Joodse panden in de Verkaufsbücher

Onteigende en verkochte Joodse huizen

De bezetter beroofde de Joden stap voor stap van al hun eigendommen. Huizen werden onteigend en verkocht. Die verkoop is bijgehouden in de zogeheten Verkaufsbücher. Daarom weten we welke panden er in Leiden en Oegstgeest zijn verkocht, voor welk bedrag en wie de kopers waren…. verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 18/02/2021

Synagoge

De synagoge aan het Levendaal was het centrum van de Nederlands Israëlitische Gemeente, die behalve Leiden ook de omringende plaatsen bestreek. Door de jodenvervolging in Duitsland in de jaren dertig waren er vele tientallen Duitse vluchtelingen bijgekomen, variërend van dienstbode tot academicus. Het kerkbestuur probeerde zo nodig de helpende hand… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 20/01/2020

Kringhuis NSNAP

Naast de NSB (Nationaal Socialistische Beweging) waren er twee partijtjes met de naam Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij. Zoals in de naamgeving tot uitdrukking komt waren die partijen sterk gericht op de Duitse NSDAP van Adolf Hitler. In Leiden is de NSNAP van majoor C.J.A. Kruyt enige tijd actief geweest. De aanhang… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 07/04/2018

Cleveringa, prof. mr. R. P.

Prof. Rudolph Pabus Cleveringa (1894 – 1980) was in 1940 decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Leidse universiteit. Sinds 1927 was hij hoogleraar handelsrecht en burgerlijk procesrecht. Daarnaast was hij expert op het gebied van zeerecht. Eind november 1940 kreeg de universiteit te maken met een grootscheepse antisemitische maatregel:… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 19/11/2017

Smits-de Wit, Clemence

Clemence Smits-de Wit werd al jong weduwe. Toen haar man, classicus en privaatdocent aan de Leidse universiteit, in 1918 overleed was ze begin dertig en had drie kinderen te verzorgen. Ze bleef binnen het academische milieu en raakte eind jaren dertig betrokken bij sociaal werk. Ze werd lid van de… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 18/08/2017

Gereformeerde schoolvereniging

De Gereformeerde schoolvereniging werd in augustus 1941 geconfronteerd met de opdracht van de gemeente Leiden om de namen van alle Joodse leerlingen op te geven en deze leerlingen de toegang tot de scholen te ontzeggen. Terwijl bijna alle  Leidse scholen (c.q. schoolbesturen) aan deze opdracht voldeden en enkele christelijke scholen… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 04/08/2017

Huishoud- en industrieschool voor meisjes

Deze vakschool voor meisjes moest in september 1941 de toegang aan acht Joodse meisjes ontzeggen. Joodse kinderen moesten verplicht naar een Joodse school. Het bestuur drong er bij de burgemeester vergeefs aan op dispensatie omdat er in de wijde omgeving nergens vakonderwijs voor meisjes zou worden gegeven. Vermoedelijk kwamen de… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 27/07/2017