Bron: Ook in Leiden (interviews)

Gepubliceerd door Alphons Siebelt op

Begin jaren tachtig verzorgden prof. dr. I. Schöffer en mw. drs. M. Schwegman van de Leidse universiteit enige doctoraalwerkcolleges waarin de Leidse illegaliteit centraal stond. Deelnemende studenten interviewden ruim 80 mensen over hun ervaringen in Leiden tijdens de bezetting. Aan de hand van deze interviews werd een klein boekje gemaakt met de titel Ook in Leiden. Er werd voor gekozen om de ervaringen anoniem weer te geven, waardoor dit boekje ongeschikt is als bron voor informatie.

De door de studenten uitgetypte interviews kwamen terecht bij het gemeentearchief, tegenwoordig Erfgoed Leiden e.o. Bij een grootscheeps digitaliseringsproject in 2008-2009 werden de interviews gedigitaliseerd en in de beeldbank WO2 van ELO opgenomen. Leiden4045.nl maakt dankbaar gebruik van deze interviews, maar vult de verhalen aan met extra informatie en plaatst zo nodig kritische kanttekeningen bij de originele verhalen. Ook worden dwarsverbanden zichtbaar gemaakt.

In de onderstaande tabel zijn de namen te zien van de geïnterviewde personen. Wanneer de betreffende persoon in de database van Leiden4045.nl wordt vermeld is er een link aangebracht. De overige personen zullen ook nog worden opgenomen.

Interview met:Door:
Baardolf, P.K.C. van Soest
Bakx-Nicolaas, J.C. en C.L.Flora Stiemer
Nauta-Barge, H.M.T.Jos Lemmers
Beest, H. vanN.N.
Bernard, A.M.G.Elise Storck
Boer, P.A.H. deMarlies van Rijn
Bol, H.J. Reynders
Glastra van Loon-Boon, J.E.Marlies van Rijn
Boting, A.Elvire Wagner
Piena-Buitenveld, SietskeRuud Vernooy en Henk van der Well
Jongeneel-Dieben, G.H.J. van der Tholen
Diehl, M.A.Peter van Etten
Dijk, Frans vanTon de Vries
Erades, L.Rob Hezemans
Erades, P.Frans von der Dunk
Fallaux,-van Duuren, Daan en ToosRobert Jan Fuchs
Grobbe, U.Hetty Harteveld
Haas-Hüter, J.C. deL.F. Pruijn
Paauw-Hagoort, N.Peter van Etten
Hakkert, CornelisRob Barends
Haneveld, BartholomeusJaap Braaksma
Harteveld, P.A.A. van Dissel
Hendriksen-Snel, C.H.Ainta de Ruiter
Hers, J.F.P.Rob Hezemans
Hollander-Goudkuil, H. en O. denDoke en Jos
Kroonenberg-Holthuis, A.G.Ton de Vries
Horst, H. van der; Bemmelen, Jan van; Stralen, Jan vanBianca Peeters
Meurs-van Rijn, M.A.Bianca Peeters
Jongh, J. deGeert de Jonge
Kisman-Bink, W. en M.Rob Barends
Kleibrink, H.P.J. van der Burgh
Kok, D.C.N.N.
Mulder-van Acker, C.Sonja van Duin
Kranenburg, J. en Kromhout, C.Els Lansdorp en Doke Romeyn
Kromhout-Blijleven, C. en N.Doke Romeyn en Els Lansdorp
Kulk, H.Henri Wijnants
Landaal, A.J.M.P. Fränckel
Leeuwen, D.H.Ruud Vernooy
Wijnnobel-van Leeuwen, G.Henri Weynants
Martijn-de Feij, A. en A.Flora Stiemer
Martijn, P.W.P.J. van der Burgh
Meijer, H.D.F.Marc Kooijmans
Montanus, C. en Wijk, C. vanA. van Dissel
Nicolaas-Piket, A. en A.Marlies Hoenkamp-Mazgon
Nolet-Bouhuis, T. en M.Sonja van Duin
Pera, W.Henk van der Well
Philipsen, G.J.Frans von der Dunk
Plekkringa-Nijenhuis, A. en W.P.J. van der Burgh
Pompe, A.J. van derMarlies-Hoenkamp-Mazgon
Reijden, F.F.H.J. van der Ruud Vernooij
Rivière, P.W. de laRobert Jan Fuchs
Scheltema-Schönfeld, H.J.HHetty Harteveld
Snellen, H.A.Ignace Waayers
Somerwil, A.W.Jos Lemmers
Spoor-de Groot, D. en R.Joke Allaart
Storm, W.F.Henri Weynants
Stuur, A.E.H.J. van der Tholen
Traa-van der Burg, H.N.N.
Vis, A.J.Jan Fuchs
Pauw-Visser, H.Jaap Braaksma
Vliet-Pardon, F. en P. vanJ. Reynders
Vliet-de Vries, A.B.J. van de Doke Romeyn en Els Lansdorp
Wickel-Reitema, F. en L.Nico Groeneveld
Wijnnobel, S.H.Henri Wijnants
Somerwil-Wirtz, C.C.Jos Lemmers
Zijp, W.J. vanAart van der Want