Vereniging van Internationale Vriendschap en wereldvrede (Endeavor)

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

De Vereniging van Internationale Vriendschap en wereldvrede kreeg in 1939 aansluiting bij de in Engeland gevestigde christelijke organisatie The Comradeship of Christian Endeavor Holiday Homes. Ondanks deze samenwerking bleef de vereniging zelfstandig. Wel werd de naam gewijzigd in Internationale Vrienden Unie met als toevoeging Hollandsche groep van The Comradeship of Christian Endeavor Holiday Homes.
De nog steeds bestaande Christian Endeavor Holiday Centres biedt vakanties aan in een Christelijke omgeving. De Christian Society Endeavor was in de 19e eeuw opgericht in de Verenigde Staten om onder leiding van ouderen jongeren te helpen een aan Jezus Christus toegewijd leven te laten leiden.
Of deze organisatie in Leiden veel aanhang heeft gehad of activiteiten heeft georganiseerd is niet bekend. In ieder geval werd op 23 november 1938 een lezing gehouden in een bovenzaal van In den Vergulden Turk. De radicaal-antimilitaristische emeritus-predikant P. Elderling sprak over het thema Christendom en Oorlog.

De vereniging werd in maart 1941 door de Commissaris van de niet-commerciƫle stichtingen en verenigingen verboden. Bij de penningmeesteresse mej. A.J. Hageman werd een bedrag van fl. 4,63 en een halve cent in beslag genomen plus een spaarbankboekje met een positief saldo van fl. 20,90.

NB: Endeavor is de Amerikaanse spelling, Endeavour de Engelse.