Vrouwen Vredesgang

Vrouwen Vredesgang

Vanaf 1934 werd jaarlijks een Vrouwen Vredesgang gehouden in een van de grote steden. Het was een stille tocht op Volkenbondsdag die de vredesgedachte moest uitdragen. In Leiden was er een comité die de deelname organiseerde…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Heering-van Bosse, Gerrit en Alida

Professor G.J. Heering was behalve Remonstrants theoloog ook een overtuigd antimilitarist. Jarenlang was hij voorzitter van de vereniging Kerk en Vrede. Zijn vrouw alida van Bosse organiseerde in Leiden de deelname aan de Vrouwen Vredesgang…. verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .

Vereniging van Internationale Vriendschap en wereldvrede (Endeavor)

De Vereniging van Internationale Vriendschap en wereldvrede kreeg in 1939 aansluiting bij de in Engeland gevestigde christelijke organisatie The Comradeship of Christian Endeavor Holiday Homes. Ondanks deze samenwerking bleef de vereniging zelfstandig. Wel werd de naam gewijzigd in Internationale Vrienden Unie met als toevoeging Hollandsche groep van The Comradeship of… verder lezen ».

Gepubliceerd op geleden .