Beune, rector L. A. J. M.

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

De rooms-katholieke priester L.A.J.M. (Leo) Beune (1886-1954) werd in 1934 rector van het nieuwgebouwde Liduinahuis aan de Zoeterwoudse Singel 33, een tehuis en een school voor ‘achterlijke voogdijkinderen’, zoals dat toen heette. De school en het tehuis werden geleid door de zusters van de Voorzienigheid, de Congregatie der Arme zusters van het Goddelijk Kind, die ook een huis en school hadden aan de Hogewoerd. Zo’n functie als rector zorgde voor voldoende tijd voor verschillende nevenfuncties. Beune oefende in de jaren voor de oorlog leidende functies uit in het katholieke jongerenwerk. Hij was moderator (geestelijk adviseur) van het dagelijks bestuur van het Nationaal Verbond van de Katholieke Jonge Middenstandsverenigingen (KJMV), van het  Bondsbestuur van de KJMV in het bisdom Haarlem en bij de Land- en Tuinbouwraad van de KJMV. Verder had hij zich ingezet voor de werklozenzorg, maar vooral voor de katholieke sportbeoefening. Beune was de oprichter van de rooms-katholieke sportvereniging DOCOS in 1936 en redde de club vier jaar later van de financiële ondergang. In 1937 was er zelfs een ‘rector Beune ‘wisseltrofee’ gekomen ter promotie van de rooms-katholieke sportbeoefening. Tijdens de Hongerwinter maakte hij deel uit van het bestuur van het Interkerkelijk Bureau voor Noodvoedselvoorziening zette hij een actie op touw voor extra kindervoeding, die in de laatste maanden vrijwel de gehele stad omvatte.
In beperkte mate onderhield hij contacten met de Leidse illegaliteit. In het Liduinahuis was namelijk een geheime telefooncentrale gevestigd van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Eind 1944 nam Beune het initiatief om na de bevrijding in Leiden een nieuw katholiek dagblad te laten verschijnen, aangezien men had vernomen dat De Leidsche Courant zou worden getroffen door een verschijningsverbod. Met ingang van 19 juni 1945 verscheen inderdaad een nieuw dagblad, De Burcht geheten.