Diehl, Marinus

Gepubliceerd op

Marinus Diehl (1906) was aangesteld als controleur van de Centrale Controle Dienst. In 1938 verhuisde hij daarvoor van Den Haag naar Leiden. Deze dienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij was belast met de handhaving van diverse overheidsregelingen voor de land- en tuinbouw. Na september 1939 werd er vooral gecontroleerd of de distributiewetgeving (met name bij de producenten) werd nageleefd. De bestrijding van de zwarte handel had de hoogste prioriteit.

Hongerwinter
Zijn taak veranderde drastisch in september 1944 toen het hele distributieapparaat werd veranderd. Leiden en omgeving moesten zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen. Omdat de voedselsituatie tijdens de Hongerwinter dramatisch verslechterde, werd in Leiden de Verzorgingsraad opgericht. Diehl zat in het bestuur. Dit was een legale stichting, die op legale manier probeerde zoveel mogelijk voedsel naar Leiden te halen. De Verzorgingsraad heeft ook eigen bonkaarten uitgegeven. Er werd wel samengewerkt met de illegaliteit.

Diehl kreeg van de Leidse gemeenteambtenaar Cor van Wijk een vervalst persoonsbewijs, waarin zijn geboortejaar was teruggeschroefd tot 1899. Marinus Diehl overleed in 1990.

Diehl is geïnterviewd voor het project Ook in Leiden. Over de Verzorgingsraad is meer te lezen in Siebelt, ‘Het is een raadsel waarvan de bevolking heeft geleefd.’