Caland, A.

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Per 3 oktober 1941 werd notaris H.M. Markusse opgevolgd door notaris A. Caland, die behalve de praktijk ook het kantoor overnam. Caland kwam uit Doesburg, waar hij kandidaat-notaris was geweest. Net als Markusse en andere collegae leidde hij openbare verkoping van onroerende zaken (goederen) in het Notarishuis aan de Hogewoerd.
Caland behandelde ook de verkoop en levering van een aantal bijzondere panden, namelijk de panden die onteigend waren van de Joodse eigenaren. Dat blijkt uit de zogeheten Verkaufsbücher, waarin al die transacties staan genoteerd.
Over Caland is verder niet veel bekend. Hij was in juni 1946 nog werkzaam als notaris, maar werd kort daarop met ingang van 19 september 1945 uit zijn ambt ontzet op grond van het Zuiveringsbesluit 1945. Zijn opvolger was notaris A.H. Doyer.

Meer lezen over het notariaat in oorlogstijd? Raymond Schütz, Kille mist.Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog, (Amsterdam 2016).