Loebis, Daliloeddin

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Na de inval van Duitsland in mei 1940 werden in Nederlands-Indië de Duitse onderdanen geïnterneerd. Volgens de bezetter werden deze geïnterneerden slecht behandeld. Om druk uit te oefenen op de Nederlands-Indische autoriteiten (i.c. de gouverneur-generaal) besloot de bezetter in juli 1940 op zijn beurt ruim 200 uit Nederlands-Indië afkomstige mensen, die toevallig in Nederland verbleven, te interneren. In oktober werden er opnieuw mensen opgesloten, maar dit maal waren het Nederlandse notabelen, die geen direct band met Nederlands-Indië hadden. Onder hen tal van academici. De bekendste is wellicht de SDAP’er Willem Drees. De Duitse geïnterneerden in Nederlands-Indië bleven echter vastzitten. Een groot aantal van hen kwam op 18 januari 1942 om het leven bij de torpedering van het schip De Imhoff.

De “Indische gijzelaars” werden eerst opgesloten in het Oranjehotel in Scheveningen en gingen daarna naar het KZ Buchenwald. Ze hadden de status als krijgsgevangenen en werden in Buchenwald beter behandeld dan de gewone gevangenen. In 1940 mochten ze bijvoorbeeld Sint Nicolaaspaketten ontvangen. Eind 1941 werden ze terug naar Nederland gebracht en kwamen in de gijzelaarskampen Haaren en later nog in Michielsgestel terecht.

Eén van de personen die in juli 1940 werden geïnterneerd was Daliloeddin Loebis (1904-?), een Indisch arts, die in 1938 aan de Leidse universiteit ging studeren. Waarschijnlijk wilde hij ook een Nederlands artsendiploma behalen. Na zijn arrestatie werd Loebis overgebracht naar KZ Buchenwald, maar kwam al op 30 mei 1941 weer vrij. Terug in Leiden haalde hij in november zijn artsexamen.

Loebis promoveerde in 1946 aan de Leidse universiteit op een proefschrift met als titel Kunstmatige verminking van de oorschelp en haar psychosociale achtergrond.

Adres studentenalmanak 1941In de studentenalmanak van 1941 komt zijn naam voor met als adres Buchenwald, Weimar. Alsof Loebis daar woonde en het de gewoonste zaak van de wereld was om deze woonplaats te vermelden. Een nader adres ontbrak. Had een concentratiekamp eigenlijk wel een adres?

Loebis was een neef van Parlindoegan Loebis.