van het Venetiaans glasblazen. Aanvankelijk werkte hij bij het Kamerlingh Onneslaboratorium als glasblazer. Samen met zijn oudere… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 14/03/2021

Roofoverval 13 november 1944

In de middag van 13 november 1944 rond drie uur drongen vijf mannen binnen bij de aannemer Willem Oudshoorn aan de Oude Vest. Eén van hen was gewapend met een oude revolver. Een ander was gekleed in het uniform van een wachtmeester van de marechaussee. Oudshoorn werd vastgebonden en kreeg… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 07/12/2020

15 mei 1944: razzia in De Kooi.

Naar alle waarschijnlijkheid woonden er in de wijk in 1943 een flink aantal actieve sympathisanten van de Raad van Verzet (RVV), een landelijke linkse verzetsorganisatie die in april-mei 1943 was opgericht. De RVV was vooral gericht op actief verzet, waarbij zo nodig tot harde actie moest worden overgegaan. Pas in… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 01/12/2020

Dubbeldeman, Joop

Joop Dubbeldeman (1917 – 1990) is een markante en niet geheel onomstreden persoon uit de Leidse illegaliteit. Hij is een van die mensen, die het nationaal-socialisme al heel vroeg metterdaad bestreden. Joop Dubbeldeman was huisschilder bij de socialistische woningbouwvereniging De Eendracht en was opgegroeid in een sociaal-democratisch milieu. Zijn vader… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 17/06/2020

Olivier, Nico jr.

Nico Olivier jr. (1920-1985) groeide op in een “rood nest”. Zijn ouders waren overtuigde en actieve communisten. Vader Nico sr. werd op 22 juni 1941 opgepakt, belandde in het concentratiekamp Bergen-Belsen en zou de oorlog niet overleven. Moeder Jopie zorgde voor Joodse onderduikers. Na de arrestatie van zijn vader probeerde… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 16/06/2020

Zwarts, Simon

De in 1920 geboren Simon Zwarts kreeg begin juni 1941 een aanstelling bij de Rijksidentificatiedienst in Den Haag met de opdracht het opsporingsregister bij te houden. Dat was het register met de namen van personen die door de politie werden gezocht. Het werd samengesteld aan de hand van de zogeheten… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 26/03/2020