Diehl, Marinus

Marinus Diehl (1906) was aangesteld als controleur van de Centrale Controle Dienst. In 1938 verhuisde hij daarvoor van Den Haag naar Leiden. Deze dienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij was belast met de handhaving van diverse overheidsregelingen voor de land- en tuinbouw. Na september 1939 werd er vooral… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 19/02/2020

Distributiekantoor

Vrijwel gelijktijdig met de afkondiging van de mobilisatie, eind augustus 1939, werd het systeem van de distributie ingevoerd. In eerste instantie kreeg iedereen een rijksdistributiekaart, die spoedig door een distributiestamkaart werd vervangen. Er werd een gemeentelijke distributiedienst opgezet, die werd gehuisvest in het pand aan de Stille Rijn 3. Vanaf… verder lezen ».

Gepubliceerd op Redactie 15/02/2018