De Leidsche Courant

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

De NV De Leidsche Courantgaf niet alleen het gelijknamige rooms-katholieke dagblad uit, maar omvatte ook een handelsdrukkerij. De Leidsche Courant bleef verschijnen tot 1 februari 1944. Toen moest het blad fuseren met twee andere dagbladen tot het Zuidhollandsch Dagblad, dat hier werd gedrukt.

Omdat het dagblad na 1 januari 1943 was blijven verschijnen, kreeg  De Leidsche Courant na de Bevrijding op grond van het Tijdelijk Persbesluit 1944 een verschijningsverbod opgelegd, totdat alle betrokkenen zouden zijn gezuiverd. De redacteuren (onder wie de hoofdredacteur Th. Wilmer), aandeelhouders, commissarissen en de directeur C.M. van Hamersveld werden geschorst tot 6 mei 1946. Vanaf 19 juni 1945 verscheen er een andere katholiek dagblad, De Burcht. Dit blad werd in mei 1946 opgenomen in De Leidsche Courant, wat feitelijk niets betekende.

Wilmer was een prominent Leids katholiek. Voor de oorlog was hij jarenlang lid geweest van de gemeenteraad voor de RK Staatspartij, net als een van de commissarissen Th. Bergers.

Over De Leidsche Courant in oorlogstijd en De Burcht schreef Alphons Siebelt een artikel in het Leids Jaarboekje van 2011. Zie literatuurlijst 2011B.