Herrijzend Nederland

Het boek De ondergrondse pers 1940-1945 vermeldt over Herrijzend Nederland het volgende: Na de inlevering van de radiotoestellen in de zomer van 1943 werd door enkele personen een nieuwsbulletin uitgegeven. In de loop van 1944 werden omvang en inhoud uitgebreid. Enkele namen van medewerkers waren: H. Heemskerk, J.H.J. Herfkens, A.J…. verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 19/03/2018

De Leidsche Courant

De NV De Leidsche Courantgaf niet alleen het gelijknamige rooms-katholieke dagblad uit, maar omvatte ook een handelsdrukkerij. De Leidsche Courant bleef verschijnen tot 1 februari 1944. Toen moest het blad fuseren met twee andere dagbladen tot het Zuidhollandsch Dagblad, dat hier werd gedrukt. Omdat het dagblad na 1 januari 1943… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 19/03/2018

Hamersveld, C.M van

Cornelis van Hamersveld werd in 1929 directeur van NV De Leidsche Courant, een handelsdrukkerij maar ook uitgever van het dagblad De Leidsche Courant, en zou dat tot 1959 blijven. Na de oorlog moest hij door de Commissie van de Perszuivering worden gezuiverd omdat hij na 1 januari 1943 was aangebleven,… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 19/03/2018

Wilmer, Th.B.J.

Theodoor Wilmer (1886-1950) was bij zijn overlijden al jarenlang een coryfee van de katholieke zuil in Leiden. Vanaf 1917 tot aan zijn dood was hij lid van de gemeenteraad geweest, eerst voor de RKSP en na de oorlog voor de KVP. Vanaf 1920 was hij hoofdredacteur van het katholieke dagblad… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 19/03/2018

De Burcht

Op 19 juni 1945 verscheen het eerste nummer van een geheel nieuwe rooms-katholieke Leidse krant De Burcht. Deze krant was opgericht om een groot gat in de katholieke nieuwsvoorziening op te vullen. Begin 1944 was het aloude dagblad De Leidsche Courant gedwongen geweest te fuseren met andere dagbladen en op… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 19/03/2018

Beune, rector L. A. J. M.

De rooms-katholieke priester L.A.J.M. (Leo) Beune (1886-1954) werd in 1934 rector van het nieuwgebouwde Liduinahuis aan de Zoeterwoudse Singel 33, een tehuis en een school voor ‘achterlijke voogdijkinderen’, zoals dat toen heette. De school en het tehuis werden geleid door de zusters van de Voorzienigheid, de Congregatie der Arme zusters… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/02/2018

Ulden, Jan van

In 1943 was J.W. (Jan) van Ulden (1896-1965) medefirmant van de koekjesfabriek De Blauwe Arend aan de Oude Vest 179. Bij hem thuis woonden twee kostgangers, terwijl het gezin Van Ulden al zes kinderen had. Een van die kostgangers was Joh. Siebelt, ambtenaar op het Leidse arbeidsbureau. Wie van de… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 08/01/2018