Verboden collectes en inzamelingen

In augustus 1940 werd het houden van inzamelingen van geld of goederen aan banden gelegd. Men moest voortaan vergunning vragen aan de procureur-generaal bij het gerechtshof. Uitgezonderd waren de collectes in kerkelijke gebouwen tijdens het uitoefenen van de godsdienst ‘of in onmiddellijke aansluiting daaraan’. Uiteraard wilde de PG weten waar… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Vereniging van Internationale Vriendschap en wereldvrede (Endeavor)

De Vereniging van Internationale Vriendschap en wereldvrede kreeg in 1939 aansluiting bij de in Engeland gevestigde christelijke organisatie The Comradeship of Christian Endeavor Holiday Homes. Ondanks deze samenwerking bleef de vereniging zelfstandig. Wel werd de naam gewijzigd in Internationale Vrienden Unie met als toevoeging Hollandsche groep van The Comradeship of… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .