Idema, H.A.

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

De jurist Hyltje Albertus Idema (1891-1966) werd na een carrière in Nederlands-Indië in 1931 tot hoorleraar aan de Leidse universiteit benoemd met als specialisatie Indisch recht. In mei 1942 sloot hij zich aan bij het collectieve ontslagaanvraag van een grote groep Leidse hoogleraren in verband met de steeds sterker wordende nationaalsocialistische pressie om de universiteit een nationaalsocialistische signatuur te geven.

Misschien dat Idema voor zichzelf geen toekomst meer zag bij de universiteit, want in oktober aanvaardde hij een benoeming tot vice-president van het gerechtshof in Den Haag. Om die functie te krijgen had hij wel zijn ontslagaanvraag van mei moeten intrekken. Zijn weinig principiële houding in 1942 werd hem na de oorlog niet in dank afgenomen en hij werd (wellicht ook om andere redenen) in 1946 ontslagen. Hij keerde niet terug bij de universiteit.

In verband met zijn verhuizing naar Den Haag legde Idema eind 1942 het voorzitterschap van de vereniging Oud Leiden neer, dat hij vanaf december 1937 had vervuld. De oorlog trof hem zwaar toen op 14 maart 1945 zijn dochter Elske omkwam bij een bombardement op de stad.